Alle innlegg av Larissa Avelar

2018: Bangladesh: Shahidul Alam

Photographer and writer Shahidul Alam was arrested, accused of “making provocative comments” and “giving false information to media. Norwegian PEN believes he was arrested for having criticised the government’s handling of student-led protests about road safety.

Prime Minister
Sheikh Hasina
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon, Dhaka-1215

Oslo 14th November 2018

Dear Prime Minister,

Norwegian PEN is urgently concerned about the welfare of photographer and writer Shahidul Alam, who is being held in detention with deteriorating health.

Alam was forcibly taken from his home by plainclothes police officers during the night of 5th August 2018 and brought before a lower court in Dhaka the next day, where he was accused of “making provocative comments” and “giving false information to media, contrary to section 57 of the Information and Communication Technology Act of 2006, as amended (ICT Act).” If convicted Alam faces up to 14 years in prison.

The arrest and accusations came shortly after Alam gave an interview to Al Jazeera in which he criticised the government’s handling of student-led protests about road safety. Norwegian PEN has reason to believe he is being kept in detention solely for the peaceful exercise of his right to freedom of expression.

As a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Bangladeshi authorities have an obligation to secure the right to freedom of expression including peaceful criticism of political authorities under Article 19.

Norwegian PEN calls for the immediate and unconditional release of Shahidul Alam, and for an independent investigation to be held into the allegations of torture, in which those found responsible are brought to justice.

Yours sincerely,

Ms Johanne Fronth-Nygren
Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

Copy:

Minister of Home Affairs Asaduzzaman Khan Kamal
Inspector General of Police Mohammad Javed Patwary
Sahidur Rahman, Honorary Consul, Bangladeshi Honorary Consulate in Oslo
The Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Tyrkianytt nr. 8, oktober 2018

Rettsbygningen i Istanbul, 8. oktober: Fredsakademikere og journalister samles etter at sakene deres er utsatt nok en gang.

William Nygaard, Eugene Schoulgin og Hege Newth besøkte Norsk PENs to viktigste tyrkiske samarbeidspartnere, The Initiative for Freedom of Expression og Dokuz8NEWS i deres respektive kontorlokaler i Istanbul 7. oktober. Formålet med møtene var å bli nærmere kjent med organisasjonene vi støtter og samarbeider med, spesielt nyttig var samtalene med de ansatte om arbeidsmetoder og -vilkår.

8. oktober var Norsk PENs til stede under rettshøring mot journalist Erol Önderoğlu (Reporters Without Borders’ representant i Tyrkia og journalist i Bianet), professor Şebnem Korur Fincancı (president i Turkey Human Rights Foundation (TİHV)) og journalist og forfatter Ahmet Nesin.
De er siktet etter tre ulike antiterrorparagrafer som hver seg kan gi en fengselsstraff på inntil 7 år. De er anklaget for å ha propagandert for en terroristorganisasjon. Den kurdiske avisa Özgür Gündem ble stengt i august 2016. Journalister, forfattere og akademikere lanserte en solidarisk støttekampanje for avisa og påtok seg redaktøransvaret for hver sin utgivelse. Önderoğlu, Fincancı og Nesin var blant disse, og risikerer maksimum fengselsstraffer på 21 år. Rettssaken ble utsatt, neste høring er januar 2019. Norsk PEN følger denne saken.

Norsk PEN var også til stede på en av mange rettshøringer mot de såkalte «Fredsakademikerne». 8. oktober sto tre for retten, men deres sak ble også utsatt til 28. januar 2019. Se også neste sak.

“Fredsakademikerne” i retten

I perioden fra 26. september til 26 oktober, ble åtte medlemmer av Academics for Peace, de såkalte Fredsakademikerne, idømt fengselsstraffer. Alle fikk 1 år og 3 måneders fengsel for «å utføre ulovlig organisasjonspropaganda» ved å signere et fredsopprop fra Fredsakademikerne der det sto: «Vi vil ikke være medskyldige!» Retten utsatte kunngjøringen av dommene.

Antall akademikere som er blitt tiltalt er nå 340 og antall dømte akademikere var 28 i begynnelsen av oktober. Les om bakgrunnen for denne saken i Tyrkia-nytt nr 4 og 7.

