Det flerkulturelle feltet

Norsk PEN ønsker å ivareta et mangfold av stemmer, samt rette lyset mot eksisterende sensur og selvsensur knyttet til mangfoldsamfunnet. Norsk offentlighet er i rask endring, og med et samfunn som stadig blir mer kulturelt, religiøst og sosio-økonomisk sammensatt, blir det viktigere å forstå mangfoldet i de forskjellige miljøene og mekanismene som driver disse.

Det flerkulturelle utvalget i Norsk PEN vil analysere disse mekanismene.

Elisabeth Eide er leder i utvalget. Medlemmer er Nisrin Maktabi Barkouki, Assad Nasir og Neha Naveen.

 

Arrangementer:

11. september 2018: Minoritetsmannen – oversett og uglesett
10. mai: Ytringsfrihet og skam 2017. Om skam, ære og det frie ord