Tyrkianytt fra Norsk PEN - Nr. 2 - februar 2019 

Signér opprop for Erol!
Dom i saken mot Erol Önderoğlu og hans to medtiltalte – menneskerettighetsforkjemperen Şebnem Korur Fincancı og journalisten Ahmet Nesin – ventes å falle 15. april. De risikerer 14,5 års fengsel. Signér Reportere Utens Grensers opprop til støtte for ErolŞebnem og Ahmet, klikk her.

Seminar 13. mars i Oslo: ECHR and Turkey after the 2016 coup attempt
Norsk PEN, Dommerforeningen, Advokatforeningen, Politijuristene og ICJ Norge arrangerer seminar om Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Tyrkia etter kuppforsøket i 2016. Vi har invitert advokater, dommere og journalister til innlegg og paneldebatt 13. mars kl 14-18.00 i Fritt Ords lokaler i Uranienborgvn. 2 i Oslo. EMD har avvist mer enn 25 000 saker etter kuppforsøket, og spørsmålet seminaret skal forsøke besvare er:
Can the ECHR be an efficient institution for the pending cases triggered by the coup attempt?
Klikk her for oppdatert program.

Medierapport fra januar
Det republikanske folkepartiets (CHP) parlamentsmedlem, Barış Yarkadaş,  offentliggjorde følgende opplysninger i den månedlige “Media Report” i januar: «Journalister blir tvunget til ikke å rapportere nyheter, si sin mening og skrive om den. Journalistikk regnes som en forbrytelse av den politiske makten.” Ifølge data fra Yarkadaş ble to journalister ble arrestert og 36 journalister var i retten i løpet av en måned. Fem journalister mottok fengselsstraff på 22 år og tre ble dømt til bøter på 22 660 tyrkiske lira (ca. 40 000 NOK). Søksmål ble rettet mot tre journalister. To journalister ble slått og en ble truet.

Krav om 22 års fengsel mot journalist som “likte” en sak på sosiale medier
Saken mot reporter Lezgin Akdeniz, som var blant de 142 personer som ble arrestert i Diyarbakır 9. oktober 2018, er sendt til rettsbehandling. Journalisten er anklaget for «ulovlig organisasjonsmedlemskap» og «påfølgende ulovlig organisasjonspropaganda» fordi han likte innlegg på Facebook, inklusive et innlegg om en person som ble reddet fra ISIS. Rettens påstand er fengsel i opptil 22 år.

Rettssak mot 41 advokater som protesterte ved å klappe i retten Sak er anlagt mot 41 advokater fem år etter at de protesterte på et rettsmøte i Diyarbakır. I rettshøringen 3. februar 2014 protesterte advokatene ved å applaudere dommerne etter at mange av deres egne forespørsler forble ubesvarte uten grunn. Advokatene forlot så rettssalen. Advokatene ble tiltalt av statsadvokatens kontor i Batman for «misbruk av sin plikt» og saken mot dem antyder straffer på mellom 6 måneder og 2 år.

Lokal domstol: «Din far er fagforeningsmedlem, din mor er “upassende” – du får ikke jobb.”
En medisinsk beredskapsassistent tok saken til retten etter at han ikke fikk en offentlig stilling på grunn av sviktende “sikkerhetsundersøkelse”, dette til tross for at han hadde oppfylt de nødvendige kravene i undersøkelsen. Sikkerhetsundersøkelser ble praktisert under unntakstilstanden og har senere blitt permanente. Retten uttalte at søkeren hadde “plettfri bakgrunn“, men faren (som er medlem av Public Workers Union) og moren (som skrev et offisielt brev om Participation Partnership konsensus undertegnet av regjeringen og EU i 2014) var «upassende». Retten uttalte derfor at «ingen ulovlighet» er utført av teknikeren til tross for at vedkommende, som en konsekvens av foreldrenes bakgrunn og aktiviteter, ikke besto sikkerhetsundersøkelsen.

Erol Önderoğlu – saken fortsetter
Den siste rettsaken mot Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı og Ahmet Nesin på bakgrunn av deres deltakelse som «erstatningsredaktører» i avisen Özgür Gündem Daily ble holdt i Istanbul 28. januar. Retten utsatte saken nok en gang og la neste høring til 27. februar. Se også Tyrkia-nytt nr 1-2019.

