I 2015 startet Norsk PEN et stort prosjekt for å ivareta ytringsfrihet i vårt eget samfunn, Norsk Prosjekt for Ytringsfrihet og Ytringsansvar. Hele åtte underprosjekter inngår så langt i dette arbeidet.

Bakgrunnen for det norske prosjektet ligger i et større behov for å ta et tydeligere ansvar for ytringsfrihetssituasjonen i eget land. Norsk PEN ønsker å bidra til øket allmenn bevissthet om verdien av fri debatt og ytringskultur. Samtidig vil vi holde et våkent overblikk over ytringsfrihetssituasjonen i Norge.

Vi har etablert delprosjekter som hver især skal ta for seg viktige satsningsområder for styrking av ytringsfrihet.

Disse delprosjektene er:
Produksjon av program om ytringsfrihet til unge
Mediene og det publisistiske, inkludert nettet
Det flerkulturelle feltet
Elektronisk og annen overvåking, nasjonalt og internasjonalt
Varslere
Den allmenne debatt, inkludert det internasjonale
Komitéen for fengslede forfattere
Fribyforfattere i Norge

Det norske prosjektet er muliggjort med støtte fra Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Eckbos Legater.