PEN International Charter

PENs arbeid hviler på følgende prinsipper:

1. Litteratur kjenner ingen grenser og må kunne spres fritt mellom nasjoner, til tross for politiske eller internasjonale omveltninger.

2. Under ingen omstendigheter, og spesielt ikke i krigstid, skal åndsverk som en felles arv for menneskeheten berøres av nasjonale eller politiske interesser.

3. Medlemmer av PEN skal til enhver tid bruke den innflytelsen de har til å fremme god forståelse og gjensidig respekt mellom nasjoner og folkegrupper; de forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å fjerne alt hat og til å kjempe for idealet om en menneskehet som lever i fred i en felles verden.

4. PEN står for prinsippet om uhindret utveksling av tanker innenfor enhver nasjon og mellom alle nasjoner, og medlemmer forplikter seg til å motsette seg enhver form for undertrykkelse av ytringsfriheten i det landet og samfunnet de hører hjemme, samt i resten av verden der dette er mulig. PEN støtter en fri presse og er motstander av vilkårlig sensur i fredstid. PEN anser at verdens nødvendige utvikling mot en mer velorganisert politisk og økonomisk orden forutsetter en fri kritikk av regjeringer, administrasjoner og institusjoner. Medlemmer forplikter seg til å protestere mot misbruk av en fri presse, løgnaktige publikasjoner, bevisste usannheter og forvrengning av fakta.

Den originale teksten finnes på PEN Internationals nettside.