Freedom House: Tyrkia er fortsatt blant de «ikke frie” land
USA-basert Freedom House har offentliggjort rapporten «Freedom in the World 2019». 195 land ble vurdert i rapporten. Tyrkia ble plassert blant de «ikke-frie landene» som i fjor. Rapporten viste at til tross for at unntakstilstanden ble avblåst, fortsetter regjeringen å arrestere journalister, advokater og akademikere.

Ifølge rapporten med tittelen «Demokrati på vikende front”, var 2018 det 13. året på rad at friheten i verden var blitt redusert. Antall autoritære regimer økte også, med den følge at opposisjonenes stemmer stilnet. Opposisjonsledere ble arrestert og presset på uavhengige medier økte. Vennligst klikk her for hele rapporten.

Ytterligere 13 «fredsakademikere» dømt til fengsel
Søksmålene mot seks akademikere, som er tiltalt for å ha underskrevet oppropet «Vi vil ikke delta i denne kriminaliteten» fra gruppen “Akademikere for fred”, ble nylig avsluttet. Assisterende Professor Alper Akyüz fra Bilgi University ble dømt til 2 år og seks måneders fengsel for å «hjelpe og opprettholde en ulovlig organisasjon uten å være medlem». I en annen rettssak i Istanbul ble prof. Dr. Huri Özdoğan fra Istanbul University dømt til 1 år og tre måneders fengsel for «å gjennomføre ulovlig organisasjonspropaganda.»

Senere i februar ble ytterligere syv akademikere dømt til fengselsstraffer for «å gjennomføre ulovlig organisasjonspropaganda» ved å ha å signert oppropet og i slutten av februar ble 28 personer idømt fengselsstraffer.
Til nå er dommer utstedt mot 130 av de 470 akademikerne som er blitt tiltalt så langt.
Se også Tyrkia-nytt nr 1-2019 og nr. 7 og 8-2018.

To kvinnelige politikere dømt til 14- og 15 års fengsel
Rettsaken mot Diyarbakırs viseborgermester Gültan Kışanak, som ble arrestert i oktober 2016, og formann Sebahat Tuncel i Det demokratiske regionpartiets (DBP) – arrestert i november 2016, ble nylig avholdt i Malatya. Kışanak ble dømt til 14 år og tre måneders fengsel for ”medlemskap i en terroristorganisasjon» og for «å gjennomføre propaganda for en terroristorganisasjon.» DBPs Sebahat Tuncel ble dømt til 15 års fengsel på samme bakgrunn. Bevisene i saken mot de to kvinnelige politikerne inkluderer deres deltakelse på Kvinnedagen 8. mars, Newroz-feiringen 21. mars, og demonstrasjoner og pressemeldinger fra tilbake til 2012 der det ble fortalt om sultestreiker i flere fengsler.

Skuespillernes fagforening krever arrestert skuespiller Nazlı Masatçı løslatt
Skuespillernes fagforening har krevd at skuespiller Nazlı Masatçı blir løslatt og at press mot skuespillere og teaterforestillinger må opphøre. Masatçı er blitt dømt til 1 år og seks måneders fengsel for «å gjennomføre ulovlig organisasjonspropaganda» på bakgrunn av hennes opptreden under en pressekonferanse hun deltok i på et teater i desember 2015 for å protestere mot arrestasjoner.

Et annet søksmål mot Masatçı gjelder deltagelse i skuespillet “Frakken” av Nikolai Gogol som ble oppført under demonstrasjoner organisert i 2010 for å kreve rettferdighet for og løslatelse av samvittighetsfanger. Skuespillerne ble dømt til seks måneders fengsel hver. Masatçıs advokat kunngjorde at etter den endelige dommen på 1 år og seks måneder, vil denne ekstra seks måneders fengselsstraffen også være effektiv. Izmirs Straffedomstol vil holde en ny rettssak i mars. Retten vil da enten kunngjøre fengselsstraffen eller kansellere den.

Rettslige tiltak mot mer enn 2000 brukere av sosiale medier i januar
Ifølge informasjon fra innenriksdepartementet ble 4.718 konti knyttet til sosiale medier undersøkt i januar. Det ble truffet rettslige tiltak mot 2.111 brukere med bakgrunn i såkalte «terroristanklager”.

