28. mai: Åpen mikrofon for eksilforfattere

PEN International og Norsk PEN ønsker velkommen til litterær aften med åpen mikrofon for eksilforfattere!

Når språket er ditt arbeidsverktøy, men du av ulike grunner har måttet forlate ditt hjemland og ditt publikum, kan det være en ekstra lang vei å gå for å finne en scene der tekstene dine igjen kan bli formidlet. For i eksil er både forfatteren, publikum og deres respektive språk ukjente for hverandre.

Vi skrur derfor på mikrofonen og inviterer alle eksilforfattere som har lyst og anledning, til å komme til Litteraturhuset i Oslo mandag 28. mai 2018 for å dele sine tekster med publikum. Ta med deg et dikt eller et utdrag fra en novelle, en roman eller et essay – eller kanskje har du noen dagboknotater fra hjemlandet, fra reisen hit eller fra de første dagene i ditt nye hjemland? Eller bærer du med deg en sang eller en anekdote som du vil formidle?

Vi gir inntil 5 minutter lesetid til hver forfatter. Det er flott om du leser på originalspråk, men ta gjerne også med en oversettelse eller gjendiktning til engelsk eller norsk dersom du har fått teksten profesjonelt oversatt, så sørger vi for at publikum får høre oversettelsen også. Husk på at samlet lesning (originalspråk og oversettelse) ikke må overstige 5 minutter.

Vertskap for kvelden er Basim Mardan og Hege Newth. Basim er skribent, dramatiker og oversetter, og kommer fra Mosul i Irak. Han kom til Norge og Skien som fribyforfatter i 2006, men jobber nå i PEN International som Writers at Risk Protection Officer. Hege er generalsekretær i Norsk PEN.

Arrangementet finner sted i Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, og er gratis og åpent for alle. Vi begynner kl. 19, men åpner dørene og tar imot påmeldinger fra kl. 18. Vi gjør oppmerksom på at arrangementet vil bli filmet og publisert på PEN Internationals Twitterkonto og på Norsk PENs YouTube-kanal.

Det blir servert kaffe, te og frukt. Annen mat og drikke kan kjøpes i kafeen på Litteraturhuset.

Arrangementet er en del av PEN Internationals Make Space Campaign og UNHCRs #WithRefugees Campaign.

Informasjon om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/451827748586474/

Vi ønsker alle varmt velkommen!

**********************************************************************

Open Mic for Exiled Writers, House of Literature in Oslo, May 28th 2018 at 7 pm

Mastery of language is a writer’s most powerful skill. But when a writer is forced into exile, she has to start anew: she grapples with a new language, seeks new audiences, and makes a new space for expression.

We invite all exiled writers to come to the House of Literature in Oslo on Monday the 28th of May 2018 to share their words with the audience. It could be a poem, an extract from a short story or a novel. Perhaps you have some diary writings from your home country, from your journey, or from the first days in your new home country? Do you carry with you a song or an anecdote that you would like to share?

We’ll give a maximum of 5 minutes to each writer. We hope you will read in the original language, but please bring a professional translation of the text into English or Norwegian – if you have it – which we can present to the audience. Please make sure that the total reading (original language and translation) does not exceed 5 minutes.

The hosts of the evening will be Basim Mardan and Hege Newth. Basim is a writer, playwright and translator from Mosul, Iraq. He came to Norway and the city of Skien as a city of refuge writer in 2006. Basim now works for PEN International as a Writers at Risk Protection Officer. Hege is the Secretary General of Norwegian PEN.

The event is free of charge and open to everyone. The reading will begin at 7 pm, but doors and registration will be open from 6 pm. As spaces are limited we encourage early registration for everyone who would like to read. Please note that the event will be filmed and made available on PEN International’s social media accounts and on Norwegian PEN’s YouTube channel.

We will be serving coffee, tea and fruit. It is also possible to buy drinks and food from the café at the House of Literature before or after the program.

The program will be part of the PEN International Make Space Campaign and UNHCR’s #WithRefugees Campaign.

Information about the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/451827748586474/

A warm welcome to everyone!