Anna Politkovskaya – One Year ON

On Sunday 7. October at 3 p.m., Norwegian PEN, in cooperation with the Chechen Support Committee, The Norwegian Helsinki Committee, Human Rights House Foundation and the Norwegian Journalists Association, will commemorate murdered Russian journalist Anna Politkovskaya at the Nobel Peace Centre in Oslo.

The commemoration will feature piano pieces composed by one of Politkovskayas favourite composer, Norwegian Edvard Grieg, played by pianist Joachim Kwetzinsky.  There will be a special screening of the short film «Crying Sun», produced by the Moscow based human rights organisation Memorial, as well as speeches and readings by writer Aage Borchgrevink, journalist Åsne Seierstad, chechen writer Musa Mutaev and Norwegian PEN president Anders Heger.

Norwegian NGOs ask Russian parliament to appoint a commission after the murder on Anna Politkovskaya

Norwegian organizations for journalists, publishers,  freedom of expression and human rights are shocked by the news of the murder of renowned writer and journalist Anna Politkovskaya in Moscow last Saturday.  The organizations strongly condemn the murder.

The murder reflects the state of lawlessness that is threatening the Russian press.  Russian prosecuting authorities must carry out a real investigation in order to establish who is behind this murder.  Norwegian NGOs also ask the Russian duma (parliament) to appoint a commission, as they did after the Beslan-tradegy two years ago, in order to look into the persecution of human rights activists in Russia.

The organizations behind this statement  trust that Norwegian authorities will closely monitor the Russian authorities´ further investigation, as minister of foreign affairs Jonas Gahr Støre has clearly expressed.

Anna Politkovskaya worked for the newspaper Novaya Gazeta and established her reputation through controversial reports about human rights abuses carried out by Russian troops in Chechnya.  She showed remarkable courage in being able to produce challenging journalism from a lawless region where she had to face threats from Chechen bandits and Russian or Chechen government death squads.

Through books and articles, Politkovskaya gave her readers insight and knowledge about a war we otherwise would know little about.  In spite of threaths and persecution, she continued her information campaign.  For this work she was awarded a number of international prizes, among them the Freedom of Expression Prize from the Norwegian Writers´ Union (2003).  Several of her books are available in Norwegian.

The organizations signing this statement hereby express their grief and compassion to Anna Politkovskayas children, family, friends and colleagues.

Oslo, 10. October 2006

Norwegian PEN
The Norwegian Helsinki Committee
Norwegian Union of Journalists
Human Rights House Foundation
Norwegian Writers´ Union
Norwegian Publishers´ Association
Norwegian Non-Fiction Writers´ and Translators´ Association
International Press Institute, Norway
Norwegian Editors´ Association
Amnesty International Norway

A Russian version of this statement is available upon request.

Norske organisasjoner ber det russiske parlamentet nedsette en uavhengig granskningskommisjon etter drapet på Anna Politkovskaya

Norske organisasjoner ber det russiske parlamentet nedsette en uavhengig granskningskommisjon etter drapet på Anna Politkovskaya

Norske menneskerettighets-, journalist- og ytringsfrihetsorganisasjoner reagerer med sjokk på nyheten om at den kjente russiske journalisten og forfatteren Anna Politkovskaja ble drept i Moskva på lørdag.  Drapet fordømmes på det sterkeste.

Drapet reflekterer den lovløsheten som truer russisk presse.  Russiske påtalemyndigheter må gjennomføre en etterforskning slik at vi får vite hvem som står bak dette drapet.  Norske organisasjoner henstiller dessuten til den russiske dumaen (parlamentet) å nedsette en granskningskommisjon, slik de blant annet gjorde etter Beslan-tragedien for to år siden, for å sette søkelys på forfølgelsen av menneskerettighets-forkjempere i Russland.

Organisasjonene bak denne uttalelsen regner med at norske myndigheter vil følge opp russiske myndigheters videre arbeid med denne saken, slik utenriksminister Støre har gitt klart uttrykk for.

Anna Politkovskaya arbeidet for avisen Novaya Gazeta og profilerte seg tidlig gjennom kontroversielle rapporter om menneskerettighetsbrudd utført av russiske tropper i Tsjetsjenia.  Hun demonstrerte et utrolig mot gjennom sin utfordrende journalistikk fra en lovløs region, der hun var truet av både tsjetsjenske kriminelle og dødsskvadroner fra russiske eller tsjetsjenske myndigheter. En rapport fra Helsingforskomitéen fra september 2004 kan dokumentere at lokale eller føderale myndigheter står bak hele 108 av 141 registrerte overgrep mot menneskerettighetsaktivister i Tsjetsjenia.

Gjennom sine artikler og bøker ga Anna Politkovskaja sine lesere innblikk og innsikt i en krig vi ellers ville hatt liten kunnskap om. Til tross for trusler og forfølgelse  fortsatte hun sin opplysningskamp.  For dette arbeidet mottok hun flere internasjonale priser, blant annet Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris (2003).  Flere av hennes bøker foreligger på norsk.

Organisasjonene nedenfor uttrykker med dette sin sorg og medfølelse med Politkovskajas barn, slekt, venner og kolleger.

Oslo, 9. oktober 2006

Den Norske Helsingforskomite
Norsk PEN
Norsk Journalistlag
Human Rights House Foundation
Den norske Forfatterforening
Den Norske Forleggerforening
Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
International Press Institute, Norge
Norsk Redaktørforening
Amnesty International Norge

En russisk versjon foreligger og kan oversendes på oppfordring.