nytt styre i 2018

Nytt styre ble valgt på Norsk PENs årsmøte 26. april 2018. Her er vårt nye styre samlet til konstituering. Fra venstre: Kai Sibbern (ny), Asieh Amini, Teresa Grøtan (ny, vara), Trygve Åslund, William Nygaard (leder), Brit Bildøen, Kjersti Løken Stavrum (nestleder), generalsekretær Hege Newth, Gerd Johnsen (ny, vara). Resten av styret, som ikke var til stede da bildet ble tatt, er: Ingeborg Senneset, Arne Svingen, Rune Ottosen og Lars Gule (ny, vara).