Alle innlegg av Katarina Goldfain Johnsen

8. desember: Markering for Liu Xiaobo utenfor Stortinget

Norsk PEN inviterer til å markere at det er ti år siden Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris, og å minnes hans innsats for et demokratisk Kina.

Tid: 8. desember 2020 klokken 16-16.30
Sted: Eidsvolls plass (foran Stortinget)
I mer enn 20 år jobbet Liu Xiaobo for at Kina skulle bli et friere og mer demokratisk land som respekterer menneskerettighetene.
Den 10. desember er det ti år siden Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Da satt han i fengsel i Kina for å ha deltatt i utformingen av Charta 08, et politisk manifest som krever grunnleggende friheter i Kina.
Liu Xiaobo fikk ikke reise til Norge for å ta imot prisen. En symboltung tom stol ble satt opp på scenen i Oslos rådhus i stedet.
Vi tar med oss en tom stol og minnes Liu Xiaobo og hans utrettelige innsats for et fritt og demokratisk Kina.
Velkommen til minnemarkering for menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo.
Program:
 • Kjersti Løken Stavrum holder appell, avslutter med diktet «2. juni 1989» av Liu Xia
 • Jessica Chiu leser diktet «2. juni 1989» av Liu Xia på kinesisk
 • Agnete Haaland leser Liu Xiaobos nobeltale in absentia
Markeringen arrangeres av Norsk PEN.
Husk å holde metersavstanden, bruk håndsprit og ta på munnbind.
Fengslede forfattere i Kina i dag

Fortsatt sitter en rekke menneskerettighetsforkjempere i fengsel i Kina i dag. PEN setter i forbindelse med markeringen fokus på fem av dem.

 • Gui Minhai
 • Chimengül Awut
 • Kunchok Tsephel Gopey Tsang
 • Qin Yongmin
 • Yang Hengjun
Gui Minhai

Gui Minhai is a Swedish poet, writer, member of the Independent Chinese Centre (ICPC), and bookseller. Gui developed a love of poetry while studying history at Peking University. He later relocated to Sweden in the late 1980s to continue his studies, earning a PhD in Chinese history at the University of Gothenburg.

During the mid-2000s, Gui’s writing shifted from academic essays to commentaries on Chinese politics, including stories of political intrigue surrounding the Chinese Communist Party’s political leadership. He became an active member of the publishing industry in Hong Kong, establishing several publishing houses specialising in books that were banned in the mainland.

Gui was one of five Hong Kong booksellers who were forcibly disappeared in 2015. In October 2015, Gui was reportedly abducted from his vacation home in Thailand and renditioned to the PRC by the security services, where he has remained in detention in the time since. On 24 February 2020, Gui was formally sentenced to 10 years’ imprisonment on national security charges.

Chimengül Awut

Chimengül Awut is a renowned Uyghur poet, translator, and editor who has received awards for her writing at events sponsored by the PRC government.

In July 2018, Chimengül was reportedly sent to Xinjiang’s re-education camps, where there are reports of over a million Uyghurs and other minorities being detained. Owing to the extrajudicial nature of the camps, she was not found guilty of committing a crime through any formal legal process and as such there is no information available for her release, with all contact with the outside world prohibited by the security services.

Chimengül’s health and wellbeing remain unknown. Even for those released from the camps, widespread surveillance and coercive restrictions in Xinjiang have resulted in an overwhelming climate of fear throughout the region.

Kunchok Tsephel Gopey Tsang

Kunchok Tsephel Gopey Tsang is a Tibetan writer, language teacher and human rights defender. Born in the Gannan Tibetan Autonomous Prefecture in the Gansu Province, Kunchok left the PRC in 1989 to pursue education through the Tibetan language in North India before returning to the PRC in 1994 where he was immediately detained and tortured for two months before being released without ever being charged with a crime.

In the late 1990s, Kunchok continued his education, studying English and Mandarin Chinese at the Beijing Minzu University and at the North Western Minzu University in Gansu. In 2004, he used his education as a Tibetan and English language teacher, and along with renowned Tibetan poet Kyabchen Dedrol, established Choemei, the first website that was dedicated to the promotion of Tibetan literature in the PRC.

