Årsmøte i Norsk PEN 6. mai

Historiens første digitale årsmøte i Norsk PEN går av stabelen 6. mai. Alle medlemmer kan være med på å avgi sin stemme.
Norsk PEN inviterer sine medlemmer til å delta på årets årsmøte digitalt den 6. mai.

Under følger informasjom om årsmøtet. Grunnet den ekstraordinære korona-situasjonen blir årsmøtet avholdt digitalt. Stemmer kan avgis via PC eller mobiltelefon.

Alle medlemmer i Norsk PEN skal ha mottatt innkalling og dagsorden på e-post (22. april) med ytterligere instruksjoner for stemmegiving. Hvis denne e-posten ikke har nådd deg, kontakt Hege Newth på hege@norskpen.no.

Få også med deg årets årsmøteprogram klokken 18.00: Hva skjer i Hong Kong? Samtale med Jason Y. Ng.

Dagsorden Norsk PENs årsmøte

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av Norsk PENs årsmelding 2019
  3. Godkjenning av revidert regnskap for 2019
  4. Valg (innstilling vedlagt)
    a. Valg av nestleder og styremedlemmer
    b. Valg av leder av Komité for fengslede forfattere
    c. Valg av valgkomite

Lenke til valgskjema oversendes medlemmer tirsdag 5. mai. Det er mulig å avgi stemme inntil onsdag 6. mai kl 18.00, da stenges valgskjemaet.