Norsk PEN overrekker Ossietzkyprisen til Edward Snowden i Moskva

Edward Snowden mottar Ossietzkyprisen fra William Nygaard og Hege Newth Nouri. Foto: Bodil Voldmo Sachse/NRK

Edvard Snowden takker Norsk PEN for støtten.

21. april tok Edward Snowden imot Ossietzkyprisen for 2016. Styreleder William Nygaard og generalsekretær Hege Newth Nouri i Norsk PEN overrakte ham prisen i Moskva.

– Jeg er takknemlig for støtten fra dere og Norsk PEN, sa Edward Snowden da han mottok prisen, en litografi av Nico Wideberg.

21. april var det ett år siden Norsk PEN saksøkte den norske stat sammen med Edward Snowden. Formålet var å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden dersom han kommer til Norge. Norske rettsinstanser avviste saken, endelig dom falt i Høyesterett i november 2016.

Norsk PEN hadde som plan B å reise til Moskva og overrekke Snowden prisen personlig. I forrige uke reiste derfor William Nygaard og Hege Newth Nouri til Russland for å treffe ham. Med på reisen var hans norske advokater fra Schjødt Advokater og NRK Brennpunkt, som har fulgt saken det siste året. Møtet fant sted på et hotell i Moskva.

Edward Snowden kom senere enn avtalt tid. Han forklarte at bussen han skulle ta var så full at han måtte vente på neste. Han lever et tilnærmet normalt liv i Moskva, men samtidig har han isolert seg i det russiske samfunnet. Han har valgt denne livsformen fordi han håper en gang å komme tilbake til sitt hjemland og å bli stilt for retten i USA på rettferdig og uhildet vis. Dagens lovbruk, den såkalte Espionage Act av 1917, er menneskerettslig uakseptabel sett med menneskerettsorganisasjoners øyne. Denne loven fra første verdenskrig vill dømme ham til livsvarig fengsel uten jury og eget forsvar som må avsones i et høyrisikofengsel under ekstremt strenge forhold.

Edward Snowden fortalte at det meste av livet tilbringer han online, digital kommunikasjon er både hans profesjon og livsform. Han underviser via skype ved flere universiteter og holder taler verden over. Og han sitter i styret for Freedom of the Press Foundation, en NGO som jobber for å beskytte og støtte ytringsfrihet og pressefrihet.

Snowden har arbeidstillatelse i Russland frem til 2020, men fremtiden hans er like uviss i dag som den var i 2013.

Norsk PEN vil sammen med hans norske advokater bistå Edward Snowden dersom han skulle ønske å søke asyl i andre land enn Russland. Han er takknemlig for den forståelse og støtte som er vist ham fra Norge.

NRK Brennpunkt har fulgt Norsk PEN gjennom det siste årets arbeid for å dele ut Ossietztkyprisen til Edward Snowden i Norge. Se Brennpunkt på tirsdag 2. mai kl. 2130: «Snowden plan B».

BAKGRUNN
Som kjent måtte Snowden flykte fra USA juni 2013, da han etter mislykket varsling følte seg tvunget til å lekke gradert informasjon for å informere denne verden om NSAs omfattende ulovlige masseovervåkning. Masseovervåkningen rammet ikke bare amerikanske statsborgere, men var i betydelig grad også rettet mot internasjonale mål. Etter sin første stopp i Hong Kong ble han sittende fast i Moskva, hvor han nå lever på snart på fjerde året.

Snowden mottok prisen fordi han på uegennyttig vis stod frem som en utsatt varsler om masseovervåkningens konsekvenser og inngripen i menneskers integritet og private sfære. For ham var varslingen en samvittighetssak.

For ytterligere informasjon kontakt:
William Nygaard, styreleder: 908 92 601
Hege Newth Nouri, generalsekretær: 930 02 262