3. april: Varslervernet en illusjon?

-om varsling og digital sikkerhet

– Varslernes rettsvern under press:
Utfordringen med nye digitale verktøy og et usikkert juridisk rettsvern for varslere, skaper nye problemer for redaksjonene, myndighetene og potensielle varslere. Vi vil på seminaret sette søkelys på mulighetene for å sikre varslere/kilder trygge plattformer  ved kryptering og økt digital kompetanse i redaksjonene.

Mandag 3. april kl. 19.00.
Rom: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo
Pris: Gratis. Ingen påmelding.

Den rettslige utviklingen på dette området med forslag til utvidete fullmakter for kontroll og digitalt grensevern skaper nye utfordringer. Kan  trusselbildet og russisk hacking av norske politikere begrunne slike fullmakter? Er dette en ønsket politisk utvikling? Har redaksjonene den nødvendige kompetanse til å møte utfordringene?

Med:
Runa Sandvik, direktør for informasjonssikkerhet New York Times
Vidar Strømme, advokat Schjødt Advokatfirma
Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening
Geir Hågen Karslen, oberstløytnant Forsvarets høgskole
Anders Werp , stortingsrep. fra Høyre
Jette Christensen, stortingsrep. fra Arbeiderpartiet

Debattleder: Kai Sibbern, leder av Norsk PENs Varslergruppe

Arrangør: Norsk PENs Varslergruppa

1. september: Temakveld på Litteraturhuset: Iranske forfattere i Norge

1. september kl. 19.30 til 21.00
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo, 2. etasje

Norsk PENs Fengslede Forfatteres Komité har tatt initiativ til en serie arrangementer på Litteraturhuset i Oslo, med formål å presentere utenlandske forfattere som lever og arbeider i Norge, samt andre forfattere og ressurspersoner med særlig tilknytning til de ulike landene. Første land ut er Iran.

De medvirkende er fribyforfatter Mahsa Nikan,Soudabeh Alishahi, Atta Jamali, Ardashir Esfandiari, Ismayl Ismaylzade,Elyas Poorgholam og Ann-Magrit Austenå. Programmet ledes av Øivind Hånes.

Norsk PENs Fengslede Forfatteres Komité består av medlemmer fra Norsk PEN, Den norske Forfatterforening, Norsk Oversetterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 
Les mer om programmet her:https://www.facebook.com/events/486851061491985/