Musikeren og sangeren Ferhat Tunç fengslet for å ha drevet med “ulovlig organisasjons- propaganda”

Musikeren Ferhat Tunç er dømt til 1 år og 11 måneders fengsel å ha “drevet med ulovlig organisasjonspropaganda» gjennom sine innlegg i sosiale medier i 2015 og 2016. Dommen inkluderer også fire tidligere utsatte dommer mot Tunç. Den København-baserte organisasjonen Freemuse som arbeider for musikeres ytringsfrihet, uttalte at behandlingen av Tunç er bevis på hvordan tyrkiske myndigheter angriper kunstnere, og har derfor startet en underskriftskampanje. Organisasjonen krever at alle anklager mot Tunç frafalles. Klikk her for å slutte deg til oppropet.

Neste rettshøring i søksmålet mot forlegger Ragıp Zarakolu blir 30. november

Tiltalen mot forlegger Ragıp Zarakolu, anklaget for «å utføre ulovlig organisasjonspropaganda» på grunn av talen han holdt under åpningsseremonien til det politiske akademiet i Freds- og demokratipartiet (BDP) i 2011, fortsetter i Istanbul. Under høringen ble protestene fra advokat Sennur Baybuğa mot det såkalte “røde varselet” avvist. Retten avviste søknaden til Zarakolu, som har bodd i Sverige siden desember 2013, om å få levere sitt skriftlige forsvar fra utlandet. Søknaden ble levert i juli og avvisningen ble offentliggjort under den siste høringen. Den neste høringen er planlagt til 30. november 2018. Et rødt varsel er utstedt mot Zarakolu 7. juni 2018, fordi han ikke deltok i høringene etter arrestasjonen sin i oktober 2011 og løslatelsen i april 2012. Les mer om saken i Tyrkia-nytt nr 7.

Arrestert på grunn av innlegg på sosiale medier om den økonomiske krisen

People’s Democratic Party (HDP) medlem Idris Ilhan er arrestert på grunn av sine innlegg på sosiale medier. Han er siktet for «å utføre ulovlig organisasjonspropaganda» og å «bryte kapitalmarkedsloven» på grunn av innlegg der han blant annet uttalte: «Vi svikter ikke fordi amerikanske dollar øker i forhold til tyrkiske lira (TL), dollaren øker fordi vi (vår økonomiske politikk) svikter.

Forbudte bøker

En tyrkisk spesialrett har beordret at tre bøker utgitt av Avesta Publishing skal “trekkes fra hyllene” – det vil si fjernes for salg – fordi de kan føre til «offentlig oppfordring til harme og fiendtlighet.»
De forbudte bøkene er:

* Den kurdiske nasjonale bevegelsen av Chris Kutschera, oversatt fra fransk av Fikret Başkaya, 2001
* Kurdistan og kurderne av Abdul Rahman Ghassemlou, oversatt fra engelsk av Ibrahim Bingöl, 2009
* «Vosstaniya Kurdov 1880 goda» (Opprøret av kurderne i 1880) av Jalile Jalil, oversatt fra russisk av Yaşar Abdülselamoğlu, 2014

Domstol: Hvis det ikke foreligger oppmuntring til vold, kan man ikke dømmes for propaganda

I forbindelse med frifinnelse av en person som var tiltalt for «ulovlig organisasjonspropaganda» på bakgrunn av sine innlegg på sosiale medier i forbindelse med den såkalte Afrinoperasjonen, uttalte en rettsinstans i Antalya: «Hvis det ikke foreligger oppmuntring til vold, kan man ikke dømmes for propaganda.»
Retten uttalte at ulovlig organisasjonspropaganda ikke kan utgjøre en forbrytelse i seg selv når innleggene vurderes innenfor ytringsfriheten og sier videre: “For å bli tiltalt må det gjennomføres propaganda av voldelige eller truende art for en ulovlig organisasjon.» Retten frafalt tiltalen for «offentlig oppfordring til harme og fiendtlighet» på bakgrunn av innlegg i sosiale medier, og uttaler at dette representerer «meninger som må tolereres innenfor demokratiske samfunn.»