In 2009, Kunchok was charged with ‘disclosing state secrets’ at a closed hearing and sentenced to 15 years’ imprisonment. Recent reports have emerged that Kunchok has developed painful medial conditions while being detained.

Qin Yongmin

Qin Yongmin is a writer, member of the Independent Chinese Centre (ICPC), and lifelong human rights defender. He first became politically engaged in the 1970s, when he participated in the Democracy Wall Movement and co-founded The Bell, an independent magazine that published essays that were critical of CCP policies during Mao’s rule.

Over the following decades, Qin has worked fearlessly, and at great personal cost, to use his writing to promote human rights and to seek greater dialogue between the PRC government and Chinese civil society. His many achievements include the drafting of the Peace Charter, which sought to promote human rights and political reform in the PRC, and the establishment of the Human Rights Watch in China activist group and the Rose China website, which published online lecture series and pro-democracy writing.

In 2015 Qin was detained for three years before being sentenced to 13 years’ imprisonment in July 2018. At 67 years old, Qin has will have spent the majority of his life in detention by the time of his scheduled release in 2028. Recent reports of Qin’s detention have highlighted his deteriorating health and that he has been denied access to reading and writing materials.

Yang Hengjun

Yang Hengjun is an Australian novelist, blogger and political commentator who was committed to the advancement of human rights and political reform in China.

A keen commentator on Chinese politics and the virtues of democratic pluralism, Yang’s writing was regularly featured in the The Diplomat and his blog posts garnered a significant following on Chinese social media, earning himself the nickname of ‘Democracy Peddler’. He was also novelist and has written a trilogy of fictional spy novels known as the Fatal Series.

When visiting the PRC with his family in January 2019, Yang was abducted by the security services, and on 7 October 2020 he was formally charged with espionage. If convicted, Yang faces a potential sentence ranging from three years’ imprisonment to the death penalty.

Turkey Indictment Project: Büyükada trial

Clarissa Fondi and Hannah Beck have done an examination of the indictment in the Büyükada trial.

The Büyükada trial was set against 11 human rights activists. All defendants, including the two foreign workshop trainers, have been charged with crimes related to being suspected of affiliations with terrorist organisations.

Clarissa Fondi and Hannah Beck from the Vienna-based Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights have examined the indictment.

Read the report in English og Turkish:

See all indictments and articles from the Turkey Indictment Project here.

Vil du skrive på Svalbard til neste år?

Er du skribent, journalist, forfatter eller går du bare med et skikkelig godt skriveprosjekt i magen? Norsk PEN og Artica Svalbard inviterer til skriveopphold i Longyearbyen i 2021/2022. Søk nå!
Huskyen Namiq koser seg på Svalbard. Det kan du også gjøre – søk om skriveopphold i Longyearbyen! Foto: James Padolsey/Unsplash.

Norsk PEN er stolt samarbeidspart i prosjektet Artica Svalbard.

Artica Svalbard er et Artist Residency-program som gir kunstnere mulighet til å bo og jobbe på Svalbard i en periode fra en til tre måneder. Dette er et unikt tilbud til deg som ønsker å arbeide på Svalbard.

Har du et prosjekt som er knyttet til Arktis eller nordområdene? Ønsker du en skrivestue fjernt fra fastlandet og sentrale strøk? Kanskje vil et opphold kunne gi den nødvendige avstanden som trengs til å se prosjektet i nytt lys?

Svalbard kan inspirere, men også oppleves som en krevende plass å bo og jobbe på, både fysisk og mentalt. Kunstnerne som får opphold, må derfor ville Svalbard, av både faglige og personlige grunner.

Den egyptiske poeten og forfatteren Montaser Hassan benyttet seg i sommer av muligheten for et skriveopphold i Longyearbyen. Foto: Artica Svalbard

Artica Svalbard stiller med:

 • Kontor-/arbeidsplass i kunstnerfellesskapet Artic House
 • Gratis hybel til deltakerne
 • Dekker reise og et stipend til å dekke boutgifter

Alle som ønsker et skriveopphold på Svalbard kan søke, men grunnet Covid19-hensyn må du denne gang være bosatt i Norge for å søke.

