Afghanistan

Afghansk PEN ble etablert i 2004 etter initiativ og støtte fra Norsk PEN. Dernest ble Forfatternes Hus i Kabul etablert av Afghansk PEN, med støtte fra Norsk PEN og Utenriksdepartementet.

Siden etableringen har Afghansk PEN opparbeidet seg en posisjon som det mest uavhengige og viktige litterære senteret i Afghanistan. Medlemmene er unge og eldre forfattere, kvinner og menn, fra alle språkgruppene i landet. Afghansk PEN har spilt en avgjørende rolle i å oppdage og fremme nye litterære talenter etter Taliban-regimets fall og for å sikre publisering av litteratur på minoritetsspråk.

Afghansk PEN arrangerer et 50-talls litterære programmer i året i Forfatternes Hus, med besøkstall fra 50 til 200 på hvert arrangement.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg betraktelig de siste årene, dette har bl.a. resultert i at påtakelig færre kvinnelige forfattere stiller opp som deltakere.

De fleste litterære arrangementene presenterer forfattere med farsi eller pashto som morsmål, men forfattere med andre morsmål har også fått egne arrangementer.

I tillegg til å arrangere ukentlige litterære samlinger, er Afghansk PEN en plattform for debatt om ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Afghansk PEN publiserer bøker, publikasjonene representerer alle de ulike språkgruppene. De siste årene har senteret publisert i gjennomsnitt 12 bøker årlig. I et så hardt presset og konfliktfylt land som Afghanistan har tilgangen til bøker, kunnskap og informasjon stor demokratisk betydning.

Norsk PEN er meget imponert over at Afghansk PEN fortsatt klarer å opprettholde driften og tilbudet til publikum.

Norsk PEN har siden etableringen av Forfatternes Hus i Kabul, vært støttesenter og søsterorganisasjon for Afghansk PEN. Norsk PEN har gjennomført jevnlige delegasjonsreiser til Afghanistan, sist i 2016 da leder William Nygaard og nestleder Elisabeth Eide reiste til Mazar-e-Sharif i Afghanistan i mai (Kabul ble sterkt frarådet som reisemål). Nygaard og Eide deltok på et to dagers-seminar i regi av Afghansk PEN om situasjonen for pressen og frie ytrere i Afghanistan og strategier for det videre arbeidet til Afghansk PEN.

Elisabeth Eide er leder i utvalget. Medlemmer er Kai Eide, Eugene Schoulgin og William Nygaard.

Kronikker, pressemeldinger og artikler:

23. mai 2014: Uverdig behandling av afghansk tolk – sendt ut av Norge i natt
11. abril 2014: Norsk PEN fordømmer journalistdrap
12. oktober 2012: PEN fordømmer angrepet på på Malala Yousufzai
16. desember 2009: Praise to Norwegian PEN for helping solve the Kambakhsh-case
8. september 2009: Seyed Pervez Kambakhsh frigitt
11. juni 2008: Norsk PEN, Amnesty International Norge og Norsk Journalistlag ber utenriksminister Støre legge press på afghanske myndigheter
19. januar 2007: Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter afghansk PEN
4. desember 2003: Norsk PEN roses for bidrag til opprettelsen av Afghansk PEN

Rapport:

2005: Afghanistan: Kabul, Afghanistan, november 2005
2003: Afghanistan: Norsk PEN  Afghanistan, oktober 2003
2003: Afghanistan – PEN-delegation to Afghanistan

Arrangementer:

15. mars 2018: Surviving in Today’s Afghanistan
12. mai 2016: Temakveld Afghanistan
3. april 2014: Boklansering hos Fritt Ord: «Afghanistan – ingen fred å få»
19. november 2009: Afghanistanseminar

Brev:

21. juni 2011: Åpent brev til Utlendingsdirektoratet vedrørende journalisten Yahya Najafizada
2008 Afghanistan: Sayed Parvez Kambakhsh
2008 Afghanistan: Sayed Parvez Kambakhsh
2008 Afghanistan: Sayed Parwez Kambakhsh