13. september: Tyrkia – hvor går veien videre?

muzisyen sanar yurdatapan

Vi har invitert den tyrkiske aktivisten og ytringsfrihetsforkjemperen Sanar Yurdatapan til Oslo. for å delta i seminaret om Tyrkia. Sanar Yurdatapan har vært leder av og talsperson for ytringsfrihetsorganisasjonen The Initiative for Freedom of Expression siden 1995. Lenke til nettsiden: http://www.dusun-think.net/index.php?

Seminaret arrangeres tirsdag 13. september kl. 19 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2.

Som svar på kuppforsøket i Tyrkia 15. juli 2016 innførte regjeringen unntakstilstand «for raskt å fjerne alle elementene i terroristorganisasjonen som var involvert i kuppforsøket.» Siden har tusenvis av akademikere blitt oppsagt, det har blitt foretatt en massearrestasjon av journalister, forlag og mediehus er blitt stengt. Statsansatte i det militære, rettsvesenet og politiet har opplevd grove brudd på sine rettigheter og blitt anklaget for medvirkning til kuppet og sympatier med Gülen-bevegelsen, som regjeringen Erdogan mener står bak kuppet.

Et dekret vedtatt under unntakstilstanden gir alle statsråder anledning til å legge ned enhver publikasjon, utgiver eller formidlingskanal som anses utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet; samtidig har domstolene forbudt pressen å rapportere en rekke saker knyttet til kuppet.

De siste ukers hendelser forverrer et klima som allerede la klare begrensninger på grunnleggende rettigheter og ytringsfrihet i Tyrkia.

Hva er Tyrkias rolle fremover? Og hva er Norges posisjon?

Noen stikkord for kveldens debatt er menneskerettigheter, ytringsfrihet, EU, NATO, forhold Russland og USA, kurdere, migrasjon og Syria, terror.

PROGRAM:

Velkommen, ved William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Innledning ved Sanar Yurdatapan, tidl leder av Initiative for freedom of expression i Tyrkia.

Deretter følger panel under ledelse av Jørgen Lorentzen, medlem an Norsk PENs Tyrkiagruppe.

Deltakere er:
Nerina Weiss, forsker ved FAFO
Siri Neset, forsker tilknyttet Chr. Michelsens Institutt
Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for Menneskerettigheter, UiO
Eugene Schoulgin, visepresident i PEN International

Den tyrkiske journalisten Ragip Zarakolu avslutter seminaret med an appell.

Seminaret arrangeres av Norsk PEN i samarbeid med Redaktørforeningen, Journalistlaget, Presseforbundet, HiOA, UiO, Forleggerforeningen og Fritt Ord.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.