Dersom du er interessert i å delta, send en søknad med informasjon om:

 1. Prosjekt du ønsker å jobbe med på Svalbard. Prosjektet bør enten ha en tilknytning til nordområdene, eller vise at det av andre grunner er spesielt gunstig å jobbe med prosjektet på nettopp Svalbard.
 2. Motivasjonen din for et opphold på Svalbard.
 3. Ønsket tidsperiode for opphold (oppholdet bør være minimum tre uker sammenhengende) i løpet av 2021 eller 2022.

Send søknaden i e-post til Norsk PENs generalsekretær Hege Newth: hege@norskpen.no innen 14. desember 2020. Spørsmål om utlysningen kan også sendes hit.

Professor emeritus Rune Ottosen har nylig hatt skriveopphold i Longyearbyen. – Jeg er fascinert av klima og natur og har vært på Svalbard to ganger før. Jeg er opptatt av sikkerhetspolitikk og nordområdene og ville skrive om Svalbardtraktaten i jubileumsåret (100 år i år). Det var et fint opphold – møtet med natur og mennesker i et multinasjonalt samfunn. Fikk arbeidsro og gjort mye, sier Ottosen om oppholdet.

Det er ønskelig at søkeren stiller seg bak formålet med prosjektet:

Gjennom samtalar, seminar og eit Artist Residency-program skal Artica Svalbard fremje diskusjonar og kollektiv tenking i og omkring nordområda og om kva Arktis har å bety. Både naturen og ressursane som finst her, og den unike sosiale, kulturelle og politiske komposisjonen står i fokus. Sentralt er òg korleis dette står i samband med den globaliserte verda vi lever i i dag, med dei miljømessige og politiske endringane vi saman står overfor – både internasjonalt og i det sirkumpolare området. Artica Svalbard skal òg vere med å styrkje kunst og kultur på Svalbard ved å leggje til rette for at internasjonale kunstnarar og forfattarar innan alle sjangrar og retningar kan drive forsking og kritisk tenking gjennom den kunstnariske praksisen sin i dialog med lokalsamfunnet, forskarar og fagfolk frå ulike felt på Svalbard.

Om Artica Svalbard
Artica Svalbard sine samarbeidspartnarar er Norsk PEN, Stiftinga Queen Sonja Print Award og OCA – Office of Contemporary Art Norway. Alle desse vil vesentleg styrkje profilen til Artica Svalbard ved å få kunstnarar og forfattarar frå nettverka sine til å ta del i samtalar og seminar samt gjennomføre gjesteopphald på Svalbard i ein periode på tre til ni månader kvar, både i år og i åra som kjem. 

Desse kunstnarane og forfattarane vil bidra til å forme kva Artica Svalbard er – og vil bli – gjennom arbeidet og den kunstnariske forskinga som blir utført under opphaldet deira på Svalbard. Undersøkingane og tenkinga deira vil inspirere til å vidareføre arbeidet med eit offentleg program der ein gjennom samtalar og seminar inviterer til ei breiare kritisk og filosofisk utveksling av idear, forsking og uttrykk over det sirkumpolare området og internasjonalt.

Du kan finne mye informasjon om Artica Svalbard på nettsiden deres eller Facebook-profilen.

Norsk PENs styre innstiller kandidater til opphold, styret i Artica Svalbard foretar den endelige utvelgelsen.

Om du har søkt tidligere og ikke fått opphold, blir det kanskje nettopp du som får opphold i 2021/2022.

'Need to know' on the Turkish Justice System

Curious about the specifics of how the Turkish Justice system works? Have a look at these infographics.

For PEN Norway’s Turkey Indictment Project, we present three information sheets on different parts of the Turkish justice system.

On the Council of Judges and Prosecutors:

On the Criminal Justice in Turkish Judiciary System

On the Turkish Bar Associations

Read all the reports and articles from the project here.

Fengslede forfatteres dag 2020

15. november 2020 markeres Fengslede forfatteres dag for 20. gang. 