Human Rights Association (IHD) Diyarbakır: 11 643 rettighetsbrudd i kurdiske provinser i 2018
Human Rights Associations (IHD) avdeling i Diyarbakır har publisert en rapport om menneskerettsbrudd i den Østre og Sørøstlige Anatolske Region i 2018. Rapporten fastslår at ytrings-, tanke- og organisasjonsfrihet er truet og under meget sterkt press. Ifølge rapporten er totalt 11.643 rettighetsbrudd registrert i kurdiske provinser i løpet av året.

Her er noen av rettighetsbruddene som inngår i rapporten:

  • En årlig festival ble forbudt. Tre utgaver av en avis og tolv bøker ble fjernet fra salgsstedene. Et forlag, et nyhetsbyrå og en avisselger ble utsatt for et angrep. Åtte nettsteder ble stengt.
  • Etterforskning ble igangsatt mot 77 personer på bakgrunn av deres synspunkter. 91 personer ble tiltalt i 19 ulike saker. Fengselsstraffer og bøter ble ilagt 684 personer, blant annet politikere, journalister og offentlige arbeidstakere.
  • Minst 17 personer ble torturert og utsatt for mishandling under varetekt.
  • 13 offentlige demonstrasjoner eller friluftsmøter ble stanset. Møter og demonstrasjoner ble bannlyst på ubestemt tid i enkelte provinser.
  • To personer har mistet livet i uoppklarte mord og seks personer ble såret. Elleve personer har mistet livet og 106 personer er blitt såret på grunn av myndighetenes feil og forsømmelser.

2018 Media Monitoring Report om trakassering av LGBTI
Organisasjonen Kaos GL har lansert en 2018 Media Monitoring Report om hvordan LGBTI ble behandlet i tyrkiske medier i fjor. Ifølge rapporten var halvparten av nyhetene og skriftlige artikler publisert i 2018 fordomsfulle mot LGBTI-aktivister. Diskriminerende språk og hatefulle ytringer ble ofte benyttet. Forskningen hadde studert innholdet i 2442 nasjonale og lokale medier.

Grunnleggende rettigheter ble brutt, hatefulle ytringer og/eller diskriminerende tale ble brukt, i tillegg til innhold som førte til fordommer mot LGBTI-bevegelsen. I 782 nyhetsoppslag, intervjuer og spalter ble LGBTI-aktivister omtalt med diskriminerende språk, som om deres legning var en forbrytelse.

“Den som ber deg gå (i en demonstrasjon) er ikke en mann,» sier statsråd og forhindrer marsj med HDP-parlamentsmedlemmer som støtter en sultestreikende kvinne
Innenriksminister Süleyman Soylu kom med følgende uttalelse vedrørende demonstrasjonene som planlegges organisert av People’s Democratic Party (HDP), i femten provinser fra Istanbul til Diyarbakır, for å få oppmerksomhet rundt den sultestreikende Leyla Güven og andre fanger: «Den som ber deg gå er ikke en mann.”

I forkant av demonstrasjonen på Istiklal Street (Istanbuls gågate), ble Taksim Square blokkert av politiet. De lot ikke parlamentsmedlemmene marsjere mot Galatasaray-torget. HDPs viseformann Sezai Temelli sa følgende: «Dette er et bilde på isolasjon.» Etter å ha publisert en pressemelding gjennomførte parlamentsmedlemmene en kort protestaksjon. Lignende protester ble stoppet av myndighetene i flere provinser med bakgrunn i «nasjonal sikkerhet, offentlig orden og beskyttelse av offentlig fred.»

Diyarbakır ble satt under blokade før demonstrasjonsmarsjene, som ble organisert i femten provinser. Anledningen var å støtte Leyla Güven som da hadde sultestreiket i 100 dager. Før marsjen som ble planlagt avsluttet med en uttalelse utenfor Güvens hus, ble alle veier som førte til huset i det sentrale Bağlar-distriktet blokkert med barrikader. HDPs parlamentarikere fikk i samsvar med forbudet utstedt av myndighetene ikke marsjere mot huset til viseformannen i Det demokratiske samfunnets kongress (DTK) og parlamentsmedlem Güvens hus.

Fengselsstraff mot dokumentarfilmregissør for å ha gjennomført “propaganda for en terroristorganisasjon»
Regissør av en dokumentarfilm som skildrer livet til tre kvinner som deltok i kampen mot ISIS i Kobani, Veysi Altay, samt tidligere leder av Yılmaz Güney Theatre Hall, Dicle Anter, som tillot dokumentarfilmen å bli vist i Batman, ble dømt til fengsel for  «å utføre propaganda for en terroristorganisasjon.»

