Om Norsk PEN

Catherine Amy Dawson Scott.

Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International,  verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. PEN Internationals initiativtaker, Cathrine Amy Dawson-Scott, beskrev organisasjonen som en «ordenes republikk, som skulle samle nasjonene».

PEN ble stiftet som en internasjonal litterær klubb som også skulle være et kamporgan for forfatteres og andre skribenters rett til ytringsfrihet. Forkortelsen står for «Poets, Essayists and Novelists» eller «Poets, Editors and Novelists» – derom strides de lærde. Norsk PEN ble stiftet som nasjonal underavdeling av Johan Bojer i 1922.

Årsmøtet er Norsk PENs øverste organ, og styre og styreleder velges av årsmøtet.

Norsk PEN er en medlemsorganisasjon og har over 900 medlemmer.  Vi baserer oss i stor grad på frivillighet. Vårt styre og medlemmene i våre utvalg bruker fritiden sin på Norsk PEN. Dersom du ønsker å støtte arbeidet vi gjør for ytringsfrihet er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap i organisasjonen. Mer informasjon og søknad finner du her.

Norsk PENs styreleder Kjersti Løken Stavrum. Foto: Tinius Trust

Norsk PEN drives etter prinsippene fastlagt i PENs Charter. PEN skal fremme god forståelse og gjensidig respekt mellom nasjoner, bl.a. gjennom spredning av litteratur mellom nasjoner. PEN står for en uhindret utveksling av tanker innenfor enhver nasjon og mellom alle nasjoner, støtter en fri presse og er motstander av vilkårlig sensur i fredstid.

Norsk PEN holder til på Litteraturhuset i Oslo.