I år fokuserer PEN International på sakene til Sedigeh Vasmaghi, Osman Kavala, Chimengul Awut, Paola Ugaz og Kakwenza Rukirabashaija.

Du kan lese om alle sakene på engelsk her. Her kan du også se hva du kan gjøre for de forskjellige sakene.

PAOLA UGAZ

Yrke: Journalist og sakprosaforfatter
Situasjon: Trusler om rettssaker for påståtte ærekrenkelser
Land: Peru

Paola Ugaz, journalist og sakprosaforfatter, møter trusler om rettsforfølgelse for påståtte æreskrenkelser i Peru. Foto: Marina García Burgos

Paola Ugaz er en peruansk gravejournalist, redaktør og forfatter. Hun er nå gjenstand for en kampanje med juridisk trakassering, trusler og søksmål om ærekrenkelse på grunn av sin etterforskning av korrupsjon, samt fysiske, psykologiske og seksuelle overgrep i den peruanske religiøse organisasjonen Sodalicio de Vida Cristiana, som hun har undersøkt siden 2010.

I 2015 ga Pedro Salinas og Paola Ugaz ut boka Mitad monjes, mitad soldados (Halvt munker, halvt soldater, Planeta 2015), som avdekket den største skandalen innen en katolsk organisasjon i Peru. Ugaz begynte å motta klager og søksmål etter kunngjøringen om at hun var i ferd med å utgi en ny bok (ennå ikke utgitt) om konsernets økonomiske styring.

I kjølvannet av sine utgivelser og sin undersøkende journalistikk står Ugaz nå overfor minst fem rettssaker. Den 2. oktober 2020 mottok hun en drapstrussel på sin Instagram-konto. Den 27. oktober 2020 ble det avholdt en ny høring der dommeren besluttet å åpne en rettslig prosess mot henne for grov ærekrenkelse. Rettsaken kommer etter en klage fra Luciano Revoredo Rojas, en tidligere kongresskandidat og direktør for den konservative, katolske nyhets- og kommentarsiden La Abeja. Revoredo skrev at han var involvert i organisasjonen på 1980-tallet. La Abeja har publisert mange artikler som forsvarer Sodalicio de Vida Cristiana. Hvis hun blir dømt, kan Paola Ugaz få tre års fengsel og store bøter med hjemmel i peruansk straffelov.

12. november 2020 vil en domstol avgjøre om det skal åpnes et nytt søksmål, anlagt av ‘Sodalicio’-medarbeider Carlos Alberto Gomez de la Torre Pretell, som har saksøkt Ugaz for ærekrenkelse etter en uttalelse hun kom med til Al Jazeera i en dokumentar kalt «The Sodalitium Scandal.»

Samtidig har Ugaz blitt utsatt for drittpakker og desinformasjonskampanjer for sitt virke som journalist, der hun uten bevis er knyttet til påståtte kriminelle nettverk, hvitvasking av penger, handel med uran og plutonium m.m. Motstanderne har også publisert private data om barna hennes, som er mindreårige, og hennes kollega Pedro Salinas, bokas medforfatter.

PEN International mener at anklager, trusler og juridisk trakassering av journalisten Paola Ugaz bryter hennes rett til ytringsfrihet, så vel som hennes sivile og politiske rettigheter. PEN ber de peruanske myndighetene om umiddelbart å stanse den juridiske trakasseringen Ugaz nå blir påført for sitt virke som journalist. PEN krever at myndighetene avviser alle anklager mot Ugaz, og ber om at de setter henne under øyeblikkelig beskyttelse.

Oversatt fra engelsk av Øivind Hånes, leder for Komitéen for fengslede forfattere.

