Norsk PENs styre i 2020-2021 består av: Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, Gerd Johnsen, Arne Svingen, Kai Eide, Asieh Amini, Ingeborg Senneset, Øivind Hånes, og Agnete G. Haaland. Varamedlemmer er Nazneen Khan-Østrem, Teresa Grøtan og Lars Gule.
Styret i Norsk PEN består av 12 personer som brenner for ytringsfrihet. Ingen verv i Norsk PEN er lønnet, så våre styremedlemmer bruker fritiden på å være frivillige hos oss. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og sammensetningen i 2020-2021 ser slik ut:

Leder:
Kjersti Løken Stavrum

Nestleder:
Kai Sibbern

Styremedlemmer:
Arne Svingen
Ingeborg Senneset
Asieh Amini
Kai Eide
Øivind Hånes
Gerd Johnsen
Agnete G. Haaland

Varamedlemmer:
Lars Gule
Teresa Grøtan
Nazneen Khan-Østrem