Retningslinjer

Norsk PEN deler årlig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles normalt ut på Fengslede Forfatteres Dag, 15. november.

Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten.  Prisvinner skal ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken.

Det er ingen forutsetning at prisvinner er skribent eller medlem av Norsk PEN.

Begrunnede forslag på prisvinnere skal innhentes fra Norsk PENs medlemmer og samarbeidende organisasjoner. Norsk PENs generalsekretær og leder for Komitéen for Fengslede Forfattere utarbeider så en oversikt over aktuelle kandidater.  Disse styrebehandles først på siste styremøte før sommeren der styret setter opp en prioritert liste over aktuelle kandidater.  Sluttbehandling, der evt. nye kandidater kan vurderes, foretas på det første styremøtet etter sommeren, normalt ultimo august.

Prisen overrekkes av Norsk PENs leder og består av et litografi av Nico Widerberg samt et prisbeløp på kr 10.000.

Vedtatt av styret i Norsk PEN, 14. desember 2011

Prisvinnere

2015: Ulrik Imtiaz Rolfsen
2014: Sidsel Wold
2013: Sidsel Mørck
2012: Deeyah
2011: Mohammad Mostafaei
2010: Mansour Koushan
2009: Mohammed Omer
2008: Chungdak Koren og Francis Sejersted
2007: Democratic Voice of Burma
2006: Ebba Haslund
2005: Fakhra Salimi
2004: Aage Storm Borchgrevink
2003: Stavanger Kommune
2002: Elisabeth Eide
2001: Sigmund Strømme