Det flerkulturelle feltet

Norsk PEN ønsker å ivareta et mangfold av stemmer, samt rette lyset mot eksisterende sensur og selvsensur knyttet til mangfoldsamfunnet. Norsk offentlighet er i rask endring, og med et samfunn som stadig blir mer kulturelt, religiøst og sosio-økonomisk sammensatt, blir det viktigere å forstå mangfoldet i de forskjellige miljøene og mekanismene som driver disse.

Det flerkulturelle utvalget i Norsk PEN vil analysere disse mekanismene.

Elisabeth Eide er styrets representant i  utvalget.