Norsk PEN til stede under rettssaken mot Julian Assange

Covid-19 stopper ikke PENs engasjement for publisisten Julian Assange, som kan forvente en tiltale på 175 års fengsel hvis han utleveres til USA.
Julian Assange må løslates fra Belmarsh fengsel.

I februar var Norsk PENs representanter Rune Ottosen og Katarina Goldfain Johnsen i London for å delta som observatører i første del av utleveringsrettssaken mot Wikileaks-grunnlegger Julian Assange. I USA venter en tiltale om spionasje, med en strafferamme på 175 år.

Norsk PEN mener en utlevering av den australske statsborgeren Julian Assange fra Storbritannia til USA, vil sette en farlig presedens for all publisistisk virksomhet. Assange står tiltalt for å ha publisert sanne dokumenter i 2010 som viser overgrep og krigsforbrytelser fra USA i Irak og Afghanistan. Norsk PEN mener offentligheten har rett til å vite om disse overgrepene, og at Assange ikke bør straffeforfølges for å ha publisert dem.

7. september fortsetter høringene mot Julian Assange i London. Høringene er ventet å vare i tre til fire uker.

Her er en oversikt over Norsk PENs engasjement i den anledning:

  • Vi er til stede i rettssalen i London. Norsk PEN har engasjert Sara Whyatt, mangeårig ansatt i PEN International, til å observere rettssakens første dag.
  • Vi følger tre uker med høringer gjennom videooverføring. Norsk PEN har, etter mange runder med rettsvesenet, fått tilgang til å følge høringene i september virtuelt gjennom rettens videooverføring.
  • Vi overleverer et protestbrev til Storbritannias ambassadør til Norge, der vi ber Storbritannia om å stanse utleveringsrettssaken mot Assange, og løslate publisisten. Norsk PEN frykter for konsekvensene, både for Assange personlig og ytringsfriheten generelt, dersom han blir utlevert til USA.
  • Vi sender et protestbrev til USAs ambassadør til Norge, der vi ber USA om å droppe anklagene mot Assange, og stanse forfølgelsen av journalister og publisister.
  • Vi vil holde den norske befolkningen oppdatert på rettssaken gjennom leserinnlegg og oppdateringer i sosiale medier. Følg oss gjerne.

Norsk PEN om Assange:

Kronikk i NRK Ytring 7.9.2020: Når skal vi forstå alvoret?
Klassekampen, 7.9.2020: Han er Trumps brekkstang

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Katarina Goldfain Johnsen på mobil 478 95 235 eller katarina@norskpen.no.