Bli medlem av Norsk PEN
– den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon

Hvorfor bli medlem?
Folk blir medlem av mange ulike årsaker, og nettopp det bidrar til å gjøre Norsk PEN til en mangfoldig og sterk organisasjon.
Som medlem vil du:
– bidra til at vi kan opprettholde høy aktivitet med stor gjennomslagskraft
– støtte vårt arbeid som pådriver i sentrale nasjonale temaer om ytringsfrihet
– være med på å protestere mot overgrep, trakassering, fengsling, og i verste fall drap, på forfattere og andre frie ytrere
– slutte deg til et fellesskap med over 900 forfattere, journalister, bloggere, musikere, bibliotekarer, avistegnere og andre frie ytrere og aktivister

Norsk PEN trenger flere medlemmer – jo flere vi er, jo sterkere står vi.

Hvem kan bli medlem?
I vedtektene heter det at «Alle som er har gjort en innsats for den frie tanke og det frie ord, kan tas opp som medlem i Norsk PEN». Det vil si at alle som på ulike måter er avhengige av ytringsfrihet i sitt arbeid, er velkommen til å søke om medlemskap. I Norsk PEN er forfattere, journalister, skribenter, forleggere, karikaturtegnere, musikere, billedkunstnere, filmskapere, jurister, akademikere, bibliotekarer, byråkrater, lærere, politikere, komikere, skuespillere, og mange andre yrkesgrupper blant våre medlemmer.

Hvor mye koster det?
Kontingenten er på kr. 450 per år.

Hvordan bli medlem?
Last ned Søknad om medlemskap i Norsk PEN, fyll ut søknaden og send den til pen@norskpen.no. Du kan også sende den med post til Norsk PEN, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo.

Gi en gave

Du kan støtte Norsk PENs arbeid for fengslede og truede forfattere og vårt arbeid for å forsvare ytringsfriheten og menneskeverdet ved å gi en gave til Norsk PEN:

Kontonummer 1254.05.84557 eller Vipps: 85438.

Tusen takk for at du bidrar til å forsvare ytringsfriheten!

Kan jeg støtte Norsk PEN på andre måter?
Du kan gjerne støtte vårt arbeid for forfulgte og truede forfattere og journalister gjennom et bidrag til Norsk PENs Krisefond for forfulgte forfattere.

Støtte kan betales inn til
Krisekontoen 1254.62.25060
eller
vippse til 85438 merket «krise».