Alle innlegg av Hege Newth

2017: Honduras: Jairo López

Jairo López, a Honduran journalist, is being target of a smear campaign. López is known for his investigative journalism. The Writers in Prison Committee believes the smear campaign is in response to an unfavorable report showing the President of the National Congress being attacked by protestors at a political gathering in Apacilagua.

 

Señor Julián Pacheco
Secretaria de Estado en el Despacho de  Seguridad
Aldea el Ocotal
Antiguo Local de la Academia Nacional de Policia ANAPO
Tegucigalpa
Honduras

1st of March 2017

Your Excellency,

 

The Norwegian WiPC – Writers in Prison Committee – is seriously concerned for the safety of PEN Honduras member and journalist Jairo López who is facing threats following a smear campaign.

López, who hosts TV News program El Informador for the local television channel Canal 21 in Choluteca, southern Honduras, is known for his investigative journalism. According to López,  a smear campaign against him began on February 7th 2017 when a piece was posted on social media claiming that the Public Prosecutor had issued a warrant for his arrest for being the leader of a local criminal gang and an emissary of a well-known drug trafficker. The Norwegian Writers in Prison Committee calls on the Honduran authorities to ensure the safety of Jairo López and to investigate the threats against him as a matter of urgency.

Claims such as those made against López not only damage his reputation as a journalist, but they also pose a serious threat to both him and his family. Since the video was posted, Lopez reports receiving threats and men on motorcycles have been seen circling his house.

We believe the smear campaign is in response to an unfavorable report on El Informador showing the President of the National Congress being attacked by protestors at a political gathering in Apacilagua, southern Honduras.  López is believed to be targeted as he is the director of the TV news program responsible for broadcasting the video.

We would welcome your comments on this matter.

Yours sincerely,
Øivind Hånes

WiPC Norway

COPY: Ministry of Security in Honduras; National Human Rights Ombudsman in Hondura; Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Tyrkia-nytt fra Norsk PEN

Tyrkia-nytt fra februar 2017: Grunnlovsendringen – representanter for HDP arrestert, arrestert for å ha sunget kurdisk sang, Orham Pamuk sensurert, Pınar Selek forfølges, og president Erdogan stadig fornærmet.

Februar 2017

Grunnlovsendringen – ytterligere to representanter for “Folkets demokratiske parti” (HDP) arrestert
Danis Bektaş og Ayhan Bilgen, som ble satt i varetekt og deretter løslatt, ble varetektsfengslet igjen etter protester fra aktors kontor. De to parlamentsmedlemmene ble arrestert på grunn av «ulovlig organisasjonsmedlemskap». Pågripelsen var basert på en tale framført av HDPs representantskap i forbindelse med demonstrasjoner i Kobane 6.-8. oktober i fjor.  Det sitter for tiden 12 parlamentsmedlemmer fra HDP i tyrkiske fengsler. En juridisk kommisjon i HDP har uttalt at 510 anklager mot HDPs parlamentsmedlemmer nå er blitt til søksmål og tilsvarer totalt 18 livstidsdommer og 3126 års fengsel for 55 parlamentsmedlemmer basert på 645 forskjellige anklagepunkter.

Samtidig melder “Transparency International” at mer enn 80 personer er satt i varetekt i løpet av siste måned fordi de har gjennomført kampanjer mot folkeavstemmingen om grunnlovsendringene.  “Forbrytelsene” består i å spre skriftlig informasjon som argumenterer mot grunnlovsendringen.

Freedom House: Tyrkia opplevde det største tilbakeslaget i menneskerettigheter i 2016
I sin nye rapport med tittelen “Populister og autokrater: Den doble trusselen mot et globalt demokrati», plasserte Tyrkia seg innenfor kategorien “delvis fri” som i 2015. Imidlertid fikk Tyrkia en 28 poeng lavere vurdering basert på data fra de siste ti årene, og havner på listen sammen med Gambia og Den Sentralafrikanske Republikk.

