Norsk PENs arbeid for forfulgte ytrere

De siste ti årene har vi sett en global utvikling der frie ytrere blir stadig mer utsatt for forfølgelse, trakassering, rettsforfølgelse og, i ekstreme tilfeller, drap.

Dagens virkelighet er dramatisk og støtte og hjelp til journalister, forfattere, bloggere, forleggere oa. har de siste årene tatt stadig mer plass og fått mer oppmerksomhet i PEN Internationals arbeid, slik det også har fått i Norsk PEN.

Dette viktige, internasjonale arbeidet, som i utgangspunktet var begrenset til å bistå forfattere, dekker i dag alle ytringsfrihetens representanter – redaktører, publisister, oversettere, dramatikere, journalister, avistegnere og bloggere. Den store debatten i det internasjonale ytringsfrihetsmiljøet i dag peker på nødvendigheten av å også inkludere andre kunstnergrupper som musikere, billedkunstnere og skuespillere, i alt ytringsfrihetsarbeid.

Norsk PEN har også ansvar for å koordinere den faglige oppfølgingen av de norske fribyene for forfulgte forfattere, journalister og kunstnere.

Komité for Fengslede Forfattere
protesterer mot overgrep, trakassering, fengsling, og i verste fall drap, på forfattere og andre frie ytrere. Komiteen arrangerer årlige litterære program med landtema, som presenterer eksilforfattere, samt fokuserer på litteraturen, kulturen og ytringsfriheten i det aktuelle landet. Komiteens medlemmer er i dag representanter fra Forfatterforeningen, Oversetterforeningen Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Det er et godt og viktig samarbeid.

Norsk ytringsfrihet og ytringsansvar
Norsk PEN skal være aktiv pådriver i sentrale nasjonale temaer om ytringsfrihet og etablerte derfor prosjektet «Norsk ytringsfrihet og ytringsansvar» i 2015. Prosjektet blir finansiert gjennom  støtte fra Fritt Ord, Eckbos legat og Bergesenstiftelsen. Prosjektets overordnede målsetting er å rette fokus mot saksområder i vårt eget land der ytringsfriheten er under press eller er direkte truet. Les mer her.

Norsk PENs internasjonale arbeid

Afghanistan
Norsk PEN har sikret driftstøtte til Forfatternes Hus i Kabul med driftsmidler siden 2004. Forfatternes Hus i Kabul drives av Afghansk PEN. Norsk PEN er støttesenter og søsterorganisasjon for Afghansk PEN, som markerte sitt tiårsjubileum med et stort arrangement i mai 2013. Norsk PEN har siden opprettelsen av senteret gjennomført jevnlige delegasjonsreiser, sist i mai 2016.

Tyrkia
Norsk PEN har hatt et sterkt engasjement i Tyrkia i flere tiår. I samarbeid med internasjonale og norske allierte planlegges aksjoner og tiltak med fokus på den raskt forverrede  utviklingen for ytringsfrihet og frie ytrere i Tyrkia. Styret i Norsk PEN har etablert en egen Tyrkia-gruppe som planlegger videre oppfølging av Tyrkia-arbeidet, samt bidrar til at styret får bedre detaljkunnskaper om situasjonen i Tyrkia og Norsk PENs arbeid.

Eritrea
Norsk PEN er støttesenter for PEN Eritrea og bidro til opprettelse av eksilsenteret på PEN-kongressen i 2014 etter initiativ fra den eritreiske fribyforfatteren Dessale B. Abraham.

Iran
Norsk PEN skal følge utviklingen i landet gjennom delegasjonsreiser og debatt.

Medlemsverving
I løpet av en drøy femårsperiode fra begynnelsen 2012 har medlemstallet i Norsk PEN økt fra 382 til godt over 900 medlemmer. Vi trenger imidlertid å øke medlemstallet ytterligere slik at vi kan opprettholde vår høye aktivitet og store gjennomslagskraft.

Nærmere informasjon om medlemsskap i Norsk PEN finnes her.