Vel blåst, høvding

kjellolaf jensen
Tidligere styreleder i Norsk PEN, Kjell Olaf Jensen, er død.

Oslo, 5. juli 2016

Norsk PEN sørger over tapet av vår tidligere leder, skribent, kritiker og oversetter Kjell Olaf Jensen. Jensen, som ledet Norsk PEN fra 1997 til 2007, døde søndag etter lang tids sykdom. Våre tanker går til hans kone Berit i denne tunge tiden.

Kjell Olaf Jensen var en aktiv og høyt elsket styreleder i Norsk PEN og ledet organisasjonen i en viktig periode da man etablerte et lite sekretariat i Menneskerettighetshuset i Oslo. Hans lavmælte humor, hans sterke rettferdighetssans og hans enorme hukommelse – han husket navn på kolleger og skribenter fra hele verden, og uansett hvor de kom fra uttalte han navnene deres korrekt – gjorde at han fikk mange venner i det internasjonale PEN-nettverket.

Jensen hadde magistergrad i litteraturvitenskap. Han var formann i Norsk Kritikerlag (1989-93) og nestleder i deres internasjonale organisasjon, Association Internationale des Critiques Littéraires (1989-93). Han var også styremedlem i Amnesty Norge i to perioder.

Kjell Olaf var en av frontfigurene i arbeidet med å etablere nye fribyer for forfulgte forfattere i Norge. Den første fribyen i Norge ble etablert i 1995 og Kjell Olaf bidro, i løpet av sin formannsperiode, til at stadig flere fribyer ble etablert.

Det kongelige hoff kunngjorde 22. april 2010 at kongen har utnevnt Jensen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans bidrag for det frie ord.» Det ble samtidig sagt at det ved beslutning om tildeling var «lagt vesentlig vekt på Jensens mangeårige arbeid og engasjement for ytringsfriheten.”

Etter at han gikk av som styreleder i Norsk PEN hadde han en spesialposisjon i styret som rådgiver. Kjell Olaf Jensen vil bli sterkt savnet.