Europarådet er også blant organisasjonene som har pekt på forverrede forhold for ytringsfriheten i Tyrkia.  Rådet påpekte allerede i fjor høst at en dramatisk kursendring må til for å redde ytrings- og pressefriheten i landet, og sa samtidig at muligheten for demokratisk debatt i Tyrkia har krympet urovekkende, blant annet som følge av “økt rettslig trakassering av journalister, medlemmer av parlamentet, akademikere og vanlige borgere, samt statlige tiltak som har redusert pluralisme og ført til selvsensur. Det første skritt å ta, er å oppheve dagens unntakstilstand og reversere de utallige uakseptable brudd på ytringsfriheten,» uttalte rådets menneskerettskommisær, Nils Muižnieks.

Slått og arrestert for å ha sunget kurdisk sang i en park – aktor vil ha 15 års fengsel
12 personer er siktet for «ulovlig organisasjonspropaganda» etter først å ha blitt slått, så tatt i forvaring og arrestert for å synge en kurdisk sang i en park i Esenyurt, Istanbul.  Tiltalen vil kunne gi en fengselsstraff på opptil 15 år og Istanbuls 24. “High Criminal Court” har nå bestemt at de tiltalte fortsatt skal holdes arrestert i Silivrifengselet utenfor Istanbul, der de allerede er blitt holdt fengslet i seks måneder.

Det er også reist en parallell sak mot avisen “Cumhuriyet” fra 21. august 2016 som hadde overskriften «Arrestert etter å ha sunget en folkesang.»

Orhan Pamuk til tyrkisk avis: Jeg stemmer nei i folkeavstemmingen.  Uttalelsen ble sensurert
Nobelprisvinner Orhan Pamuk bekrefter nå at et intervju han ga til Washington-korrespondenten for Hürriyet, Cansu Camlibel, der han blant annet sier at han vil stemme nei i folkeavstemmingen om grunnlovsendringer senere i vår, aldri ble publisert.  Avisens eier, Dogan-gruppen, har tidligere sparket en medarbeider in TV-kanalen Kanal D for å ha kommet med en lignende uttalelse.

Høyesterett krever at den fjerde frifinnelsen av Pınar Selek blir kjent ugyldig
Høyesterett har nå krevet at den fjerde frifinnelse av sosiologen Pınar Selek blir kjent ugyldig. Selek har vært anklaget i forbindelse med en eksplosjon i Istanbuls krydderbasar for snart 20 år siden. Straffedomstolen frifant Pınar Selek for fjerde gang 19. desember 2014, men saken er blitt sendt til Høyesterett for å revurderes etter innvendinger fra aktors kontor.  En lokal støttegruppe – «Vi er fortsatt vitner» – har fulgt saken siden starten. I en uttalelse fra gruppen heter det: «Ikke et eneste nytt dokument ble lagt inn i saksmappen og aktors kontor påstår nå at de bevisene som avkreftet Seleks befatning med eksplosjonen, er forfalsket.

Allerede i 2006 skrev daværende leder av Norsk PEN, Kjell Olaf Jensen, en artikkel om saken der han kalte den “årets groveste rettsovergrep”.  Jensens artikkel gir en fyldig bakgrunn om saken og kan leses her.

President Erdogan – stadig fornærmet
I løpet av de siste tre ukene er det registrert hele 13 ulike saker (arrestasjoner, anklager eller rettsaker) som angår lovbestemmelsen som forbyr kritikk av Tyrkias president.  Både parlamentarikere, særlig da medlemmer av HDP, og vanlige borgere er berørt og svært mange saker handler om “fornærmelser av presidenten på sosiale medier”.  Enkelte saker blir henlagt eller utsatt, i enkelte andre får de tiltalte en betinget dom, men det er fortsatt mulig å bli sperret inne for å ha fornærmet president Erdogan.

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste tre nyhetsbrevene fra vår tyrkiske samarbeidspartner Initiative for Freedom of Expression som sender ut ukentlige “Freedom of Expression Bulletin”.  Frem til folkeavstemningen i Tyrkia i april sender vi, med jevne mellomrom. ut en redigert utgave på norsk av disse nyhetsbrevene.

The Initiative for Freedom of Expression har kartlagt pågående rettssaker mot skribenter, journalister og andre frie ytrere i databasen Current Trial Library.

Vi anbefaler også en rundtur i deres Museum of Crimes of Thought.