Osman Kavala

Yrke: Forlegger, aktivist for sivile og kulturelle rettigheter.
Situasjon: Varetektsfengslet. Står ovenfor livstidsstraff.
Land: Tyrkia

Foto: Bianet

Osman Kavala er forlegger og filantrop som arbeider for fred, menneskerettigheter og demokrati i Tyrkia. Kavala ble arrestert 18. oktober 2017, og siden sittet fengslet i Silivri i utkanten av Istanbul. Han ble opprinnelig siktet for å stå bak forbrytelser som angivelig ble begått av demonstranter over hele Tyrkia under Gezi Park-protestene i 2013. Så, 18. februar 2020, ble han frikjent for disse anklagene for så å få beskjed få timer senere at en ny etterforskning har blitt åpnet mot ham. Han ble derfor umiddelbart returnert i fengsel. Så, 8. oktober 2020, ble det kunngjort at staten ville åpne en ny rettssak mot ham med anklager om trusler mot ‘konstitusjonell orden’ med livstid som strafferamme, pluss ytterligere 20 års straff for ‘spionasje’. Varetektsfengslingen ble derfor forlenget.

Norsk PEN anser anklagene mot Osman Kavala for å være et direkte brudd på hans rett til ytringsfrihet og krever at siktelsen mot ham blir henlagt og at han umiddelbart blir løslatt.

Vi oppfordrer derfor norske myndigheter til å be Tyrkia stoppe rettsforhandlingene mot Osman Kavala, oppheve anklagene mot ham og løslate ham umiddelbart.

Oversatt fra engelsk av Jørgen Lorentzen, medlem av Komitéen for fengslede forfattere. 

Chimengül Awut

Yrke: Redaktør og prisvinnende uigurisk poet
Situasjon: Fengslet uten rettssak i en omskoleringsleir
Land: Kina

Chimengul Awut. Photo by Tengritagh Akademiyesi

Chimengül Awut er redaktør og poet fra Kashgar, sør i Xinjiang (Øst-Turkestan). Hun fikk sitt første dikt publisert i 1987, fjorten år gammel, og har en rik litterær produksjon. Chimengüls diktsamling vant den prestisjetunge Horse Awards for minoritetslitteratur. Da hun ble arrestert, jobbet Chimengül som redaktør hos Kashgar forlag i Xinjiang. I juli 2018 sendte sikkerhetstjenesten i Kashgar tretten ansatte fra Kashgar forlag, deriblant Chimengül Awut, til Xinjiangs “omskoleringsleir”. Chimengül ble angivelig tatt på grunn av sitt redaksjonelle arbeid med en uigurspråklig roman, Golden Shoes (Altun Kesh) av forfatteren Halide İsra’il, som også er satt i en omskoleringsleir i Xinjang.

På grunn av de utenomrettslige prosedyrene i omskoleringsleirene, ble ikke Chimengül erklært skyldig i noen forbrytelse gjennom formelle juridiske prosesser, og det eksisterer ingen løslatelsesdato. Sikkerhetstjenesten nekter henne noe kontakt med omverdenen. Man vet ingenting om hennes nåværende helsetilstand. Det anslås at opp mot 1,8 millioner mennesker som Chimengül er innesperret i et nettverk av hemmelige omskoleringsleire.

PEN International mener forfølgelsen av Chimengül Awut klart er i strid med hennes rett til ytringsfrihet og ber om at alle anklager mot henne frafalles umiddelbart og uten vilkår.

Oversatt av Mari Moen Holsve, medlem av Komitéen for fengslede forfattere.

Kakwenza Rukirabashaija

Yrke: Romanforfatter og journalist
Situasjon: Tiltalt for ett forhold; under etterforskning for et annet
Land: Uganda

Kakwenza Rukirabasaija.

Ugandiske Kakwenza Rukirabashaija er forfatteren bak The Greedy Barbarians, en roman som kretser rundt korrupsjon på høyt nivå i et oppdiktet land. I sin nyeste bok, Banana Republic: Where Writing is Treasonous, som nylig utkom, forteller han sin egen historie, blant annet om torturen han ble utsatt for av statens sikkerhetsfolk mens han satt i varetekt i sju dager i april 2020. Han ble anholdt etter anklager som angivelig kunne knyttes til COVID-19, men avhørt om innholdet i romanen. Han ble tiltalt for «med sannynlighet å ha spredt smittsom sykdom». Da aktoratet unnlot å møte i retten for å prosedere, ble saken avvist av en dommer og Rukirabashaija løslatt.