Her er noe av innholdet i de aktuelle innleggene i sosiale medier som retten avgjorde ikke utgjør en forbrytelse:

«Krig dreper, sier nei til krig, vi vil ha fred.»
«Erdoğan-regimet ønsker å komme inn i Afrin, ikke for at Tyrkia skal få en fordelaktig posisjon, men slik at kurderne taper terreng. Hvis Afrin hadde vært under Assads administrasjon, som Erdogan kaller en morder, ville han ha handlet slik? Nei til krigen i Afrin.»
“Vi oppfordrer alle til å reagere mot Afrin-okkupasjonen. Krig i Afrin betyr krig mot det tyrkiske folk.»
«Tyrkiske væpnede styrker angriper sivile i Afrin: 7 er døde”.

Appell fra Nazlı Ilıcak og Altanbrødrene avvist

En Istanbul-domstol godkjente livstidsdommen mot seks tiltalte, blant annet journalistene Ahmet Altan, Mehmet Altan og Nazlı Ilıcak, for å ha «forsøkt å styrte den konstitusjonelle orden.» Journalistene ble arrestert etter kuppforsøket 15. juli 2016. Alle saksøkte forblir arrestert, med unntak av Mehmet Altan, som ble løslatt i samsvar med en domsavgjørelse i forfatningsdomstolen.

Mehmet Altan, Ahmet Altan og Nazlı Ilıcak.

Krav om 33 års fengsel for tidligere parlamentsmedlem

Den første høringen i søksmålet mot folkepartiets (HDP) æresformann, Ertuğrul Kürkçü, på bakgrunn av talen han holdt i Mardin i 2012 da han var parlamentsmedlem, samt fire andre taler han har holdt i Diyarbakır i årene 2015 og 2016, ble avholdt i Diyarbakır nylig.
Tiltalen inkluderer et fengselskrav på minimum 13 og et halvt år og opp til 33 år for «ulovlig organisasjonsmedlemskap», «ulovlig organisasjonspropaganda», «offentlig oppfordring til hat og fiendtlighet» og «offentlig oppfordring til ikke å adlyde lover.”
I sin forsvarstale uttalte Kürkçü at han ble tiltalt for å gjenta meninger han forsvarte som parlamentsmedlem, og at anklagene kun er ment å bane vei for ytterligere arrestasjon av parlamentsmedlemmer fra HDP. Den neste høringen er planlagt til 6. februar 2019.

Helsepersonell tiltalt for å ha hjulpet sivile under portforbudet

Et søksmål er rettet mot 14 helsearbeidere som forsøkte å komme inn i Cizre-distriktet i Santirnak under portforbudet i januar 2016 for å hjelpe sivile. De anklages nå for «ulovlig organisasjonsmedlemskap og propaganda.»
I sine forsvarstaler sa de tiltalte at de forsøkte å reise til Cizre for å sikre retten til liv, som er en grunnleggende menneskerettighet. «Vi vil fortsette å hjelpe dem som har behov for helsetjenester, og vi ville gjøre det igjen,» sa de tiltalte. Neste høring er planlagt til 26. desember 2018.

Etterforskning av 285 brukere av sosiale medier

Innenriksdepartementet har uttalt at 349 brukere av sosiale medier ble undersøkt den siste uken i september. Etterforskning ble så igangsatt mot 285 brukere på grunn av innlegg på disse kontoene. Ifølge departementets kunngjøringer ble brukerne av sosiale medier anklaget for «ulovlig organisasjonspropaganda», «fornærmelser» og «offentlig oppfordring til hat og fiendskap».

RTÜK straffer nyhetsmedier som “skader Tyrkias rykte”

I sitt første møte i den nye sesjonen offentliggjorde Radio og fjernsynsrådet (RTÜK) anklager mot nyhetsbulletiner på FOX og Tele 1.
Rådet utstedte bøter til TV-kanalene, og sa at nyhetene de formidlet “vil skade Tyrkias rykte”. Nyheter som ble kringkastet av Fox Main Evening News Bulletin ble bøtelagt på bakgrunn av prinsippet, «nyheter kan ikke formidles uten at man er sikker på at de er sanne.» Kommentarer som «Tyrkia støtter organisasjoner som ISIS og Al Nusra” førte også til bøteleggelse.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fordømmer Tyrkia på grunn av søksmål mot utstilling

