Elektronisk og annen overvåking, nasjonalt og internasjonalt

Norsk PEN skal bidra til å sette overvåking løpende på agendaen og dertil ha en beredskap når temaet kommer opp i det norske og internasjonale samfunn av ulike årsaker.

Norsk PENs Overvåkingsutvalg skal følge opp utspill om overvåking i Norge og politikernes beslutning, som fremstøt for
utvidelse av e-tjenesten og PSTs fullmakter til overvåking av norske borgeres digitale korrespondanse inn og ut av landet.

Jon Wessel-Aas er leder av utvalget. William Nygaard, Arne Jensen og Kjersti Løken Stavrum er medlemmer.