I 2015 startet Norsk PEN et stort prosjekt for å ivareta ytringsfrihet i vårt eget samfunn, Norsk Prosjekt for Ytringsfrihet og Ytringsansvar. Hele åtte underprosjekter inngår så langt i dette arbeidet.

Bakgrunnen for det norske prosjektet ligger i et større behov for å ta et tydeligere ansvar for ytringsfrihetssituasjonen i eget land. Norsk PEN ønsker å bidra til øket allmenn bevissthet om verdien av fri debatt og ytringskultur. Samtidig vil vi holde et våkent overblikk over ytringsfrihetssituasjonen i Norge.

Vi har etablert delprosjekter som hver især skal ta for seg viktige satsningsområder for styrking av ytringsfrihet.

Disse delprosjektene er:
Ytringsfrihet til unge
Mediene og det publisistiske, inkludert nettet
Det flerkulturelle feltet
Elektronisk og annen overvåking, nasjonalt og internasjonalt
Varslere
Den allmenne debatt, inkludert det internasjonale
Komitéen for fengslede forfattere
– Litteratur, kunst og formidling
Fribyforfattere i Norge

Det norske prosjektet er muliggjort med støtte fra Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Eckbos Legater.