Hovedkontor

Norsk PEN har kontor i Litteraturhuset i Oslo, adresse:
Wergelandsveien 29, 0167 OSLO

Generalsekretær Hege Newth
Telefon: 22 60 74 50
Mobil: 930 02 262
E-post: hege@norskpen.no

Fribykoordinator Ingeborg Kværne
Tlf.: 22 60 74 51
Mobil: 991 64 860
Epost: ingeborg@norskpen.no

Kommunikasjonsrådgiver Katarina Goldfain Johnsen
Mobil:  478 95 235
Epost: katarina@norskpen.no

Seniorrådgiver Carl Morten Iversen
Mobil: 926 88 023
Epost: carlmorten@norskpen.no

Bankkonto: 1254 05 84557

Kontoret er normalt bemannet alle hverdager.

NB! Møter bes avtalt på forhånd.

Avdeling Vestlandet

Leder Nuray Yildirim Gullestad
Tlf: 930 44 752
Epost: nuray.gullestad@gmail.com