Retten dømte Altay til 2 år og seks måneder og Anter til 2 år og én måneds fengsel, samt reiseforbud. I anklagen ble visningen av dokumentaren den 14. oktober 2015 beskrevet som en «kriminell handling” på grunn av en reklameplakat som viser en YPJ-kriger og et YPG-flagg. (YPG = Kurdiske kvinners forsvarsenhet).

Ny rettssak mot musikeren Ferhat Tunç – krav om inntil 20 års fengsel
Statsadvokatens kontor i Diyarbakır har utarbeidet en ny anklage mot musikeren Ferhat Tunç med krav om fengsel fra 8 år og seks måneder og opptil 20 år på grunn av «ulovlig organisasjonsmedlemskap» og for ”å utføre ulovlig organisasjonspropaganda.» I tiltalen er Tunç anklaget på bakgrunn av deltakelse i møter i Democratic Society Congress (DTK), samt innlegg i sosiale medier mot den militære operasjonen i Afrin nord i Syria. Se også nr 8-2018.

Rettssak mot advokat som appellerer en dom der Erdoğan er blitt “fornærmet”
Et søksmål er blitt rettet mot advokat Özgür Urfa. Advokaten appellerte til rettsvesenet som hadde dømt to personer som protesterte mot daværende statsminister Erdoğans påståtte korrupsjonshandlinger. I appellskriftet skrev Urfa at “opptakene som ble avslørt under korrupsjonssaken viste hvordan Erdoğan hadde “beslaglagt” millioner av tyrkiske lira og var involvert i omsetning av skitne penger og i korrupsjonsforhold. Skriftlige uttalelser som ble gitt i forbindelse med protestene beskrev situasjonen nøye. Etter klagen fra Justisdepartementets juridiske direktorat må advokaten nå møte i retten som tiltalt.

Myndighetene i Adana forbyr kurdiske teaterdager
De kurdiske teaterdagene, organisert av det kurdiske People’s Democratic Party (HDP), ble forbudt fordi de angivelig ville true den offentlige sikkerheten. På teaterdagene som skulle arrangeres fra 10. til 13. februar, skulle Amed City Theatre blant annet spille Tartuffe.

Pressemeldinger om saken ble publisert i Adana, Istanbul, Diyarbakır og Var. Amed City Theatre spurte: «Er stykkene til Molière og Brecht farligere når de blir spilt på kurdisk? Eller er teaterdagene blitt stoppet fordi de er organisert av HDP?”

Nedleggelse av partier som bruker ordet «Kurdistan» i navnet
Den offentlige anklagerens kontor har rettet et søksmål mot Det kommunistiske partiet i Kurdistan (KKP) og Kurdistan Freedom Party (Partîya Azadîya Kurdistanê / PAK).

Kurdistans kommunistparti har nylig uttalt at de vil danne en allianse med People’s Democratic Party (HDP) i det kommende lokalvalget. Partiet hadde forandret sitt navn, som tidligere var Frihets- og sosialismepartiet (ÖSP), på den tredje partikongressen den 11. november 2018. Påtalemyndighetenes kontor hevdet at partiets vedtekter og program inneholdt avsnitt som bryter med konstitusjonen så vel som den politisk partiloven. Statsadvokatens kontor hadde også sendt et varselbrev til Kurdistans frihetsparti, etablert 11. desember 2014, for å pålegge partiet å fjerne ordet «Kurdistan» i navnet.

Politiske trender og uregelmessigheter før lokalvalget 31. mars – opposisjonen er splittet, AKP og ytre høyre ligger godt an
Prokurdiske HDP (The People’s Democratic Party) ligger godt an i kurdiske regioner, inklusive byer som Dyarbakir, der de i følge ferske meningsmålinger ligger an til å få over 60 % av stemmene, mot regjeringspartiet AKPs 28,5%.  Til tross for at AKP ser ut til å ta ledelsen på landsbasis, ligger de ganske likt med sosialdemokratiske CHP (Republican People’s Party) i Istanbul, der de i en meningsmåling fra andre uke i februar får 36 % av stemmene mot CHPs 37,8%.

Uregelmessigheter
Lederen for det nasjonale valgstyret har uttalt at registreringen av hele 91 093 borgere er blitt kansellert fordi de ikke lenger bor på sine registrerte adresser.  I et nylig publisert manifest kreves fulle valgrettigheter for kvinner som bor i sikre boliger. Kvinner som søker tilflukt i slike boliger i Tyrkia er tidligere blitt avregistrert og forhindret fra å avgi stemme, angivelig fordi de ikke skal bli oppsøkt og truet av sine menn.