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt Tyrkia for å «bryte ytrings- og tankefrihet» på bakgrunn av et søksmål rettet mot utstillingen «Krigsvitner forklarer» under en kultur- og kunstfestival i Diyarbakır.
Utstillingen viste fotografier og korte videoopptak av intervjuer med familier og slektninger av soldater og PKK-medlemmer som hadde mistet livet. Utstillingen ble senere angrepet av politiet og et søksmål ble rettet mot syv personer som hadde organisert utstillingen. Domstolen dømte de tiltalte til fengselsstraffer som varierte mellom 10 og 24 måneder fordi bruk av uttrykkene «gerilja» og «krig» i utstillingsmaterialet ble ansett som «ulovlig organisasjonspropaganda.»
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen pekte på at disse uttrykkene ikke er oppmuntring til vold, men heller kritikk av Tyrkias politikk når det gjelder det “kurdiske spørsmålet”, og en oppfordring til fred. Retten dømte Tyrkia til å betale 5 000 euro i “moralsk kompensasjon.”

HRW: Slutt med påtale for å ha «fornærmet presidenten”

President Erdoğan trakk sin anklage mot fire universitetsstudenter som var tiltalt på bakgrunn av tegneserien «Kingdom of Tayyips.» Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde en skriftlig erklæring der de krevde en slutt på påtale for å ha «fornærmet presidenten».
HRW sier at tilbaketrekking av Erdoğans anklage er en positiv utvikling for studentene, men dette løser ikke det større problemet som gjelder tusenvis av søksmål som krenker ytringsfriheten. «Regjeringen bør avslutte denne hånlige holdningen til menneskerettighetene og respektere tyrkernes rett til fredelig å gi fritt uttrykk for sine meninger”, uttalte organisasjonen.
«Fornærmelse av presidenten» burde ikke være en forbrytelse … Beslutninger fra aktorer og domstoler om å igangsette eller avslutte saker burde ikke avgjøres av presidenten, sier Benjamin Ward, Europas og Sentralasias fungerende direktør i Human Rights Watch.
Les mer om bakgrunnen for tegneserien i Tyrkia-nytt nr. 7-2018.

Rettssak mot journalist fordi de skrev nyheter om pastor Brunson

Et søksmål ble rettet mot Cumhuriyet Dailys reportere Alican Uludağ og Duygu Güvenç på grunn av deres nyhetsdekning av den amerikanske statsborgeren Pastor Brunson. Journalistene er anklaget for å “rakke ned på regjeringen i republikken Tyrkia og dens institusjoner» på grunn av nyhetsartikkelen som sto på trykk i avisens 26. juli-utgave med tittelen “Når gisseldiplomatiet faller.» Den første høringen i saken vil bli holdt 20. desember i Istanbul.

Etterforskning av lærer som anbefalte studenter å lese en bok av Orhan Pamuk

En etterforskning av en lærer i litteratur på en videregående skole i Istanbul er blitt igangsatt fordi han foreslo at studentene skulle lese romanen «The Museum of Innocence» av Orhan Pamuk.

Orhan Pamuk

Undervisningsdirektoratet brukte uttrykket «innholdet det gjelder vurderes av eksperter å være upassende for studenter …», og refererte til romanen til den Nobelprisvinnende forfatteren. Læreren ble innkalt for å forsvare seg, og uttalte blant annet: «Jeg står overfor en etterforskning fordi jeg, som litteraturlærer, har foreslått en bok, noe jeg faktisk kan bli straffet for”.

Tyrkisk rett om å fornærme Erdoğan: «Negativ kritikk må tolereres»

En rettsinstans har besluttet at reklameforbudet rettet mot avisen Sözcü Daily etter en klage fra president Erdoğan er lovstridig. Dommen sa klart at presidenten «må tolerere ubehagelig og negativ kritikk.»
Som en følge av Erdoğans klage bestemte Press Advertising Agency (PAA) at alle offentlige annonser skulle droppes og at forbudet skulle gjelde de neste fem utgavene av avisen fordi den hadde fornærmet presidenten med en overskrift 24. juni 2015. Sivilretten uttalte derimot at de tilhørende nyheter og overskriften er innenfor pressefriheten. Derfor ble sanksjonen tilbakekalt fordi artikkelen ikke hadde til hensikt å fornærme.