Nærmere informasjon om enkeltsaker:
Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com

Tyrkia-nytt fra Norsk PEN

Tyrkia-nytt fra januar 2017: Grunnlovsendring, menneskerettighetsorganisasjoner etterforskes, Darwin’s evolusjonsteori “artenes opprinnelse” fjernes fra skolebøker

PEN-delegasjonen stoppet utenfor Silivri-fengselet i januar. Foto: William Nygaard

Januar 2017

Grunnlovsendringen – representanter for “Folkets demokratiske parti” (HDP) forsøkt fjernet fra parlamentet før avstemming

“Citizen Initiative” sier i en melding at forsøk på å utelukke det tredje største partiet i Parlamentet når det skal stemmes over de konstitusjonelle endringene senere i vinter, er en urovekkende utvikling for demokratiet i Tyrkia. På bakgrunn av arrestasjonene av representanter for HDP, har “Citizens Initiative” oppfordret til støtte for HDP.

“Citizens Initiative” har også sendt brev til politikere om grunnlovsendringene som skal gjennomføres i parlamentet, og uttaler at ”i tilfelle utkastet blir vedtatt, vil det parlamentariske systemet bli suspendert” og ber om at parlamentet ikke blir en “virksomhet uten funksjon.”

“Det er ingen arresterte journalister i Tyrkia”

Justisminister Bekir Bozdag har nylig uttalt at «ingen i Tyrkia er arrestert fordi de utfører journalistisk arbeid.”

Disse uttalelsene fra Bozdag motsier imidlertid de rapportene som ble lansert av både nasjonale og internasjonale presseorganisasjoner tidligere denne måneden. Reporters Without Borders (RSF) indikerer at det er mer enn 100 journalister i tyrkiske fengsler, og at dette tallet har økt med fire i 2016 sammenlignet med året før. Committee to Protect Journalists (CPJ) har,  i sin 2016 World Press Freedom Report, også sagt at  minst 257 journalister over hele verden ble fengslet i 2016, og at rekorden tilhører Tyrkia med 81 fengslede journalister.  Amerikanske Freedom House har annonsert at Tyrkia har gått tilbake til «Not Free» i 2016 i en oversikt over pressefrihet internasjonalt. Ifølge data fra Det tyrkiske journalistforbundet og Den tyrkiske journalistunionen, er det ca 150 pressearbeidere i tyrkiske fengsler.

Blant disse er Norsk PENs nærmeste samarbeidspartner i Tyrkia, Sanar Yurdatapan, som nylig fikk en dom på et år og tre måneders fengsel for å “spre propaganda på vegne av en ulovlig organisasjon” fordi han deltok i en solidaritetsaksjon for den allerede stengte avisen Özgür Gündem.

Menneskerettighetsorganisasjoner i Tyrkia etterforskes

Påtalemyndighetene i Ankara har nå startet etterforskning av flere tyrkiske MR-organisasjoner for brudd på den famøse paragraf 301 i den tyrkiske straffeloven.  Paragrafen forbyr borgere å “rakke ned på repubikken Tyrkia, på det tyrkiske og på landets institusjoner.”  I følge en talsmann for “Human Rights Association, ble etterforskningen igangsatt i forbindelse en rapport om portforbudet i Tyrkia som organisasjonen hadde under arbeid.

Samtidig har det tyrkiske innenriksdepartementet stoppet virksomheten til 94 ulike organisasjoner, basert på en lov om “nasjonal unntakstilstand”.  Departementet påstår at organisasjonene er blitt «kjent for å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.» 42 av organisasjonene hevdes å ha forbindelser med FETÖ (det myndighetene i Tyrkia har klassifisert som Fethullah Gülens “terrororganisasjon”), 26 med PKK / KCK, 19 med organisasjoner som er klassifisert som «ekstreme venstreorienterte» og 4 med IS.

Darwin’s evolusjonsteori “artenes opprinnelse” fjernes fra tyrkiske skolebøker

Det tyrkiske utdanningsdepartementet har nå “omstukturert” lærerplanene i den videregående skole og bestemt at det ikke lenger skal undervises i biologi.  Darwins teori blir nå forklart som «en teori som forklarer endringen i arter og fremveksten av nye arter; så vel som faktorer og mekanismer som påvirker utviklingen » og evolusjonslæren er nå blitt erstattet med et kapittel myndighetene kaller “organismer og miljø.”

 

The Initiative for Freedom of Expression har kartlagt pågående rettssaker mot skribenter, journalister og andre frie ytrere i databasen Current Trial Library.

