Den allmenne debatten, inkludert det internasjonale


Formålet er å styrke Norsk PENs ytringsfrihetsarbeid i norsk offentlighet, synliggjøre PEN som samfunnsaktør.

William Nygaard leder dette arbeidet, sammen med styret for øvrig og administrasjonen.