Konstitusjonsdomstolen finner ingen rettskrenkelse når et barn ble straffet for å henge opp en konsertplakat

Konstitusjonsdomstolen (AYM) sier at straffen mot en 16-årig som hadde hengt opp plakater for en konsert er i samsvar med grunnloven. Retten argumenterte med at ytringsfriheten ikke ble krenket i forbindelse med straffen og uttalte at lokale myndigheter kan avgjøre saken. «Det må aksepteres som rimelig å forvente at man må ha tillatelse for å henge opp plakater,» uttalte retten.

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression, Bianet og dokuz8NEWS. Disse nyhetsbrevene blir distribuert til våre medlemmer, samarbeidspartnere, media, etc. En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her. Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com.

Redigert og oversatt fra engelsk av Carl Morten Iversen

Sultestreik er mot og vilje

Artikkel av PEN-medlem Gunnar Gjengset og generalsekretær Hege Newth om den sultestreikende ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov. Han har sultestreiket i snart 4 måneder, tilstanden hans er kritisk. Artikkelen ble publisert på Dagsavisen den 4. september 2018. 

4. september 2018

Sultestreik er mot og vilje

Den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov har sultestreiket i over hundre dager.

I over hundre dager har den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsov sultestreiket fra sin fengselscelle i Russland. Helsetilstanden hans er svært kritisk. Gjennom sin advokat har han likevel formidlet at han vil fortsette sultestreiken helt til alle ukrainske politiske fanger blir løslatt fra russiske fengsler. Sentsov, som er best kjent for filmen «Gamer» fra 2011, ble i juli 2015 arrestert på Krim, anklaget for forsøk på terrorisme. Internasjonalt ble anklagene stemplet som fabrikkerte. PEN International mener at han ble fengslet utelukkende på grunn av sin opposisjon mot Russlands annektering av Krim. Likefullt ble han av den russiske militærdomstol dømt til 20 års fengsel. Han soner nå sin dom på fjerde året.

Under rettssaken fikk Sentsov støtte fra en rekke menneskerettighetsorganisasjoner og flere internasjonalt kjente filmskapere, som Pedro Almodovar, Ken Loach, Bela Tars og Wim Wenders, uten at dette førte frem. Sentsov gikk til sultestreik 14. mai i år i håp om at det kommende Fotball-VM skulle bidra til å legge press på de russiske makthaverne. Sultestreiken har nå vart i mer enn tre måneder. Sentsov er naturlig nok svært avkreftet og får kunstig næring ved hjelp av sonder.

Sammen med PEN International og PEN-sentre over hele verden, fordømmer Norsk PEN fengslingen av Oleg Sentsov. Flere brev er skrevet til russiske myndigheter der vi krever at han løslates umiddelbart. Samtidig ønsker vi å kaste lys over sultestreiken som legalt politisk våpen.

Sultestreik er en sterk form for protest. Dersom vi blir berøvet vår naturlige rett til fritt å ytre oss, faller retten til å oppleve oss som individ bort. Vi går til kamp om vi mangler brød og ordets frihet er det første som ryker i en krig. Derfor sies det at sannhet er krigens første offer. Det er følgelig slik at de som tyr til det ultimate offer, nemlig en sultestreik som våpen, går til krig for oss alle, når ytringsfriheten blir tatt fra oss. Sultestreiken er den mest effektive måten å vise all verden at vi kan avstå fra vårt daglige brød, når ytringsfriheten står på spill. Dette er sultestreikens etikk. Men sultestreikens estetikk er langt fra gloriøs.

I januar 1970 ble Norsk PENs medlem Gunnar Gjengset arrestert i Sovjetunionen, etter å ha deltatt i protester i Leningrad mot det sovjetiske regimets fengsling av forfatteren Yuli Galanskov og general og – interessant nok i dag – Krim-tatar general Piotr Grigorenko. De var begge fengslet for å ha skrevet kritisk om Leonid Breshnjevs regime i et Sovjet som målbevisst forverret det frie ords vilkår etter tøværet under Khrustsjov. For sine protester ble Gjengset dømt til ett år i straffeleir, men ble etter internasjonalt press og etter å ha gjennomført en sultestreik, løslatt etter en drøy måneds internering.