Vi anbefaler også en rundtur i deres Museum of Crimes of Thought.

Nærmere informasjon om enkeltsaker:
Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com

2017: Iran: Keywan Karimi

Keywan Karimi, Iranian filmmaker, was arrested in 2016 and sentenced to one year in prison and to receive 223 lashes. He has had several episodes of pulmonary bleeding and the doctors advised the prison authorities to transfer him to a specialized facility, but the transfer has been denied.

To
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street — End of Shahid Keshvar Doust Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Oslo, February 16th 2017

Your Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei,
The Norwegian Writers in Prison Committee is expressing serious concern for Keywan Karimi’s health and urging that he is given access to specialised medical care as a matter of urgency. The committee is troubled by the conviction and harsh sentence imposed on Karimi and we are calling on the Iranian authorities to quash his conviction as it is connected to his peaceful exercise of his right to freedom of expression

We are also concern about his flogging sentence, which violates the absolute prohibition in international law against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

The committee is therefore calling for the immediate and unconditional release of all writers and journalists currently detained in Iran because of their peaceful exercise of their right to freedom of expression, in accordance with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party.

Yours sincerely,

Jørgen Lorentzen
Member of Writers in Prison Committee
PEN Norway

 

COPY:

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Head of the Judiciary in Iran

2017: Turkey: Sajjad Jahan Fard

Sajjad Jahan Fard, journalist and writer, and his friend Hassan Baladeh were arrested while on Mardin, in South-eastern Turkey, and are charged with “membership in a terrorist organization”. Linked to the Kurdish intellectual community, Fard and Baladeh are facing up to 10 years in prison.

 

Minister of Justice Bekir Bozdağ
Milli Müdafaa Caddesi No: 22
Bakanlıklar
06659, Kızılay
Ankara
Turkey

February 10th 2017

Dear Sir,

PEN International and The Norwegian Writers in Prison Committee are concerned with the arrest and detention of Kurdish Iranian writer and journalist Sajjad Jahan Fard, and that of his friend Hassan Baladeh, who were charged on 25th January 2017 with “membership of a terrorist organisation”. Upon their arrest they were refused access to their families and legal counsel for four days.

Fard and Baladeh were arrested while on a trip to the city of Mardin, in South-eastern Turkey. They were there as tourists, taking pictures, as any tourist would do, and the charges against them are groundless.

PEN International urges the Turkish authorities to release them immediately. We urge you to safeguard freedom of expression, human rights and to release all journalists and writers held solely in connection with their peaceful exercise of their right to freedom of expression.

 

Yours sincerely,

Mari Moen Holsve

Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

COPY: President Recep Tayyip Erdoğan, Embassy of Turkey in Norway, The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

2017: Kyrgyzstan: Azimjon Askarov

In 2010 Kygyzstan saw the arrest of its journalist and human rights activist Azimjon Askarov. Under charges of organising mass disorder and complicity in the murder of a police officer, mr. Askarov did not receive a fair trial and has endured torture and other forms of ill treatment since his arrest. Askarov is now victim of the police corruption and brutality on which he used to report. Norwegian PEN and the Writers in Prison Committee for his immediate release.

 

President of Kyrgyzstan
His Excellency Almazbek Atambayev
Office of the President
Chuy Avenue 205
72003 Bishek
Republic of Kyrgyzstan
psp@adm.gov.kg, oip@adm.gov.kg

 

Oslo 7th February 2017

Your Excellency,

Norwegian PEN is urgently concerned about the health and welfare of journalist and human rights defender Azimjon Askarov, who was arrested in June 2010 and remains in prison, where he is serving a life sentence on charges of organising mass disorder and complicity in the murder of a police officer.

The UN Human Rights Committee declared in March 2016 that Askarov had been arbitrarily detained, tortured, mistreated and prevented from adequately preparing his defence, in addition to being denied treatment for grave medical conditions.

PEN calls on Kyrgyzstan’s authorities to immediately and unconditionally release Askarov, overturn his conviction and investigate his allegations of torture fully and impartially.

Anyone found responsible for violating Askarov’s rights should be brought to justice, and Askarov granted adequate redress for any such violations, including, but not limited to, an enforceable right to compensation for any form of torture he is found to have been subjected to.

