Snowden og Norsk PEN anker

varslerdagen juni_heading copy

I dag avsa Oslo tingrett sin kjennelse i Edward Snowdens søksmål mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet, med Norsk PEN som anerkjent partshjelp.

Oslo tingrett avviser søksmålet.

– Det er klart vi anker kjennelsen, sier William Nygaard, leder i Norsk PEN. – Hvis ikke Edward Snowden får prøvet sin utleveringssak, vil dette være et politisk og juridisk nederlag som vil vekke internasjonal oppsikt.

#SnowdentoOslo
Norsk PEN, RootsAction og Networkers SouthNorth har lansert en internasjonal underskriftskampanje #SnowdentoOslo, som er et opprop til den norske regjeringen. Vi oppfordrer regjeringen til å garantere NSA-varsleren Edward Snowden trygg innreise til Norge for å motta Ossietzkyprisen 18. november. Dette innebærer at Norge også må garantere at Snowden blir beskyttet under oppholdet og at han ikke utleveres til USA.
19 593 har pr. i dag undertegnet aksjonen:

http://act.rootsaction.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=12310

Bakgrunn:
Norsk PEN tildeler Ossietzkyprisen 2016 til varsleren Edward Snowden. Norsk PEN inviterer Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula i Oslo fredag 18. november, og vil arbeide for at han er til stede under prisseremonien i egen person.

21. april 2016 stevnet Edward Snowden, med Norsk PEN som anerkjent partshjelp, Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

Presseorganisasjonene gikk inn som partshjelp i saken 23. mai.

Formålet er å rettslig fastslå at Norge ikke har adgang til å utlevere Snowden til USA, dersom han kommer til Norge. Snowdens påståtte lovbrudd består i å ha varslet om masseovervåking i regi av det amerikanske etterretningsbyrået NSA. Hans handlinger er av politisk karakter, og det er da på det rene etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA.

I sitt tilsvar søkte Staten v/regjeringsadvokaten å avvise søksmålet på formelt grunnlag. Det hevdes at saken må håndteres i henhold til straffeprosess og at saksøkers sivile søksmål ikke kan igangsettes på formelt grunnlag.

Norsk PEN mener at Staten ikke berører sakens kjerne: Spørsmålet om Edward Snowdens handlinger er av politisk karakter, og at han derfor må garanteres trygt leide til Norge for å motta Ossietzky-prisen uten fare for å bli utlevert til USA.

At Staten på formelt grunnlag forsøker å unngå en rettslig prøving av utleveringsloven og Edward Snowdens trygge adgang til landet, bekrefter sakens viktighet ut fra et ytringsfrihetsperspektiv. Den kan føre til knebling av en historisk viktig fri stemme.

Ved å tildele Edward Snowden Ossietzky-prisen ønsker Norsk PEN å skape debatt om folkerettslige rammer for internasjonal overvåkning for trygging av individets personlige rettigheter, beskytte og forsterke varslerens rolle nasjonalt som internasjonalt og å prise Snowdens uegennyttige, personlige integritet og mot ved å advare oss alle mot ulovlig overvåkning.

Saken følges av våre advokater Halvard Helle og Emanuel Feinberg ved Advokatfirmaet Schjødt.

Kontakt Norsk PEN:
William Nygaard, styreleder: 90892601
Hege Newth Nouri, generalsekretær; 93002262

Kontakt Advokatfirmaet Schjødt:
Halvard Helle, partner: 22018800
Emanuel Feinberg, advokat: 22018800