Internasjonalt arbeid

Norsk PEN har siden etableringen i 1922 jobbet med internasjonale saker. Men det var først i 2002, da Norsk PENs første kontor ble etablert, at det internasjonale arbeidet skjøt fart.

Vårt fokus er rettet mot Tyrkia (rettssaksobservasjoner, lokale konferanser), Kina (sist i forbindelse med konsekvensene av fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo: den norske regjerings prioritering av  handel med Kina fremfor menneskerettigheter), Afghanistan (etablering og drift av Forfatternes Hus i Kabul i 2004, observasjons- og oppfølgingsbesøk ), Iran (observasjonsreiser, flere seminarer og kontakt med det iranske eksilmiljøet i Norge). og Eritrea, der Norsk PEN har vært støttesenter for opprettelsen av et PEN Eritrea i eksil. Tidligere  var Norsk PEN engasjert i Etiopia, der vi blant annet bidro til stiftelsen av Etiopisk PEN som vi også var støttesenter for. Samt Tunisia (fem observasjonsreiser med påfølgende) og Hviterussland (observasjonsreiser ).