 

Yours sincerely,

Ms Johanne Fronth-Nygren
Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

COPY:

Prosecutor General Indira Djoldubaeva
Botschaft der Kirgisischen Republik in der BRD
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

2017: Russia: Natalya Sharina

Natalya Sharina, the director of the Library of Ukranian Literature in Moscow, has been charged with “inciting ethnic hatred and humiliating human dignity,” and has been under house arrest since 2015. The Norwegian Library Association and Norwegian PEN have sent an appeal to Russian authorities calling for he release.

 

Embassy of the Russian Federation
Drammensveien 74
0244 OSLO

Oslo, 31st  January 2017

 

Your Excellencies,


We write to you as the chair of the committee of freedom of expression in the Norwegian Library Association (NLA) and the chair of the Writers in Prison Committee of Norwegian PEN.


Natalya Sharina, Director of the Library of Ukrainian Literature in Moscow, has now been under house arrest for more than a year. 
The Norwegian Library Association and the Norwegian PEN organization remains extremely concerned over the treatment of Sharina. She was arrested and placed under house arrest in October 2015 after being accused of inciting hatred or animosity towards a social group by allegedly holding banned books in the Library.  Sharina was subsequently arrested, and placed under house arrest. The Court has now extended her house arrest until 28 April 2017, but allowed Natalya Sharina to have daily walks in fresh air for two hours.


We express our deepest concerns at the continued imprisonment of Sharina, and call for her immediate and unconditional release if she is held – as we believe is very likely to be the case – solely for the peaceful exercise of her right to freedom of expression. 
We believe that the treatment of the Library of Ukrainian Literature, and its staff – and in particular Natalya Sharina – is completely disproportionate and unnecessary. As such it is an attack on democracy, learning and culture.


Libraries and librarians have a key role in supporting human rights, including freedom of access to information and freedom of expression, and an attack on libraries or librarians is an attack on democracy and culture.


We are strongly committed to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights:


Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.


The Norwegian Library Association and the Norwegian PEN 
calls upon the Russian officials to release Natalya Sharina, in line with Russia’s obligation to respect the right to freedom of expression.

 

Brit Bildøen,                                                 Ingeborg Rygh Hjorthen,

 

Chair of the Writers in Prison Committee,          Chair of the committee of freedom of expression,

Norwegian PEN                                               Norwegian Library Association

2017: Azerbaijan: Rashad Ramazanov

The Azerbaijani writer and blogger Rashad Ramazanov has been moved into solitary confinement . Mr. Ramazanov was charge with possession of drugs, however, PEN believes his detention is politically motivated and connected to mr. Ramazanov’s anti-government writing.

Embassy of the Republic of Azerbaijan
Barnhusgatan 3
SE-11 23 Stockholm
azerembassy@gmail.com

Oslo, 31.01.2017

 

Your Excellences,

Norwegian PEN is deeply concerned about the health and well-being of writer and blogger Rashad Ramazanov, who has been moved into solitary confinement at Baku Prison #2, where he is serving a nine-year sentence for his anti-government writings. Ramazanov suffer from several medical problems, and there is now serious concerns for his well-being and physical integrity. He is also being denied family visits and access to his lawyer.

Azerbaijan has its obligations under Article 10 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights to protect the right to freedom of expression.

PEN protest the detention of Ramazanov on politically motivated charges, and call on the Azerbaijan authorities to release him immediately and unconditionally and to overturn his conviction and sentence.

 

Yours sincerely,

Ms Brit Bildøen
Chair of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

 

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Artica Svalbard - et nytt og spennende Artist Residency-program

Photo: AK Dolven 2016

30.-31. mars lanseres Artica Svalbard i Longyearbyen på Svalbard. Artica Svalbard er et nytt Artist Residency-program som gir kunstnere mulighet til å bo og jobbe i lengre perioder på Svalbard. Målet er å skape ny næring til øysamfunnet.

Norsk PEN er invitert med som samarbeidspart i Artica Svalbard.

– Norsk PEN er stolt over å være samarbeidspart i dette fantastiske kunstprosjektet, sier William Nygaard, leder i Norsk PEN. – Det gir muligheter til skaping av ny kunst og formidling – i spektakulære omgivelser.