I boka «Under jernteppet», Aschehoug 1997, skriver Gjengset om sine opplevelser fra sultestreik og fangenskap. Og han forteller at det minste offeret er mangelen på mat. Etter 2-3 døgn vennes man til følelsen av sult – og for ikke å bukke under, lærer man seg å takle den. Men følgelidelsene er det få som kjenner til, og verst av dem er Tiden og Tomheten. Det hele blir bokstavelig – hva skal man fylle tiden med? Den sultestreikende blir ustoppelig eksponert for de lekreste matretter. Eller – simpel fengselskost fremstår som et fristende måltid. Likevel opplever den streikende daglige triumfer når han vinner over sulten, og samtidig over myndighetene.

Myndighetene svarer med fullstendig isolasjon. Den sultestreikende må ikke få vite om streiken blir kjent og eventuelt får støtte nasjonalt og internasjonalt. Men det vil streikeren alltid få vite. Et fengsel kan sperre kroppen inne, men ordet flyr fritt. Og hva skal de innsatte (og ansatte) ellers fylle fengsels-tomrommet med, annet enn spredning av livsviktige nyheter, samizdat, som det het i Sovjet. Nyheter kommer som hvisk, som skjulte beskjeder inn – i den boken som ganggutten har hentet, små papirlapper ut – skriblet ned på dopapir – diskret gjemt i den tomme koppen, for man må jo drikke – ellers dør man temmelig kvikt. Med advokaten lages et eget meldingssystem, og man lærer seg fort de kanaler som fins.

Derfor er det så livsviktig at vi som står utenfor forsyner den fengslede med ord om at vi vet om deg, vi kjenner kampen din, vi reiser oss i sympati og en dag skal vi dele et måltid – men nå er det først og fremst ordet vi deler. Vi må samle oss i kampen om det frie ord, og i dag sitter Oleg Sentsov på en celle nær nordkalotten og sulter seg langsomt ihjel for å forsvare det frie ordet. Han trenger vår støtte, og vi vet at støtte hjelper. For en vakker dag ble det også slutt på The Trouble i Nord-Irland, alle de som døde i sultestreiker, døde ikke forgjeves. Den ukrainske piloten Nadeshda Savtsjenko ble sluppet fri og returnert til Russland i 2016 etter en sultestreik. Det samme gjaldt medlemmer av Pussy Riot og aksjonister for Greenpeace, som ble sluppet fri før Olympiaden i Sotsji i 2014. I sommer gjennomførte folkevalgte i Serpukov, en liten by i Moskva-regionen, en 56 dager lang sultestreik mot en giftig søppelfylling nær en barneskole. Fyllinga ble kondemnert. President Putin må minnes om at makten er forgjengelig, men ordet består. Og vi kan minne om at det Sovjet som Gunnar Gjengset protesterte mot, er borte i dag.

Derfor fortsetter Norsk PEN, PEN International og en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner å protestere med full styrke mot fengslingen av filmskaperen Oleg Sentsov, ukraineren som er fengslet i russisk fengsel, og som nå har sultestreiket over 100 dager. Vi krever at han snarest slippes fri. For uten det frie ordet blir friheten en illusjon.

14. september: Et frokostmøte med Can Dündar

Can Dündar ble arrestert sammen med sin kollega Erdem Gül 26. november 2015. Can Dündar var på det tidspunktet sjefredaktør av den tyrkiske avisa Cumhuriyet. De ble siktet for å ha avslørt statshemmeligheter, spionasje og for å ha hjulpet en terroristgruppe. Anklagene var begrunnet i publiseringen av video- og fotografiske bevis på at den tyrkiske etterretningstjenesten smuglet våpen til islamistiske grupper i Syria. Dündar og Gül tilbrakte 92 dager i fengsel før de ble løslatt i påvente av rettssaken, 26. februar 2016. I mai 2016 ble Dündar dømt til fem år og 10 måneders fengsel.

