Helleland i Kina - hva med menneskesrettighetene?

FOTO: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Kulturminister Linda Hofstad Helleland reiste på statsbesøk til Kina 21. mai. Der skal hun bl.a. møte sin kollega, den kinesiske kultrministeren Luo Shugang. Helleland reiser til Kina for å diskutere idrett og antidoping, men Norsk PEN satser på at presse- og ytringsfriheten også står høyt i kurs hos vår minister.

Statsminister Erna Solberg besøkte Kina i april. I forkant av besøket ble hun sterkt anmodet av Norsk PEN, Amnesty International i Norge, Den norske Tibet-komité, Den norske Helsingforskomité og Den norske advokatforeningens menneskerettighetsutvalg  om å uttrykke en klar forventning overfor kinesiske myndigheter om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett. Erna Solberg tok ikke opp menneskerettigheter med kinesiske myndigheter, hun uttalte at Norge først må opprette en tillit hos kineserne før en politisk dialog kan ta til.

Vi regner med at Solberg opprettet nok tillit hos kineserne til at Helleland kan ta opp viktige menneskerettslige spørsmål med kinesiske myndigheter.

Følgende er brevet fra Norsk PEN til kulturminister Linda Hofstad Helleland:

Kulturminister Linda Hofstad Helleland
Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep,
0030 Oslo

Oslo, 21. mai 2017

Innspill om menneskerettighetssituasjonen i Kina i sammenheng med kulturministerens besøk til landet

I forbindelse med Kulturministerens besøk til Kina, ber vi om at kulturministeren ved dialog tar opp menneskerettighetssituasjonen i Kina i møte med sin kollega, den kinesiske kulturministeren Luo Shugang.

Kinesiske myndigheters brudd på menneskerettigheter har økt i foruroligende grad de siste årene, kritikere og frie ytrere rammes hardest. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om omfattende bruk av tortur, forsvinninger, tilståelser under tvang og lange fengselsdommer. Kinesiske myndigheter har fylt opp fengslene med dissidenter, forfattere, journalister, forleggere og bloggere, ifølge PEN International er mer enn 40 fengslet i dag ene og alene for å ha benyttet seg av sin grunnleggende rett til ytringsfrihet. Kina har de siste årene toppet statistikker over antall fengslede forfattere og journalister i verden. I 2016 ble landet kun forbigått av Tyrkia.

Uiguren Ilham Tohti er dømt til livstid i fengsel for å ha kjempet for uigurers rettigheter i Kina, journalisten Gao Yu er løslatt etter mange års fengsling, men er satt i husarrest på ubestemt tid, forleggeren Gui Minhai forsvant brått fra sitt feriehus i Thailand og holdes nå i forvaring på hemmelig sted.

Kina forfølger forfattere og aktivister i Tibet, forfatteren og munken Gartse Jigme soner en fengselsstraff for sine tekster om fred og forsoning. Minst åtte medlemmer av det uavhengige kinesiske PEN-senteret (Independent Chinese PEN Centre) er for tiden fengslet eller i varetekt, andre medlemmer utsettes for trakassering. Liu Xiaobo, fredsprisvinner og tidligere president i det uavhengige kinesiske PEN-senteret soner en fengselsdom på 11 år for å ha kritisert det kinesiske ettpartisystemet og for å ha bidratt til et manifest for demokratisk utvikling i Kina, mens hans kone, poeten Liu Xia, har sittet i husarrest i over fem år uten lov og dom.

Norge må stille krav til kinesiske myndigheter
Menneskerettighetsbruddene i Kina er mange og alvorlige, og på en rekke områder går utviklingen fra vondt til verre. Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort. Det er mange mennesker i Kina som våger å stå opp for sine og andres rettigheter uansett hvor risikabelt det er, for å bygge en bedre og tryggere fremtid, og for dem er vår støtte og solidaritet helt avgjørende.

Derfor ber vi kulturministeren om å
– uttrykke en klar forventning om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett.
– understreke at ytringsfrihet er en menneskerett og at ingen må straffes for å kritisere myndighetene eller oppmuntre til eller delta debatter om samfunnsrelevante temaer.
– ta avstand fra forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Kina, som i særskilt grad rammer forfattere, journalister, forleggere og andre frie ytrere.

Med vennlig

William Nygaard                                                     Hege Newth Nouri
Styreleder                                                                    Generalsekretær