Den 18. september 2020 be han igjen pågrepet i sitt hjem i Iganga-distriktet i Kigulu fylke, av tjenestemenn fra Ugandas militære etterretning (CMI). Han ble holdt fengslet i tre dager, i strid med ugandisk lov, som krever at mennesker skal presenteres for retten innen 48 timer etter arrestasjonen. Mandag 21. september 2020 ble Rukirabashaija siktet for «oppildning til vold og fremming av sekterisme», men løslatt mot at han inntil videre melder seg ukentlig for politiet i Kireka, 240 kilometer fra der han bor. Han har rapportert om at han og hans familie til stadighet blir utsatt for utenrettslig overvåkning av personer som antas å være statens sikkerhetsagenter.

PEN International fordømmer den ulovlige arrestasjonen, varetektsfengslingen og pågående trakasseringen av Kakwenza Rukirabashaija, og ber om at alle anklager mot ham frafalles umiddelbart og uten vilkår.

Oversatt fra engelsk av Alexander Leborg, medlem av Komitéen for fengslede forfattere.

Examination of the MIT News Trial

Şerife Ceren Uysal takes a thorough look at the MIT News Case for PEN Norway’s Turkey Indictment Project.

Read the report in English or Turkish here:

This report is a part of PEN Norway’s Turkey Indictment Project. You can see more reports and read about the project here.

The project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Consulate in Istanbul and the Heinrich Böll Foundation.

2020 Vietnam: Pham Doan Trang

We urge Vietnamese authorities to immediately drop all charges against author, journalist and activist Pham Doan Trang.
Pham Doan Trang. Screenshot from YouTube video by Villa Aurora Forum and Literaturhaus Berlin.

November 10th 2020

President of the Socialist Republic of Vietnam,
General Secretary of the Communist Party of Vietnam

PEN International and The Norwegian Writers in Prison Committee hereby urge Vietnamese authorities to immediately drop all charges against author, journalist and activist Pham Doan Trang.

Trang’s apartment was raided and Trang was arrested on October 6th 2020, detained without access to her family or legal representation. The arrest took place just hours after the 2020 U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue concluded.

Pham Doan Trang has fought to promote human rights and democracy through her writing and social media. After Trang’s arrest in October she was charged under Art. 177 of the Vietnamese Penal Code and accused of “making, storing, spreading information, materials, items for the purpose of opposing the State of Socialist Republic of Vietnam”. Trang, like many before her, has used her platforms and her voice to spread awareness about human rights issues in Vietnam. She is one of several activists who have been detained for this.

PEN International and the Norwegian Writers in Prison Committee strongly urge Vietnamese authorities to:

 • immediately release Pham Doan Trang from detainment
 • drop all charges made against her under the Vietnamese Penal Code
 • provide Trang with immediate and unimpeded access to her family and legal representative; and
 • end crackdown on bloggers, writers and free speech activists in Vietnam

Yours sincerely,

Mari Moen Holsve
Member of Writers in Prison Committee
PEN Norway

Norsk PEN gir Ossietzkyprisen 2020 til satiretegnerne i Norge

Norsk PEN gir Ossietzkyprisen 2020 til satiretegnerne i Norge for fremragende innsats for ytringsfriheten. Prisen tildeles alle som arbeider med satire- og avistegning i Norge.

En kommentar til The New York Times’ beslutning om å stanse med politiske satiretegninger i sine utgaver i fjor. Tegning: Ahmed Falah.
Prisen skulle vært utdelt 15. november, men i lys av nye smittevernregler som begrenser arrangementsmulighetene i Oslo, er vi nødt til å utsette selve utdelingen av prisen. Mer informasjon om ny tid kommer.
– Ytringsfrihet er ikke gitt oss for kun å verne ytringer vi kan nikke anerkjennende til. Den skal særlig verne ytringer som fornærmer, som sjokkerer eller uroer oss. Akkurat slik satiretegningene gjør, sier Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Norsk PEN.
 