Can Dündar er en av Tyrkias største mediepersonligheter. I tillegg til sitt arbeid som journalist har Dündar utgitt over 20 bøker, produsert utallige tv-programmer og skrevet og bidratt til filmmanus og dokumentarer. Han skrev manus til og regisserte filmen Mustafa (2008), om livet til den tyrkiske lederen Mustafa Kemal Atatürk.

Samtalen ledes av Silje Kampesæter.
Silje Kampesæter er frilans journalist med bakgrunn fra NRK, Dagbladet og Aftenposten. Hun var Aftenpostens Midtøsten-korrespondent i perioden Can Dündar ble arrestert, siktet og dømt.

Can Dündar er æresmedlem av Norsk PEN, les mer om ham her.

Samtalen arrangeres av Norsk PEN, Norsk Redaktørforening og Nobels Fredssenter.

11. september: Minoritetsmannen - oversett og uglesett

Tid: tirsdag 11. september kl 18.00
Sted: Litteraturhuset, 3. etg., Nedjma

Mens en del minoritetskvinner løftes frem som frihetskjempere, blir minoritetsmennene i stor grad framstilt som undertrykkere eller (potensielt) kriminelle. Må minoritetsmannen jobbe hardere for å få samme status / anseelse som minoritetskvinnene? Har minoritetsmennene selv noe ansvar for at de blir uglesett? Flerkulturelt utvalg i Norsk PEN inviterer til debatt tirsdag 11. september kl 1800 i Nedjma, Litteraturhuset.

I panelet møter du: Abdullah Alsabeegh, bystyremedlem for AP, Mohamed Abdi, spaltist og skribent, og Umar Ashraf, redaktør for antologien «Kjære bror», som ble utgitt i vår, og der de to andre også har bidratt.

Moderator: Shazia Majid, journalist i VG

Arrangementet er gratis og åpen for alle. Ingen påmelding.

2018: Russland: Oleg Sentsov

Accused of terrorism, writer and filmmaker Oleg Sentsov has been sentenced to 20 years imprisonment. He has not had a fair trial and it is believed he has been subjected to torture.

 

 

June 3rd 2018

 

Human Rights Ombudsman of the Russian Federation
Tatiana Nikolaevna Moskalkova
ul. Miasnitskaia, 47
107084, Moscow
RUSSIAN FEDERATION

To whom it may concern,

PEN International and The Norwegian Writers in Prison Committee hereby urge you to release writer and filmmaker Oleg Sentsov from prison immediately.

Oleg Sentsov was arrested and sentenced to 20 years in prison by a Russian military court, accused of terrorism. We fear that Sentsov was imprisoned for his opposition to Russia’s occupation of Crimea. Should there in fact be grounds for prosecution, these should be heard by a civil court under Ukrainian law.

Sentsov has been on a hunger strike since May 14th 2018 and we have reason to believe that he has been subjected to torture.

PEN International and The Norwegian Writers in Prison Committee strongly urge you to respect Oleg Sentsov’s human rights, including his right to a fair trial, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment as it pertains to hunger strike and his right to medical attention.

We also call upon Russian authorities to return all Ukrainian nationals arrested in Crimea and now held in Russia to Ukraine, and free all held solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression.

 

Yours sincerely,
Mari Moen Holsve
Member of Writers in Prison Committee
Norwegian PEN

 

COPY: The Norwegian Ministry of Foreign Affairs, The Russian Embassy in Norway

6. juni: Frokostmøte/Varslerdagen 2018: Film og debatt

NY TID inviterer i samarbeid med PEN og Networkers SouthNorth til frokostmøte hos Stiftelsen Fritt Ord på varslerdagen 2018.

Det blir visning av filmen: «The Spiders Web – Britain’s Second Empire». Varighet 78 min.
Se trailer her: http://spiderswebfilm.com/#trailer

Etter filmen blir det samtale og debatt med produsent og varsler John Christensen og økonomene Ingrid Hjertaker og Ebba Boye om de økonomiske realitetene filmen avslører, med mulighet for spørsmål.

Vi snakker om kriminalitet i regjeringskontorer, banker og bedriftsliv. Vi snakker om milliarder som årlig undras skatt og revisjon. Vi snakker om City of Londons dype historiske røtter og grener til skatteparadiser som Jersey, med deres nettverk av myndigheter, banker og rådgivere. Vi snakker om en av vår tids største trusler mot demokrati og samfunnsbygging.