PRESSESKRIV FRA ARTICA SVALBARD 19. JANUAR:

Opning av Artica Svalbard: 30.–31. mars 2017 Longyearbyen, Svalbard, Noreg

Stiftinga Artica Svalbard ​er stolt av å kunngjere opninga si i Longyearbyen 30.–31. mars 2017. Saman med grunnleggjarane og samarbeidspartnarane vil Artica Svalbard introdusere Artist Residency-programmet sitt. ​Eit offentleg program vil òg verta lansert, med mål om å engasjere Svalbards lokalsamfunn så vel som nasjonale og internasjonale relevante gjester.

Den offisielle opninga av Artica Svalbard er ved H.M. Dronning Sonja saman med kulturminister Linda Hofstad Helleland, 30. mars klokka 18–20 i hovudbygningen til Artica i Longyearbyen. Etterpå vil grunnleggjarane av Artica Svalbard og samarbeidspartnarane kome med ei fråsegn. Opninga kulminerer i frukostsamtalar 31. mars klokka 10–12. (Detaljert program følgjer snart.)

Kunsten skal vere tilstades der viktige spørsmål vert stilt, Svalbard er ein slik stad i vår tid.

Gjennom samtalar, seminar og eit Artist Residency-program skal Artica Svalbard fremje diskusjonar og kollektiv tenking i og omkring nordområda og om kva Arktis har å bety. Både naturen og ressursane som finst her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er òg korleis dette står i samband med den globaliserte verda vi lever i i dag, med dei miljømessige og politiske endringane vi saman står overfor – både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal òg vere med å styrkje kunst og kultur på Svalbard ved å leggje til rette for at internasjonale kunstnarar og forfattarar innan alle sjangrar og retningar kan drive forsking og kritisk tenking gjennom den kunstnariske praksisen sin ​i dialog med lokalsamfunnet, forskarar og fagfolk frå ulike felt ​på Svalbard Artica Svalbard sine samarbeidspartnarar er ​Norsk PEN, Nordnorsk Kunstmuseum, Stiftinga Queen Sonja Print Award og OCA – Office of Contemporary Art Norway. Alle desse vil vesentleg styrkje profilen til Artica Svalbard ved å få kunstnarar og forfattarar frå nettverka sine til å ta del i samtalar og seminar samt gjennomføre gjesteopphald på Svalbard i ein periode på tre til ni månader kvar, både i år og i åra som kjem.

Dei fyrste kunstnarane og forfattarane som er inviterte til å ta del i Artica Svalbard sitt Artist Residency-program for 2017/2018, vert offentleggjorde i mars.
Desse kunstnarane og forfattarane vil bidra til å forme kva Artica Svalbard er ​– og vil bli – gjennom arbeidet og den kunstnariske forskinga som blir utført under opphaldet deira på Svalbard. Undersøkingane og tenkinga deira vil inspirere til å vidareføre arbeidet med eit offentleg program der ein gjennom samtalar og seminar inviterer til ei breiare kritisk og filosofisk utveksling av idear, forsking og uttrykk over det sirkumpolare området og internasjonalt.

Informasjon

Alle er velkomne til opninga av Artica Svalbard med frukostsamtalar. Detaljert program følgjer snart.

Dei fyrste kunstnarane og forfattarane som er inviterte til å ta del i Artica Svalbard sitt Artist Residency-program for 2017/2018, vert offentleggjorde i mars.
Spørsmål kan rettast til Audhild Dahlstrøm på e-post ​audhild@articasvalbard.​no​ eller tlf. 907 98 610.

Stiftinga Artica Svalbard vart oppretta av Kulturdepartementet, Stiftinga Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, 8. november 2016.

Stiftinga

Artica Svalbard ​ er realisert med støtte frå Kulturdepartementet, Stiftinga Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Om samarbeidspartnarane

Nordnorsk Kunstmuseum​ er det nordlegaste kunstmuseet i landet og vart etablert som ei stifting i 1985. Museet legg spesiell vekt på å samle, dokumentere og synleggjere kunst og kunsthandverk med tilknyting til Nord-Noreg frå 1800-talet og fram til i dag. Samlinga består p.t. av nesten 2000 verk i forskjellige medium, mellom anna måleri, skulptur, grafikk, fotografi, video, tekstil og kunsthandverk. Eit utval frå den faste samlinga blir vist i heile andre etasje. Dei utstilte verka, av kunstnarar som Peder Balke, Adelsteen Normann, Iver Jåks, Anna-Eva Bergman, Olav Christopher Jenssen og David Hockney, spenner frå romantikken til modernismen. Nordnorsk Kunstmuseum viser òg skiftande utstillingar med varierande tematikk.

