Mediene og det publisistiske, inkludert nettet

Prosjektets formål er tosidig – både å overvåke det samlede publisistiske miljøs utøvelse av eget samfunnsansvar og sikring av kvalitet, og å følge opp offentlige rammevilkår for redaksjonell utøvelse.

Dette innebærer å følge opp konsekvensene ved endringer i økonomiske rammer for massemedier, bøker og film. Nye økonomiske modeller som visker ut skillet mellom reklame
og redaksjonelt innhold, nettvett og arbeid mot hatefulle ytringer i nettdebatter er andre arbeidsoppgaver.

Annette Groth er leder av Norsk PENs Medieutvalg. Kjersti Løken Stavrum er styrets representant i utvalget, øvrige medlemmer er Thomas Spence og Edmund Austigard.