Årsmøtet 2018: nytt styre og nye medlemskriterier

Norsk PENs årsmøte 26. april 2018 valgte Kjersti Løken Stavrum til ny nestleder. Kai Sibbern, Gerd Johnsen, Lars Gule og Teresa Grøtan ble valgt inn som nye styremedlemmer.

Nytt styre ble valgt på Norsk PENs årsmøte 26. april 2018. Her er vårt nye styre samlet til konstituering. Fra venstre: Kai Sibbern (ny), Asieh Amini, Teresa Grøtan (ny, vara), Trygve Åslund, William Nygaard (leder), Brit Bildøen, Kjersti Løken Stavrum (nestleder), generalsekretær Hege Newth, Gerd Johnsen (ny, vara). Resten av styret, som ikke var til stede da bildet ble tatt, er: Ingeborg Senneset, Arne Svingen, Rune Ottosen og Lars Gule (ny, vara).

Norsk PENs styre 2018:

Styremedlemmer:
William Nygaard, leder                              ikke på valg
Kjersti Løken Stavrum, nestleder        valgt for perioden 2018-2020
Brit Bildøen                                                       ikke på valg
Rune Ottosen                                                  ikke på valg
Ingeborg Senneset                                       valgt for perioden 2018–2019
Arne Svingen                                                   valgt for perioden 2018–2020
Trygve Åslund                                                 valgt for perioden 2018–2020
Kai Sibbern                                                       valgt for perioden 2018–2020
Asieh Amini                                                      valgt for perioden 2018–2019

Varamedlemmer:
Lars Gule                                                            valgt for perioden 2018–2020
Gerd Johnsen                                                  valgt for perioden 2018–2020
Teresa Grøtan                                                 valgt for perioden 2018–2020

Vedtatt ved akklamasjon

Medlemmer til Komiteen for Fengslede Forfattere
Brit Bildøen – komitéleder, Norsk PEN
Johanne Fronth-Nygren – medlem, Norsk Oversetterforening
Mari Moen Holsve – medlem, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Øivind Hånes – medlem, Den norske Forfatterforening
Jørgen Lorentzen – medlem, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Vedtatt ved akklamasjon

Medlem av valgkomiteen Jørgen Lorentzen presenterte valgkomiteens innstilling.

William Nygaard takket avtroppende nestleder Elisabeth Eide, styremedlem siden 2003, Peter Normann Waage, styremedlem siden 2008, Dag Larsen og Åshild Eidem, styremedlemmer siden 2014, for uvurderlig innsats for Norsk PEN.

Valgkomité:
Jørgen Lorentzen (gjenvalg), Ann-Magrit Austenå (gjenvalg), Nuray Y. Gullestad (gjenvalg) og Dag Larsen (ny).

Vedtatt ved akklamasjon

FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER FOR NORSK PEN PÅ ÅRSMØTET 26. APRIL 2018

Norsk PENs vedtekter, forslag om endring av § 3.1

Nåværende ordlyd:
3.1. Skribenter (skjønn- og faglitterære forfattere og oversettere, dramatikere og journalister) forleggere, redaktører, litterære medlemmer i kulturorganisasjoner og andre som har gjort en innsats for den frie tanke og det frie ord, kan tas opp som medlem i Norsk PEN.

Forslag til ny ordlyd:
3.1 Forfattere og andre kunstnere, journalister, forleggere, redaktører, medlemmer i kulturorganisasjoner og andre beslektede virksomheter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke medlemskap i Norsk PEN.

Norsk PENs vedtekter, forslag om endring av § 4.2, 4. avsnitt

Nåværende ordlyd:
Leder for Komiteen for fengslede forfattere velges av årsmøtet. Denne komitélederen skal være medlem av styret. Valgkomiteen innstiller også inntil syv medlemmer av Norsk PEN til komitémedlemmer etter forslag fra styret og generalsekretær.

Forslag til ny ordlyd:
Leder for Komiteen for fengslede forfattere velges av årsmøtet. Denne komitélederen skal være medlem av styret. Styret oppnevner øvrige medlemmer av komiteen.

Vedtektsendringer ble godkjent.

Norsk PENs vedtekter kan du lese i sin helhet her.