Verdenspremiere på The Magnitsky Act – Behind the Scenes på Filmens Hus

 magnitsky act

Produksjonsselskapet Piraya Film har lagt premierevisningen av den mye omtalte dokumentarfilmen The Magnitsky Act – Behind the Scenes, til Filmens Hus i Oslo lørdag 25.06 kl. 13.30.

 

Filmen ble ferdigstilt i går, og visningen på Cinemateket i Filmens Hus blir den første som er åpen for publikum. Regissør Andrei Nekrasov og produsent Torstein Grude vil introdusere filmen og være til stede for å svare på spørsmål etter visningen.

 

Bakgrunn
For to uker siden ble den planlagte visningen av The Magnitsky Act – Behind the Scenes på Kortfilmfestivalen i Grimstad avlyst.  Festivalens styre tok den vanskelige beslutningen at trusler om søksmål fra personer omtalt i filmen og påfølgende saksomkostninger, ville innebære en for stor økonomisk risiko til at de kunne vise den. Det er i tillegg blitt innlevert rettslig begjæring om midlertidig forføyning for å stoppe visningen. Denne begjæringen er blitt avvist av Stavanger tingrett 10. juni.  Sterke aktører har angrepet The Magnitsky Act – Behind the Scenes før publisering, og har også forsøkt å stanse alle former for visning i hele verden.

 

Støtter ytringsfrihet
Virke Produsentforeningen, Stiftelsen Fritt Ord, Norsk PEN, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Norsk filminstitutt støtter at filmen nå blir vist så publikum selv kan ta stilling til filmens innhold. Det pågår omfattende debatter om filmen i Norge og internasjonalt, og saken har også dyp prinsipiell interesse. Men nesten ingen har fått se filmen ennå. Organisasjonene som er underskrivere her ser på det som svært viktig at ytringsfriheten på denne måten blir ivaretatt i Norge og at forhåndssensur ikke finner sted.  Organisasjonene ønsker en bred debatt om ytringsfrihet, den aktuelle filmen og filmens innhold velkommen, og ser frem til at et norsk publikum nå får se filmen.

 

Om filmen
The Magnitsky Act – Behind the Scenes omhandler dødsfallet til Sergej Magnitskij og de politiske implikasjonene av dette.  I gjennomgang av den såkalte Magnitsky-saken mener regissør Andrei Nekrasov å oppdage at det er en inkonsistens i den etablerte historien om hva som egentlig skjedde med Magnitskij, og stiller spørsmål ved dette i filmen.  

 

The Magnitsky Act – Behind the Scenes har tidligere mottatt tilskudd fra Fritt Ord og Norsk filminstitutt. 

 

Signert

Knut Olav Åmås, direktør Stiftelsen Fritt Ord
William Nygaard, styreleder Norsk PEN
Tom Eilertsen, styreleder Kortfilmfestivalen i Grimstad
Torbjørn Urfjell, direktør Virke Produsentforeningen
Sindre Guldvog, direktør Norsk filminstitutt