Hege Newth Nouris tale

Stans kneblingen av Tyrkias frie stemmer!

Kjære alle sammen,

så godt å se dere her! Dette er en viktig samling, vi er alle samlet fordi vi er dypt bekymret for utviklingen i Tyrkia. Utgangspunktet for denne markeringen var en oppfordring fra PEN International til alle nasjonale PEN-sentre i verden, ca 150 i tallet, om å markere at det i dag er 100 dager siden fengslingen av de tyrkiske journalistene Can Dündar og Erdem Gül. Journalistene ble løslatt for en uke siden, men siktelsene mot dem står ved lag og de risikerer livstid fengsel.

PEN International er verdens største ytringsfrihetsorganisasjon. Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International og den eneste norske organisasjonen som utelukkende jobber med ytringsfrihetsspørsmål. Norsk PEN har i flere tiår hatt et sterkt og glødende engasjement for ytringsfriheten i Tyrkia, vi har fulgt fengslingsmøter og rettssaker mot journalister, forleggere og forfattere, publisert rapporter, arrangert seminarer, debatter og jobbet aktivt opp mot politikere i inn og utland.

For å gi dere litt fakta:

Mellom august 2014 og mai 2015 saksøkte president Recep Tayyip Erdogan mer enn 67 personer for å ha fornærmet ham online.

I følge Den europeiske menneskerettighetsdomstolen hadde Tyrkia flest domfellelser som angikk ytringsfrihet i 2015.

Mer enn 1200 akademikere i Tyrkia etterforskes av påtalemyndigheten for å ha engasjert seg i ‘terroristpropaganda» etter at de signerte et opprop som oppfordret myndighetene i Ankara til å stoppe «sin tilsiktede massakre» på befolkningen i den kurdiske regionen.

Rundt dere her i dag ser dere navnet på 50 journalister, dommere, forfattere og akademikere, tyrkere og kurdere, som alle har vært blitt rammet av Erdogans beinharde kneblingspolitikk.

Årsakene til at de har blitt arrestert og forfulgt er:

– Medlemskap i ulovlige organisasjoner (hovedsakelig)
– terrorisme
– spionasje
– Fornærme presidenten og ministrene

I dag er situasjonen i Tyrkia så ille at da oppfordringen kom fra PEN International måtte vi mobilisere, vi måtte lage en markering som gjenspeilet alvoret. Det gjelder fremtiden til Tyrkias befolkning, til Europa, Midtøsten – til millioner av nødstedte flyktninger.

Og vi mobiliserte. I dag står følgende organisasjoner bak markeringen:

Norsk PEN
Norsk Journalistlag
Norsk Redaktørforening
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk Presseforbund
Den norske Forleggerforening
Den norske Helsingforskomité
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dommerforeningen – Juristforbundet
Advokatforeningen
Den internasjonale juristkommisjonen (norsk avdeling)
Den norske Forfatterforening
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Dramatikerforbundet
Norsk Bibliotekforening
Human Rights House Foundation

Og følgende organisasjoner støtter markeringen:
Solidaritet med Kurdistan
Ungdomsorganisasjonen Ungkurd Norge
Kurdisk PEN
Det norske råd for kurdernes rettigheter RKR

Generalsekretær Hege Newth Nouri, 4. mars 2016