Rørt Ossietzkyprisvinner dedikerte prisen til journalisten Ahmed Zeidabadi

På Fengslede Forfatteres Dag 2011 ble årets Ossietzkypris for «fremragende innsats for ytringsfriheten» tildelt den iranske advokaten Mohammad Mostafaei.  En rørt prismottager valgte å dedikere prisen til den iranske journalisten Ahmed Zeidabadi.

En videofilmet, redigert versjon av arrangementet ligger på YouTube og her vil du også få høre hvorfor Mostafaei dedikerte prisen til nettopp Zeidabadi.

En stor takk til Ramin Golbang som filmet og redigerte opptakene.

Opptaket er i to deler og du finner det på disse lenkene:

Ossietzkyprisen del 1
Ossietzkyprisen del 2

Winner of the Ossietzky Prize dedicates the prize to Iranian journalist

On the Day of the Imprisoned Writer, 15th November 2011, this years recipient was the Iranian lawyer and human rights activist Mohammad Mostafaei.  A deeply touched prize winner dedicated the prize to Iranian journalist Ahmed Zeidabadi.

A videotaped and edited recording of the event is available on YouTube and you will learn, towards the end, why Mostafaei chose to dedicate the prize to Zeidabadi.

Thanks to Ramin Golbang who filmed and edited the tape.

The video is in two parts.  Please note that some of the speeches are in Norwegian.  You will find the videos here:

Ossietzky Prize Ceremony – part 1
Ossietzky Prize Ceremony – part 2