Norsk PEN gratulerer Deeyah

«BANAZ – A LOVE STORY» er beretningen om et varslet mord. Som 17-åring ble Banaz Mahmod giftet bort til en ti år eldre mann som familien hadde hentet til London fra irakisk Kurdistan. Hun hadde møtt ham én gang, han var analfabet og begynte raskt å misbruke henne på alle vis. Banaz sa fra til familien, men de sendte henne tilbake til mannen. Til slutt stakk hun fra ham. Hun forelsket seg i en gutt. Hun ble utsatt for et drapsforsøk av faren. I tida fram til mordet, oppsøkte Banaz politiet fem ganger. Hun fortalte at livet hennes var i fare og forklarte i detalj hvem som kom til å drepe henne.

DEEYAHS FILM består av en rekke intervjuer.  Hun får ikke prisen for visuell nyskaping, men for å fortelle en opprivende historie på en fremragende måte.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne tjenestemenn og -kvinner i politiet være så ignorante? Og hva består denne «æren» i som fører til at man dreper sine egne barn? Med sitt utvalg av intervjuobjekter har Deeyah laget et dokument som belyser og opplyser. Flere heltemodige politifolk og aktivister forklarer på svært informativt vis hva som gikk galt, hvem som er skyldige og hvordan man oppklarte saken. Filmens scoop og det som virkelig skjærer i hjertet, er opptakene fra første gang Banaz kommer til politiet med forholdet: En vakker, tydelig redd kvinne som forteller om situasjonen hun befinner seg i.

DA DEEYAH KHAN mottok Emmy-statuetten for beste internasjonale dokumentarfilm i New York i går kveld, var det ikke første gang hennes debutfilm ble belønnet med en høythengende pris. Hun har allerede fått en amerikansk Peabody og ble nominert til en av journalistprisene som britiske Royal Television Society deler ut. Men en Emmy henger svært høyt. Norsk-pakistanske Deeyah har vunnet TV-bransjens Oscar.

03.10.13

Congratulations Deeyah!

«Banaz – A LOVE STORY» is the story of a murder.  At 17  Banaz Mahmod was married to a ten year old man whose family had brought to London from Iraqi Kurdistan. She had met him once, he was illiterate and quickly began to abuse her. Banaz told her family, but they sent her back to her husband. Finally she ran from him. She fell in love with a boy.  In the period up to the murder, the Banaz approached the police five times.  She said that her life was in danger and explained in detail who would kill her.

DEEYAH´s FILM consists of a series of interviews. She did not get the price for visual innovation, but for telling a harrowing story in an outstanding manner.

How could this happen? How could the police be so ignorant? And what is ​​this «honor» which leads some people  to kill their own children? With its selection of interviewees Deeyah has created a documentary that highlights and explains. Several heroic police officers and activists explain in a  very informative way what went wrong, who is the culprit and how they solved the case. The film’s scoop and it really cuts to the heart, is the footage from the first time Banaz visits the police: a beautiful, clearly frightened woman who talks about the situation she is in.

When DEEYAH KHAN received the Emmy statuette for best international documentary film in New York last night, it was not the first time her debut film was awarded with a prestigious price. She has already received an American Peabody and was nominated for a journalist price awwwarded by the British Royal Television Society.  But Emmy is rated very highly. Norwegian-Pakistani Deeyah has won the TV industry’s Oscar.