Komité for Fengslede Forfattere

I 2010 er det 50 år siden PEN Internationals Writers in Prison Committee (WiPC) ble etablert.  WiPC er den komiteen i PEN International som alle er enige om at vi helst burde klart oss uten.  Men fortsatt fengsles, forfølges og trakasseres ikke bare forfattere, men i økende grad også oversettere, journalister, avistegnere og forleggere.

Norsk PENs Komité for fengslede forfattere består av en valgt representant fra Norsk PEN, som er leder av komiteen, og et valgt medlem fra hver av skribentorganisasjonene DnF, NBU, NO og NFFO. Komiteens leder og komitémedlemmer velges av årsmøtet etter forslag fra styret.

Representanter:

Øivind Hånes (Den norske Forfatterforening)-Leder og styremedlem i Norsk PEN
Jørgen Lorentzen (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)
Mari Moen Holsve (Norske Barne- og ungdomsbokforfattere)
Johanne Fronth-Nygren (Norsk Oversetterforening)

RAN

En RAN (Rapid Action Network) er en melding om trakassering, overgrep, fengsling eller drap fra WiPCs etterforskere i London.  Disse sendes ut til alle PEN-sentere som har en egen «Komité for Fenglsede Forfattere».  Den norske komitéen er ledet av styremedlem Trine Kleven og følger opp ved å skrive egne brev til myndigheter og maktpersoner i land vi helst ikke sammenligner oss med.  Brevene legges fortløpende ut på denne hjemmesiden under menyen «Protestbrev (RAN)».

Se alle protestbrev.

Fengsledes forfatteres dag

Ytringsfriheten, som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, er en rett alle har, men som ikke er like selvfølgelig i alle land. International PEN har etablert Fengslede forfatteres dag som en årlig markering for å fokusere på de farer som forfattere, forleggere, redaktører, journalister og oversettere utsettes for ved å bruke sin ytringsfrihet. Dagen markeres normalt den 15. november hvert år.  Norsk PEN markerer dagen med et arrangement i Oslo og deler samtidig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.

Fengslede Forfatteres Dag markeres av PEN-sentere over hele verden, normalt den 15. november hvert år . Det fokuseres da på en rekke fengslede og/eller forfulgte forfattere, plukket ut av Writers-in-Prison komitéens etterforskere på PEN Internationals hovedkontor i London.  Norsk PEN og PEN-medlemmer over hele verden setter fokus på utvalgte personer og land.

Fengslede Forfatteres Dag 2018
Fengslede Forfatteres Dag 2017
Fengslede Forfatteres Dag 2016
Fengslede Forfatteres Dag 2015
Fengslede Forfatteres Dag 2014
Fengslede Forfatteres Dag 2013
Fengslede Forfatteres Dag 2012
Fengslede Forfatteres Dag 2011
Fengslede Forfatteres Dag 2010
Fengslede Forfatteres Dag 2009
Fengslede Forfatteres Dag 2008
Fengslede Forfatteres Dag 2007
Fengslede Forfatteres Dag 2006
Fengslede Forfatteres Dag 2005
Fengslede Forfatteres Dag 2004
Fengslede Forfatteres Dag 2003
Fengslede Forfatteres Dag 2002