Leder:
William Nygaard

Nestleder:
Kjersti Løken Stavrum

Styremedlemmer:
Rune Ottosen
Brit Bildøen
Arne Svingen
Trygve Åslund
Ingeborg Senneset
Asieh Amini
Kai Sibbern

Varamedlemmer:
Lars Gule
Gerd Johnsen
Teresa Grøtan