Situasjonen en måned før valget
Valget i Tyrkia er altså et lokalvalg og regjeringspartiet AKP må nok kjempe for å ta makten i flere byer og distrikter, som f.eks. i Istanbul. Måten denne kampen foregår på i Tyrkia er det vi her hjemme kaller utskjelling. President Erdoğan går i strupen på motstanderne i CHP og i Edirne, der CHP ligger best an, holdt han nylig en tale der han lovet at AKP “vil befri Edirne fra CHPs politikk som bare er søppel og gjørme.” Men det stopper ikke her. I følge en representant for CHP i Istanbul er flere partimedlemmer og tillitsvalgte i HDP blitt banket opp av politiet, angivelig på ordre fra innenriksministeren. Situasjonen er kaotisk og uoversiktlig.

Etterforskning av HDP-viseformann Sezai Temelli
Myndighetene har nå startet to separate etterforskninger av HDPs viseformann Sezai Temelli på grunn av talen han holdt i forbindelse med en “medlemssamling” organisert av HDP 19. desember 2018.

Chief Prosecutor’s Office anklaget Temelli for «å gjennomføre ulovlig organisasjonspropaganda” og «fornekte den tyrkiske nasjonen, regjeringen i Republikken Tyrkia, samt statlige institusjoner.» I sin tale hadde Temelli kritisert beslutninger fra juridiske myndigheter og minnet publikum om at noen av dommerne i landet hadde tett kontakt med presidenten, og sa videre at “veien til fred går gjennom Imralı», noe som er en referanse til PKK-lederen Abdullah Öcalan.

Tyrkiske BIA-net lanserer “Media Monitoring Report” for 2018
Journalistikk ble i 2018 forsøkt forhindret gjennom arrestasjoner, angrep og trusler. Ifølge BIAs Media Monitoring Report for 2018 satt 123 journalister i tyrkiske fengsler ved inngangen til 2019. Av disse er 47 dømt, 34 saker blir fortsatt rettsbehandlet og 30 saker er under etterforskning.

20 journalister som var tiltalt i samsvar med artikkel 299 i den tyrkiske straffeloven ble dømt til totalt 38 år og 5 måneders fengsel, samt 35 tusen tyrkiske lira i bøter. Minst 21 journalister ble dømt til totalt 67 års fengsel for «å gjennomføre ulovlig organisasjonspropaganda» eller for å ha “skrevet om ulovlige organisasjonsuttalelser” i sine artikler. Fem journalister ble dømt til strenge straffer for «kuppforsøk», 59 ble dømt til totalt 419 år og åtte måneders fengsel for «ulovlig organisasjonsmedlemskap, ulovlig organisasjonsledelse eller bistand til ulovlig organisasjon», syv ble dømt til 7 års fengsel for å “rakke ned på statlige institusjoner»; fire ble dømt til totalt 3 år og to måneder på grunn av “oppfordring til vrede og fiendtlighet»; en ble dømt til 10 måneders fengsel for «brudd på personvernet» og én ble dømt til fem måneders fengsel for ”oppfordring til å begå forbrytelser.»

Forbudet mot verdens mest populære internettleksikon Wikipedia fortsetter. I tillegg er minst 2950 artikler, 77 tweets, 22 Facebook-innlegg, 5 Facebook-videoer, ti nettsteder, åtte aviser, to TV-kanaler, én rapport, én TV-serie og ett intervju blitt sensurert.

Skuespiller frikjent for tiltale knyttet til innlegg i sosiale medier
Teater- og filmskuespiller Berna Laçin, som gjennom sine innlegg på sosiale medier var tiltalt for «offentlig nedverdigelse av borgernes religiøse verdier», ble frikjent av retten. Laçin hadde reagert mot en debatt om dødsstraff og blant annet uttalt: «La forskere, nevrologer, psykiatere, psykologer, sosialforskere og advokater finne en løsning sammen.

Tyrkia-nytt er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression, Bianet og dokuz8NEWS når ikke andre er kreditert. Tyrkianytt blir distribuert til våre medlemmer, samarbeidspartnere, media, etc. En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her. Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com.

Redigert og oversatt fra engelsk av Carl Morten Iversen.