Norsk PEN ​er den norske avdelinga av PEN International, verdas største skribent- og ytringsfridomsorganisasjon, stifta i 1922. Norsk PEN konsentrerer si verksemd på ytringsfridomsarbeid. Norsk PEN arbeider for å bidra til auka allmenn medvit om verdien av fri debatt og ytringskultur, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen hjelper skribentar, journalistar og forleggjarar i land der ytrings- og informasjonsfridom er under press, der kollegaer vert trakasserte, forfulgte, overvåka og fengsla fordi dei nyttar retten til å seie si meining. Norsk PEN administrerer den norske delen av den internasjonale fribyordninga for forfulgte forfattarar, ordninga vert drive av av ICORN (International Cities of Refuge Network). I dag er det 14 norske fribyar, meir enn 60 forfulgte forfattarar har kome til landet som fribyforfattarar sidan 1995.

Office for Contemporary Art Norway (OCA)​ ​er ei ikkje-kommersiell stifting oppretta av Kulturdepartementet og Utanriksdepartementet hausten 2001 med hovudformål å leggje til rette for og stimulere til utveksling mellom norske og internasjonale kunstinstitusjonar og profesjonelle aktørar innanfor kunstfeltet. Sidan opprettinga har OCA vore ansvarleg for eit program med utstillingar, konferansar, førelesingar og seminar både i Noreg og i utlandet. Stiftinga har òg støtta aktiviteten til norske kunstnarar på den internasjonale kunstarenaen. Sidan 2001 har OCA hatt ansvar for Noregs bidrag i delen for visuell kunst ved Veneziabiennalen.

Queen Sonja Print Award (QSPA) ​vart etablert av H.M. Dronning Sonja og dei anerkjende kunstnarane Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl, saman med mestertrykkar Ole Larsen (Helsingborg, Sverige), i 2011. Stiftinga har til formål å generere interesse for og fremje samtidsgrafikk, sœrskilt mellom lovande kunstnarar. QSPA ynskjer å heve grafikk som kunstform og inspirere ambisiøse kunstnarar til å etablere seg på den internasjonale kunstscenen. QSPA deler annakvart år ut det som er per i dag er verdas største internasjonale grafikkpris til ein talentfull kunstnar. I tillegg til denne prisen vert ​Kjell Nupen Memorial Grant ​ delt​ ​ ut til ein ung og begava grafikar frå eit nordisk land; ein kunstnar som framleis er i utdanning, eller nettopp ferdig med kunstutdanninga si. Stiftinga Queen Sonja Print Award samarbeider med prominente internasjonale museum, kunstnarar, kuratorar og mestertrykkjarar for å stimulere og støtte opp om dette viktige kunstfeltet.

2017 China: Independent Chinese PEN Center

In China writers, journalists, the Independent Chinese PEN Center and its members, as well as other critical voices have been persecuted, harassed, imprisoned, and sometimes forcibly disappeared. Norwegian PEN and the Writers in Prison Committee call on Chinese authorities to comply with the right of freedom of expression.

Oslo, January 5th 2017

His Excellency Xi Jinping
President of the People’s Republic of China
State Council
Beijing 100032
P.R. China

 

Your Excellency,

The Norwegian PEN and its Writers in Prison Committee is hereby calling for the release of all writers, journalists and publishers imprisoned in violation of their right to freedom of expression in the People’s Republic of China. We are urging you to cease the harassment and persecution of members of the Independent Chinese PEN Centre, and lift all restrictions on their freedom to exit and enter mainland China, particularly to attend PEN International conferences and to return home.

We are also calling on you to end the practice of enforced disappearance and the use of forced confessions, which contravene an individual’s right to fair trial.

Finally, we are calling on you to ratify the International Covenant on Civil and Political Rights, which was signed by the People’s Republic of China in October 1998.

 

On behalf of the Norwegian Writers in Prison Committee,

 

Øivind Hånes
author

 

 

Copies: Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Norway; The Norwegian Ministry of Foreign Affairs