10. og 11. oktober: E-konferansen

cropped-stasjonen

Norsk PEN er medarrangør av Etterretningskonferansen – Norges første konferanse om militær etterretning. Vadsø 10. og 11. oktober.

Konferansen er den første i en serie arrangement som tar sikte på å åpne opp for en informert offentlig debatt om Nord- Norge som et område for militær etterretning med stor nasjonal og global betydning. Det er særlig viktig nå som vi har et politisk klima med en økende polarisert retorikk og opprustning blant annet til sjøs, i lufta og i verdensrommet både på vestlig og russisk side.

For program og praktisk informasjon, les her.

Til tross for den spente geopolitiske situasjonen, spådommer om alarmerende klimaendringer og anstrengte diplomatiske forbindelser, er det viktig å opprettholde det faglige og kulturelle samarbeidet i Barentsregionen. Slik kan vi bidra til styrke vår kollektive hukommelse, grensesprengende kunstneriske uttrykk og folk-til-folk-samarbeid.

Nå som den etablerte globale og regionale sikkerhetsstrukturen viser tegn til oppløsning og nye trusler dukker opp, blir det enda viktigere å stille kritiske spørsmål som bidrar til en offentlig debatt om hvordan den høyteknologiske etterretningsvirksomheten kan sikre eller true en langsiktig stabilitet og fredelig sameksistens.

Denne konferansen er et felles nordlig initiativ fra UiT – Norges Arktiske Universitet , Barents Press Norge, Barents Press Russland og Formidlingskraft AS. Vi inviterer internasjonale, nasjonale, regionale og lokale politikere, russiske partnere, journalister, forskere og vertskommuner for etterretningsinstallasjoner og sikkerhetsanalytikere til å bidra til en sårt tiltrengt debatt om arven fra den kalde krigen og hvilken fremtid som er innenfor rekkevidde for dette mangfoldige, miljømessig viktige og strategiske området.

På listen med sentrale foredragsholdere er ledende norske, russiske og amerikanske spesialister på sikkerhet, etterretning og forskningsdiplomati, parlamentarikere, lokale politikere, undersøkende journalister og tidligere ansatte i Etterretningstjenesten.