– Denne prisen ble dessverre mer aktuell enn vi hadde ønsket. Satire og satiretegninger er viktig for livet og samfunnet vårt, og bør fortsatt være det. Det er viktig at satiretegnere føler seg trygge til å ytre det de vil, sier Stavrum.
 
Satiretegnere er tegnere eller visuelle utøvere som ønsker å belyse tåpelighet, urettferdighet eller maktmisbruk hos makthavere, samfunnspraksis eller enkeltmennesker.
Styrets begrunnelse:

Styret i Norsk PEN har besluttet å gi Ossietzkyprisen 2020 for fremragende innsats for ytringsfriheten til satiretegnerne i Norge.

Satiretegningens idé er å sette ytringen på spissen. Den er av natur skarp og på sitt beste smertelig treffsikker. Satiretegningen finner sin næring i ytringsfrihetens randsone. Det er derfor satiretegningen ikke bare er prisverdig, den er også verneverdig.

I høst pågår rettssaken mot 14 personer som er tiltalt for medvirkning til angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015. 12 personer ble drept i og rundt magasinets lokaler.

Det er også 15 år siden den danske avisen Jyllands-Posten publiserte tolv karikaturer av profeten Mohammed. Flere aviser trykket tegningene, mange som faksimiler. Tegningene førte til viktige debatter om ytringsfrihet og blasfemi, men de vakte også sterke reaksjoner i flere muslimske miljøer og land. Flere tegnere og avisredaktører ble truet på livet. Nylig ble en fransk lærer drept fordi han viste karikaturene i klasserommet.

Internasjonale medier publiserer færre politiske satiretegninger nå enn før. I juni 2019 annonserte New York Times at de ikke lenger vil publisere politiske karikaturtegninger, begrunnet i at de vil satse på andre deler av avisen. Også i Norge mister satiretegnere avisengasjementene sine.

Den siste tiden, under koronapandemien, rapporterer satiretegnere om flere trusler og forsøk på sensur enn vanlig.

Norge har en lang, sterk og stolt tradisjon for satiretegninger. Styret i Norsk PEN ønsker med årets Ossietzkypris å hedre denne tradisjonen og samtidig rette oppmerksomheten mot situasjonen for dagens satiretegnere. De som med en enkel strek kan ramme andre med sin satire – men som for sitt yrke risikerer å bli rammet uforholdsmessig hardt selv.

Norsk PEN er stolt over å kunne tildele Ossietzkyprisen for 2020 til satiretegnere i Norge.

Vi har valgt å la tre representanter for satiretegnerne i Norge motta årets Ossietzkypris på vegne av sin yrkesgruppe: Finn Graff, som i 2020 har tegnet i norske aviser i 60 år, Siri Dokken, tegner i Dagsavisen og professor II ved avdeling Design, KHIO, en stilling støttet av Fritt Ord, og den irakiske satiretegneren Ahmed Falah, som kom til Norge som fribykunstner etter i en årrekke å ha vært både sensurert og truet på livet for sine tegninger i Irak.

Prispengene er øremerket en utstilling av norske satiretegninger på Avistegnernes Hus i Drøbak.

Ossietzkyprisen
Norsk PEN deler årlig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Prisen deles ut til personer eller institusjoner som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Fjorårets vinner var utenriksjournalist i Aftenposten, Afshin Ismaeli.

Årets pris vil bli utdelt søndag 15. november på Litteraturhuset i Oslo.

Is this your world of justice?

«This period is one of the darkest periods in the history of freedom of expression in Turkey and we are actually still living through it», writes Berna Akkızal.

For PEN Norway’s Turkey Indictment Project, Berna Akkızal has written an article describing the situation for freedom of expression in the Turkish legal system. 

Read the article in English and Turkish here:

Read all of the published reports from the Turkey Indictment Project here.

Evaluation of 'Turkey v Deniz Yücel'

For the Turkey Indictment Project, human rights lawyer Şerife Ceren Uysal has examined the indictment against journalist Deniz Yücel.

The report is available in English and Turkish:

This report is a part of PEN Norway’s Turkey Indictment Project. You can see more reports and read about the project here.

The project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Swedish Consulate in Istanbul and the Heinrich Böll Foundation.