Ny antologi skrevet av fribyforfattere i Norge

instruksiåskrive«Instruks i å skrive horedikt» er en antologi med tekster og karikaturtegninger av fribyforfattere i Norge. Antologien er tospråklig – norsk og engelsk. For tredje gang har den internasjonale ytringsfrihetsorgansasjonen PENs norske avdeling tatt initiativ til en slik antologi, og for andre gang skjer utgivelsen i samarbeid med Communicatio forlag.

«Instruks i å skrive horedikt» inneholder bidrag fra tolv fribyforfattere, én av dem er en inter-nasjonalt anerkjent karikaturtegner. Redaktører for antologien er iranske Soudabeh Alishahi, som var den første fribyforfatter i Oslo, og Asbjørn Øverås, til daglig redaktør for oversatt litteratur i Aschehoug forlag. Begge redaktører er styremedlemmer i Norsk PEN.

Antologien inneholder både poesi og prosa. Tekstene avspeiler gjerne en annen virkelighet, mer voldsom, farlig, men alminnelig i en global sammenheng, enn den norske samtidsforfattere gjerne belyser, formet innenfor et trygt velferdssamfunn som flesteparten av dem er. Fribyforfatterne representerer også andre fortellerkulturer, litterære formspråk og og retoriske grep enn hva man tradisjonelt er vant med i norsk litteratur.

De bringer kort og godt verden til norske lesere, og er viktige bidrag til en flerkulturell norsk samtidslitteratur.

"A manual for writing a whore poem"

instruksiåskrive«A manual for writing a whore poem” is an anthology of texts and caricatures by ICORN guest writers living in Norway. The anthology is, as the title indicates, bilingual. For the third time, the Norwegian chapter of PEN International has initiated such an anthology, and for the second time it is being published in collaboration with the Communicatio publishing house.

«A manual for writing a whore poem”  contains contributions from twelve guest writers, and one internationally recognized cartoonist.  Editors for the anthology are Iranian Soudabeh Alishahi, who was the first City of Refuge writer in Oslo, and Asbjørn Øverås, daily editor
for translated literature at  Aschehoug publishing house. Both editors are members of the  board of Norwegian PEN.

The anthology includes both poetry and prose. The texts often reflect a different reality, more violent and dangerous – although ordinary
in a global context, than that ordinarily reflected by contemporary Norwegian writers, shaped as most of them are in a secure welfare society.

The guest writers also represent other storytelling cultures, literary styles and language and rhetorical grips than what is traditionally used in Norwegian literature. In short they bring  the world to Norwegian readers, and represent important contributions to the multicultural Norwegian contemporary literature.

26. september:

Norsk PEN lanserer ny fribyforfatterantologi

26. september lanserte Norsk PEN den nye fribyantologien «Under samme himmel» under et arrangement på Litteraturhuset i Oslo kl  19.00.  Antologien, som er redigert av Soudabeh Alishahi og Bente Christensen, inneholder tekster av nåværende og tidligere fribyforfattere som bor i Norge.  Under arrangementet i Oslo leste Aziz Sangtarash, Soudabeh Alishahi, Gilles Dossou-Gouin, Musa Mutaev og Philo Ikonya utdrag av tekster fra antologien.

I forbindelse med Norsk PENs 90-årsjubileum 15. november, utfordret Norsk PEN tre forfattere til å si noen ord om hvorfor ytringsfrihet er viktig for dem og å knytte dette opp til en tekst fra antologien.  Her kan du lese forfatter og tidligere styremedlem Terje Holtet Larsens innlegg.

Antologien er utgitt på Communicatio forlag med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og UD.

En lignende lansering fannt sted torsdag 27.09 på ICORNs stand på Bok og Bibliotek – bokmessen i Gøteborg.