Can  Dündar

Can Dündar er født 1961 i Ankara og jobber som journalist, spaltist og dokumentarist. Etter å ha fullført studiene i journalistikk i Ankara, fikk Dundar en mastergrad fra London School of Journalism, og en Ph.D. i statsvitenskap fra Middle East Technical University i Ankara.

I tillegg til sitt arbeid som journalist, har Dündar utgitt over 20 bøker, produsert utallige tv programmer, og har skrevet og bidratt til filmmanus og dokumentarer, spesielt Mustafa (2008), om livet til den tyrkiske lederen Mustafa Kemal Atatürk, som Dündar skrev og regisserte.

Dündars primære bidrag har imidlertid vært hans urokkelige engasjement for en streng journalistikk, som ikke-unnskyldende krever ærlighet, åpenhet og ansvar fra regjeringen og politiske partier. Det er akkurat denne dedikasjonen, som dessverre har brakt ham i konflikt med Erdoğan-regimet – en situasjon som gjorde at Dündar på et tidspunkt var tvunget til å velge mellom ytringsfrihet og sin egen frihet.

Dündar har bidratt til ulike trykte publikasjoner gjennom årene, inkludert Hürriyet, Nokta, Sabah, og Milliyet, før han i februar 2015 ble utnevnt til redaktør i sentrum-venstre avisen Cumhuriyet. I januar 2014 fremkom det bevis for at lastebiler fra det tyrkiske nasjonale etterretningsbyrået (MİT) som ble stoppet ved den syriske grensen, sendte ulovlig våpen til syriske opprørere. Publikasjonen av saken i mai 2015 gjorde umiddelbart Dündar og lederen for avisens Ankara-byrå, Erdem Gül, som hovedmål i for et regime som i økende grad forverrer pressens frihet.

President Erdoğan sendte inn en individuell kriminell anklage mot Cumhuriyet; som et resultat ble Dündar og Gül arrestert i november 2015 i Istanbul og anklaget for spionasje, innsamling og avsløring av statshemmeligheter og for å ha støttet en væpnet terrororganisasjon. Dündar og Gül tilbrakte over 90 dager i fangenskap uten dom, inkludert perioder i ensom isolasjon, og selv om de to journalistene ble frigitt i slutten av februar under en konstitusjonell rettsavgjørelse, førte anklage til slutt til en dom den 6. mai 2016 hvor Dündar ble dømt til redusert 5 års og 10 måneders fengsel, og Gul ble dømt til 5 år. Denne forferdelige avgjørelsen ble umiddelbart etterfulgt av en like drastisk begivenhet: et attentatforsøk på Dündar samme dag, på trappene til rettssalen, hvor hans kone, Dilek, hjalp til med å fange skyteren.

I august 2016 gikk Can Dündar av som sjefs-redaktør for Cumhuriyet, selv om han fortsatt var aktiv som spaltist, og utrettelig i sitt personlige og profesjonelle arbeid for å beskytte pressens frihet i Tyrkia. Gjennom forfølgelse, arrestasjon, fengsling, rettssak og anke holdt Dündar fast på sin posisjon for å forbli i Tyrkia, for å kjempe innenfra dets grenser for å bevare medieintegriteten og beskytte landets rett til en fri presse. Nå, mens Dündar har blitt løslatt i påvente av anken, har han forlatt Tyrkia for øyeblikket, forferdet og overbevist om at han ikke vil kunne motta en rettferdig rettssak under dagens regime. Dündar har uttalt at «unntakstilstanden blir brukt som et påskudd for å kontrollere domstolene», og som sådan vil det være svært lite sannsynlig at han får en rettferdig, upartisk eller offentlig høring, som gir veldig lite håp om at dommen kan oppheves.

Det allerede fientlige klimaet for dissidenter og opposisjon i Tyrkia ble eksponentielt forverret av kuppforsøket i juli 2016. Reporter uten grenser (RSF) navngir Tyrkia som «verdensledende i å fengsle journalister», og deres verdenspressefrihetindeks for 2016 rangerer landet som 151 av 180. Organisasjonen rapporterer: «I den drakoniske nødsituasjonen som er pålagt etter det abortive kuppet, har myndighetene lukket mer enn 100 medier for kritikk av regjeringen, plassert 42 journalister i midlertidig frihetsberøvelse og forbudt mange andre fra å reise til utlandet».

Våren 2016 kom utgivelsen av Vi er arrestert: En journalists notater fra et tyrkisk fengsel, Dündars redegjørelse for Cumhuriyets beslutning om å publisere den kontroversielle historien, og hans påfølgende arrestasjon og fengsling og de sosiale og politiske hendelsene som førte til og etterfulgte det mislykkede kuppet i juli.

I mars 2016 arrangerte Norsk PEN en demonstrasjon utenfor Stortinget til støtte for Dündar, Gül og flere andre fengslede eller truede journalister i Tyrkia, slik som Aslı Erdoğan. På dette tidspunktet kunngjorde Norsk PEN sin beslutning om å oppta Can Dündar som æresmedlem i anledning av hans monumentale bidrag til beskyttelse av ytringsfrihet og menneskerettigheter, særlig i møte med alvorlig forfølgelse, trusler og fengsel.

Dündar har også blitt hedret med International Press Freedom Award (Utvalg for beskyttelse av journalister, CPJ, 2016) og Prize for the Fredom of Future of the Media (sammen med Erdem Gül, Leipzig Media Foundation, 2016). Cumhuriyet mottok også Reporters without Borders-prisen i mediekategorien for 2015.

Kanskje Dündars fortjeneste er best uttrykt i ordene til Jennifer Clement, leder for PEN International:

«Can Dündar tilhører den eliten av ekstraordinært modige journalister som risikerer alt, slik at verden kan få vite sannheten.»