På jakt etter frihet: Narges Mohammadis brev fra fengselet

Video: Hør den fengslede menneskerettsaktivisten Narges Mohammadis egne ord leses opp av Shirin Ebadi, Agnete Haaland og Abdolfattah Soltani.

Narges Mohammadi er æresmedlem i Norsk PEN. Hun er visepresident for Defenders of Human Rights Center i Iran, journalist og utdannet fysiker. Mohammadi har kjempet for kvinners rettigheter i en årrekke.

I dag sitter Mohammadi fengslet i Evin-fengselet utenfor Tehran. Hennes familie er i eksil utenfor Iran. Hun får ikke lov til å motta besøk, og den eneste veien inn eller ut av fengselet er gjennom brev.

Gjennom denne videoen får vi høre Narges Mohammadis egne ord gjennom opplesninger av brevene. På persisk leser Nobelprisvinner og kollega Shirin Ebadi og advokat og kollega Abdolfattah Soltani. Soltani har selv sittet i fengsel i syv år. Skuespiller, regissør og styremedlem i Norsk PEN, Agnete G. Haaland leser brevene på norsk.

Fribyforfatter Mehdi Mousavi, bosatt i Lillehammer, har skrevet teksten til sangen du får høre mot slutten. Musikken er laget av Arya Aramnejad, fribykunstner i Stockholm, og fremføres av ham.

Asieh Amini, fribyforfatter, kulturaspirant ved Litteraturhuset i Trondheim og styremedlem i Norsk PEN, har ledet prosjektet. Videoen er redigert av Javad Montazeri.

Nytt styre i Norsk PEN

Årsmøtet i annerledesåret 2020 er gjennomført, og Norsk PEN har fått nytt styre.
Norsk PENs styre i 2020-2021 består av: Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, Gerd Johnsen, Arne Svingen, Kai Eide, Asieh Amini, Ingeborg Senneset, Øivind Hånes, og Agnete G. Haaland. Varamedlemmer er Nazneen Khan-Østrem, Teresa Grøtan og Lars Gule.

Norsk PEN gjennomførte årsmøtet 2020 digitalt den 6. mai. Medlemmer av Norsk PEN kunne avgi sin stemme gjennom et skjema her på nettsiden til Norsk PEN.

Alle styremedlemmer som ønsket gjenvalg ble gjenvalgt, og nye styremedlemmer ble valgt inn:

  • Kai Sibbern er ny nestleder i Norsk PEN. Sibbern har sittet i styret i PEN siden 2018, og var tidligere journalist i NRK i over 40 år. Der har han blant annet ledet Dagsnytt 18 og Verdibørsen. Sibbern er utdannet jurist.
  • Agnete G. Haaland er nytt styremedlem. Haaland er skuespiller, og har tidligere vært leder for Den Nationale Scene i Bergen.
  • Gerd Johnsen er nytt styremedlem. Johnsen har vært varamedlem til styret i forrige periode. Hun er til daglig forlagssjef i Res Publica.
  • Nazneen Khan-Østrem er nytt varamedlem til styret. Khan-Østrem er til daglig forlagsredaktør for dokumentar i Aschehoug forlag.

Styret i Norsk PEN 2020-2021 består av Kjersti Løken Stavrum (leder), Kai Sibbern (nestleder), Gerd Johnsen, Ingeborg Senneset, Kai Eide, Asieh Amini, Arne Svingen, Agnete G. Haaland og Øivind Hånes. Varamedlemmer er Teresa Grøtan, Nazneen Khan-Østrem og Lars Gule.

Tusen takk til avtroppende nestleder Rune Ottosen og avtroppende styremedlem Trygve Åslund for god innsats over mange år.

Takk til alle medlemmer som deltok på digitalt årsmøte.

Vi gleder oss til å ta fatt på nytt år med nytt styre – og er klare til å brette opp ermene for ytringsfrihet.