Støtt retten til fri ytring!
Det kan du gjøre på to måter:

  1. Du kan støtte Norsk PENs aksjoner for fengslede og truede forfattere og vårt arbeid for å forsvare ytringsfriheten og menneskeverdet ved å gi en gave til Norsk PEN:

Kontonummer 1254.05.84557 eller Vipps: 85438.

  1. Du kan støtte Norsk PENs krisefond som gir øyeblikkelig hjelp til frie ytrere som er i umiddelbar fare grunnet forfølgelse, trusler eller trakassering:

Send penger til Krisekontoen: 1254.62.25060 eller Vipps: 589048.