PROGRAM

Onsdag 6 juni kl 08.45, Fritt Ord, (Uranienborgveien 2, inngang Parkveien)
08.45: Kaffe + enkel servering
09.00: Filmvisning
10.30: Samtale mellom John Christensen, Ingrid Hjertaker og økonom Ebba Boye ledet av John Y. Jones

Åpent for alle, gratis inngang.
Meld deg på her på Facebook.

Om deltakerne:
John Christensen er grunnlegger av Tax Justice Network, UK, og har bakgrunn i bank- og revisjonsarbeid på Jersey, UK. Han ble varsler om den omfattende og organiserte undergraving av verdensøkonomien som han fant gjennomsyret City of London og skatteparadiser som Jersey.

Ingrid Hjertaker er nyansatt rådgiver ved Tax Justice Network – Norge. Ingrid skrev boka ”Ustabilitetens politiske økonomi” sammen med Bent Sofus Tranøy i fjor. Hun kommer fra forskerstilling ved Global Development Policy Center i Boston, USA.

Ebba Boye er økonom.

NB: Varslerdagen 2018 fortsetter utover ettermiddagen og kvelden. Klokken 19.00 – 20.30 vil John Christensen delta på møte i Litteraturhuset der PEN inviterer til samtale med norske eksperter om varsleres situasjon overfor systematisk og verdensomfattende finans-kriminalitet.

21. april: Film + Samtale: Fornærmelsen

Å SENSURERE SEG SELV ELLER BLI SENSURERT?

I samarbeid med Arabiske filmdager inviterer det flerkulturelle utvalget i Norsk PEN til en visning av filmen FORNÆRMELSEN på Vika kino. Etter visningen blir det en samtale om sensur og selvsensur mellom Elisabeth Eide og Nisrin Maktabi Barkouki fra Norsk PEN, og regissør Ziad Doueiri, som er festivalens hovedgjest.

Tid: 21. april, kl. 13:00 – 15:30
Sted: Vika Kino, Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo

Samtalen finner sted i Vika 1 etter filmen.

FORNÆRMELSEN
Fornærmelsen gir innsikt i libanesisk historie og det betente forholdet mellom kristne libanesere og palestinske flyktninger, og fungerer samtidig som en universell fabel om kraften i innbitt nasjonalisme som er brennende aktuell langt utover Libanons grenser.

Med Fornærmelsen kaster regissør Ziad Doueiri et friskt blikk på en mindre omtalt del av Israel/Palestina-konflikten. Publikum får også kjennskap til den libanesiske borgerkrigen, som fortsatt gjennomsyrer det politiske og sosiale livet i landet. Men mest av alt er dette en universell fortelling som kunne vært fortalt i et hvert land som har etnisk konflikt som en del av sin historie, eller der nasjonalismen er på fremmarsj. Fornærmelsen er en oppslukende film som viser sprengkraften i små ord, og hvordan ett utsagn kan blåse liv i en ti år gammel konflikt, uten å hverken glorifisere eller demonisere noen av partene.

The film is screened with Norwegian subtitles. The discussion will be held in English.

Filmen er en del av Filmpool-samarbeidet, distribueres av arthaus og vil få ordinær kinopremiere senere i år.

OM ARABISKE FILMDAGER
Filmfestivalen Arabiske filmdager viser utelukkende filmer fra og om den arabiske verden, og arrangeres for åttende gang 19.-22.april. I løpet av fire dager kan du synke ned i kinosetet til filmer som engasjerer, berører, opplyser og får deg til å smile. I tillegg til 21 filmer fordelt på 51 visninger inviterer vi til interessante debatter, vi får besøk av spennende filmskapere fra den arabiske verden, og selvsagt blir det fest og annen moro. Følg oss på Facebook: https://bit.ly/2GJXCHX

Sjekk ut hele programmet på årets festival her: https://bit.ly/2q81ImR

Most of the films will have English subtitles. For information in English:http://www.filmfrasor.no/arab-filmdays/

Tid og sted:
21. april
Kl. 13:00 – 15:30
Vika Kino
Ruseløkkveien 14, 0251 Oslo