Norsk PEN kritisk til forslag til nye regler for varsling

I et høringssvar på departementets forslag til endringer i Arbeidsmiljølovens regler om varsling slår Norsk PEN fast at Arbeids- og sosialdepartementet ikke tar hensyn til Regjeringens egen Utredningsinstruks.

Departementets høringsnotat handler kun om forslag til mindre endringer i Arbeidsmiljølovens varslingsregler. Notatet unnlater å ta opp forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt, slik Norsk PEN og presseorganisasjonene har bedt om. Organisasjonene har foreslått at varslervernet skal forankres i den ytringsfriheten som følger av Grunnlovens §100 og den Europeiske Menneskerettskonvensjonens artikkel 10.

Tross Grunnlovens høyere rang enn Arbeidsmiljøloven, unnlater departementet å drøfte disse prinsipielle spørsmålene, utover de små endringsforslagene i Arbeidsmiljøloven.

I Regjeringens Utredningsinstruks av 19. februar i år kreves det at departementets utredninger «skal være så omfattende og grundige som nødvendig […] og […] dersom tiltaket berører prinsipielle spørsmål, skal utredningen drøfte disse på en balansert, systematisk og helhetlig måte». Det har Arbeids- og sosialdepartementet ikke gjort i forslaget til nye varslingsregler.

Høringssvaret til Norsk PEN er her:  horingssvar-norsk-pen.

VEDLEGG:
Brev av 7. mars 2016 fra advokat Vidar Strømme: «Vern av varslere – representantforslag 30 S»: Brev fra Vidar Strømme
2. «Å varsle til offentligheten. Offentlig ansattes rett til å varsle allmennheten om kritikkverdige forhold», masteroppgave ved Det juridiske fakultet UiO, juni 2016

Kontaktpersoner:
Kai Sibbern, leder av Norsk PENs Varslergruppe
William Nygaard, leder av Norsk PEN