26. april: Norsk PENs årsmøte

Styret i Norsk PEN innkaller til årsmøte

torsdag 26. april kl 17.00 i Litteraturhuset (Amalie Skram, 2. etg.), Wergelandsveien 29, Oslo.

 Kl. 17.00 Del I – Norsk PENs årsmøte

Opplesning ved Asieh Amini, forfatter og styremedlem i Norsk PEN.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av Norsk PENs årsmelding: NorskPEN_aarsmelding2017_lowres
 3. Korte presentasjoner av Norsk PENs arbeid:
  – Friby og skoleproduksjon: Ingeborg Kværne.
  – Overvåking: Jon Wessel-Aas
  – Varsling: Kai Sibbern
  – Flerkulturelt: Nisrin Maktabi Barkouki
  – Medier: Thomas Spence
  – Komiteen for fengslede forfattere: Brit Bildøen
 4. Godkjenning av revidert regnskap for 2017
 5. Innkomne forslag fra styret i Norsk PEN:
  – endring av vedtekter
 6. Valg
 7. Valg av nestleder og styremedlemmer
 8. Valg av medlemmer til Komité for fengslede forfattere
 9. Valg av valgkomite

Årsmøtet avsluttes ca 18.30, det blir enkel servering og mingling frem til årsmøteprogram kl. 19.00.

Kl. 19.00 Del II – Årsmøteprogram: Sosiale medier, hat og ytringsfrihet.

Innleder: Tomas Åberg fra Näthatsgranskaren (Sverige)
Panel: Helge Lurås, Mina Liavik Karlsen, John Olav Egeland og Mina Adampour.
Moderator: Elisabeth Eide.