Ege Dündar holder appell for sin far

PRESSEMELDING FRA NORSK PEN
DATO: 2. MARS 2016


Stans kneblingen av Tyrkias frie stemmer!


Norsk PEN vil i samarbeid med en rekke organisasjoner gjennomføre en markering utenfor Stortinget 4. mars kl. 15.00-16.00. Dette er på dagen 100 dager siden fengslingen av journalistene Can Dündar og Erdem Gül.

– Vi stiller foran Stortinget fordi vi er dypt bekymret for utviklingen i Tyrkia.  Det er problematisk at en så viktig samarbeidspartner for Norge og NATO forfølger borgere som i skrift eller tale kritiserer presidenten og regjeringen, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

En bred allianse av organisasjoner går nå sammen om å oppfordre Storting og regjering til å sende skarpe protester til Tyrkia, som både er Norges allierte NATO-partner og medlem i Europarådet. Dommere, akademikere, forfattere og journalister fengsles. Blant dem er sjefredaktøren for Cumhuriyet, Can Dündar, og lederen av avisens Ankara-kontor, Erdem Gül, som avslørte tyrkiske våpenleveranser til IS i Syria. Påtalemyndighetene har nå lagt ned påstand om dobbelt livstidsfengsel for høyforræderi.

Can Dündar, som er æresmedlem i Norsk PEN, og Erdem Gül ble løslatt 25. februar etter dom i Tyrkias høyesterett som erklærte fengslingen ulovlig. Men siktelsen mot journalistene står ved lag, og saken skal opp i retten 25. mars. Can Dündars sønn, Ege Dündar, kommer til Norge og vil være til stede på markeringen for å tale på vegne av sin far, siden tyrkiske myndigheter har pålagt journalistene Dündar og Gül utreiseforbud. Ege Dündar er selv forfatter og journalist og studerer for tiden internasjonal politikk ved City University i London.

Mange tyrkiske journalister er fengslet på grunn av sine kritiske artikler, og enda flere avventer dommer for å ha utført sin samfunnsoppgave. Påtalejurister som har etterforsket påstander om grov korrupsjon i president Recep Tayyip Erdogans familie og blant hans medarbeidere, har mistet sine stillinger og blitt straffeforfulgt. Dommere har blitt fengslet for avgjørelser de har truffet.
Akademikere som ber regjeringen starte på nytt fredsprosessen med det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) blir beskyldt for å støtte terrorisme.

Myndighetene i Tyrkia blir sterkt kritisert av ledende internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, Europarådet og EU. Tyrkia er helt nede på 149. plass i Reporters Without Borders’ rangering av pressefrihet i verdens stater.

– Vi oppfordrer den norske regjeringen og andre politiske aktører til å agere kraftfullt for å bidra til at Tyrkia kan ha en plass blant Europas demokratiske rettsstater. Norge bør sammen med andre land ta initiativ til en statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om systematiske brudd på ytringsfriheten og domstolenes uavhengighet, sier Nygaard.

Program for markeringen:
Innledning ved Hege Newth Nouri, generalsekretær Norsk PEN
Appeller ved:
William Nygaard, leder Norsk PEN
Harald Stanghelle, leder Norsk Redaktørforening
Vidar Strømme, styremedlem Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling
Ege Dündar, student, forfatter og journalist, sønn av Can Dündar

 

Intervju med Ege Dündar kan avtales med Hege Newth Nouri, generalsekretær i Norsk PEN på tlf: 93002262.
Følgende organisasjoner står bak markeringen:
Norsk PEN
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk Presseforbund
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dommerforeningen – Juristforbundet
Advokatforeningen
Den internasjonale juristkommisjonen (norsk avdeling)
Den norske Forfatterforening
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Dramatikerforbundet
Norsk Bibliotekforening

Kontaktpersoner:
William Nygaard, styreleder Norsk PEN, mobil 90892601
Hege Newth Nouri, generalsekretær Norsk PEN, mobil 93002262

 

Om Can Dündar og Erdem Gül
Sjefredaktør og æresmedlem i Norsk PEN Can Dündar og journalist Erdem Gül i den tyrkiske dagsavisen Cumhuriyet ble arrestert i november 2015, anklaget for spionasje, forræderi og for å være medlemmer av en terrororganisasjon. Siktelsen kan gi journalistene fengsel på livstid. 

Årsaken til arrestasjonen er at Cumhuriyet har offentliggjort bilder av lastebilkaravaner fylt av våpen som kjører over grensen fra Tyrkia til Syria, angivelig på vei til ekstremistiske opprørsgrupper som kjemper mot det syriske regimet og al-Assad. Tyrkiske myndigheter på sin side har hevdet av bilene inneholdt medisinsk nødhjelp som skulle til turkmenere i Syria. Etter avsløringene gikk Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan personlig til søksmål mot Can Dündar og anmodet om at han skulle dømmes til livsvarig fengsel. Da Dündar og Gül stilte til rettsmøte 26. november 2015, ble de altså begge arrestert og står nå i fare for å bli dømt til fengsel resten av livet. «Vi er ikke spioner, vi er ikke forrædere, vi er ikke helter; vi er journalister», skal Dündar ha uttalt utenfor rettslokalet.