Iran: Dømt for sitt kunstneriske arbeid

musikere_iran

Filmskaper Hossein Rajabian, broren hans Mehdi Rajabian og Yousef Emadi, begge musikere, er alle dømt til seks års fengsel basert på anklager knyttet til deres kunstneriske arbeid.

Norsk PEN, Safemuse, Iran Human Rights og Amnesty Norge ba i brev av 12. mai 2016 norske myndigheter, ved utenriksminister Børge Brende, om raskt å protestere mot domfellelsen og den forestående fengslingen av Hossein Rajabian, broren hans Mehdi Rajabian og Yousef Emadi.

Den iranske filmskaperen Hossein Rajabian, broren hans Mehdi Rajabian og Yousef Emadi, begge musikere, er alle dømt til seks års fengsel og en stor bot for sitt fredelige kunstneriske arbeid. Blant annet står de bak en film om kvinners rett til skilsmisse i Iran, samt distribusjon av ulisensiert musikk av iranske musikere som bor utenfor Iran, hvor en del av sangtekstene er politiske og tar for seg tabubelagte temaer.

Etter at en ankedomstol i Teheran nettopp har opprettholdt dommen mot de tre kunstnerne, er de i umiddelbar fare for å bli arrestert og brakt til soning.

I tråd med norske myndigheters prioritering av arbeidet for ytringsfrihet i utenrikspolitikken ber vi om at dere tar kontakt med iranske myndigheter og krever at de dropper anklagene mot de tre og setter i gang en rask, uavhengig og upartisk etterforskning av de tre sine påstander om at de har blitt utsatt for tortur.

Bakgrunn:
Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi ble dømt for å «fornærme islam», «spre propaganda mot systemet» og «ulovlige audiovisuelle aktiviteter». Rettssaken mot dem varte i tre minutter i revolusjonsdomstolen i Teheran.

Norsk PEN, Safemuse, Iran Human Rights og Amnesty Norge er svært bekymret for at saker som blir ført i revolusjonsdomstolen fortsetter å være alvorlig mangelfulle, og ikke følger internasjonale standarder for rettferdige rettssaker. Iran har sluttet seg til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som beskytter retten til frie ytringer, også gjennom kunst.

De tre mennene har vært løslatt mot kausjon siden desember 2013. Før løslatelsen ble de holdt to måneder i isolasjon hvor de har fortalt at de ble utsatt for tortur for å få dem til å «tilstå» på video. Disse «tilståelsene» ble siden brukt mot dem i retten for å sikre at de ble dømt. Dette til tross for at de fortalte dommeren at de hadde blitt avgitt under tortur. De har ikke hatt tilgang til advokat, hverken da de ble arrestert, holdt i varetekt, under rettssaken eller ankerettssaken.

Nylig bestemte en ankedomstol at de tre kunstnerne må sone tre av seks år i fengsel. De resterende tre årene ble gjort betinget, basert på deres «gode oppførsel». Saken deres blir nå vurdert av straffegjennomføringskontoret (The Office for the Implementation of Sentences), og de kan når som helst bli arrestert og ført til soning.

Krev at anklagene droppes! Skriv under på Amnestys underskriftsaksjon.