Leder:
Kjersti Løken Stavrum

Nestleder:
Rune Ottosen

Styremedlemmer:
Arne Svingen
Trygve Åslund
Ingeborg Senneset
Asieh Amini
Kai Sibbern
Kai Eide
Øivind Hånes

Varamedlemmer:
Lars Gule
Gerd Johnsen
Teresa Grøtan