Tyrkianytt fra Norsk PEN nr. 9, oktober 2017

Nye medier ble stengt, nye høringer i Cumhuriyet-saken, parlamentsmedlemmer fra HDP er fengslet, 14 journalister ble arrestert mens tyrkiske myndigheter nekter at medlemmer av media og journalister er i fengsel «på grunnlag av noe de har skrevet».

Nye dekreter utstedt: 3 nye medier stengt

På bakgrunn av unntakstilstanden er to nye lovbestemte dekreter offentliggjort. Samtidig er 928 offentlig ansatte, inkludert 120 akademikere, sluppet ut av fengsel. Tre medier – den eneste kurdiskspråklige dagsavisen i Tyrkia, Rojeva Medya, Şûjin – kvinners nyhetswebside og Dicle Media News Agency, ble stengt etter at Nasjonalt sikkerhetsråd hevdet at de hadde engasjert seg i aktiviteter mot nasjonal sikkerhet.

Tyrkisk straffelov, lov om antiterror og lov om nasjonal etterretningstjeneste ble endret. Etterforskning av parlamentsmedlemmer kan nå igangsettes både før og etter valg. Tillatelse til etterforskning gis av statsadvokatens kontor i Ankara. I tilfelle av «terrorrelaterte forbrytelser» ble øvre grense for “interneringsperioden” (tilsvarer norsk varetekt) økt fra 3 år til 5 år. En nasjonal koordineringskomité (MIKK) er etablert. Sammen med “National Intelligence Agency” (MIT) vil den være underlagt president Erdogan.

 

Gülmen og Özakça ble ikke løslatt

Lærerne Nuriye Gülmen og Semih Özakça, som har sultestreiket i 190 dager og vært fengslet siden 23. mai, var nylig i retten i Ankara sammen med Acun Karadağ, en annen oppsagt lærer. Under den første høringen besluttet retten å forlenge fengslingen av de to lærerne. Høringen ble gjenopptatt 28. september. Gülmen og Özakça var ikke til stede på høringen av «sikkerhetsmessige» årsaker. Ca. to hundre advokater var i retten for å forsvare de tiltalte. Videre har hele 1030 advokater sendt inn et såkalt godkjenningsdokument til retten. Men rettsrådet begrenset forsvaret til tre advokater for hver saksøkt. Rettssalen ble blokkert av politiet før høringen, da en gruppe som inkluderte parlamentsmedlemmer fra CHP og HDP ønsket å offentliggjøre en pressemelding. Publiseringen ble stanset og 24 personer ble arrestert.

Anti-opprørspolitiet intervenerte mens advokatene ventet utenfor rettssalen da høringen startet. Gülmen og Özakça, som ble avskjediget fra sine stillinger under unntakstilstanden, hadde startet en “sit-in”-demonstrasjon foran Menneskerettighetsmonumentet på Yüksel Avenue i november og de fortsatte sin protest med en sultestreik 9. mars. De er blitt arrestert og sluppet fri flere ganger i forbindelse med demonstrasjonen, der de krever å få tilbake jobbene sine. 22. mai ble de arrestert og satt i fengsel med den begrunnelse at «de vil skade rettsprosessen hvis de ikke er fengslet”. Lærerne er anklaget for «medlemskap i en militant terrororganisasjon (navn ikke oppgitt) og for brudd på lov nr. 2911 om forsamlings- og demonstrasjonsfrihet, gjennom påstått propaganda for en terrororganisasjon». Etter at Gülmen og Özakça startet sultestreiken er noen av artiklene, samt nyhetsmeldinger og meldinger i sosiale medier som er blitt skrevet om dem, presentert som bevis på at de har «bånd til en terroristorganisasjon». Menneskerettighetsmonumentet som er blitt et symbol på deres protester er også blokkert av politiet .

Nylig ble også Gülmen og Özakças 16 advokater bragt inn til avhør. 14 av disse 16 ble arrestert. Advokatene ble arrestert to dager før Gülmen og Özakças høring 14. september. Advokatene ble holdt i varetekt i ni dager. Advokatenes tilstedeværelse i rettssakene mot Dilek Doğan og Berkin Elvan som ble myrdet av politiet, samt av Hasan Ferit Gedik som ble myrdet av narkotikakarteller, deres deltakelse i andre rettsaker og deres forsvar for Gülmen og Özakça, oppgis som årsak til fengslingen.

 

Angrep mot HDP viseformann Aysel Tuğluks mors begravelse

Begravelsen til moren til HDPs fengslede Aysel Tuğluks – Hatun Tuğluks – ble nylig angrepet av demonstranter. Hatun Tuğluk døde 13. september, 78 år gammel. Selve begravelsen foregikk på İncek Cemetery etter en seremoni. Aysel Tuğluk hadde spesialtillatelse til å delta på seremonien, da hun har vært fengslet i Kandıra-fengselet de siste 9 månedene. Under seremonien ble begravelsesfølget fysisk og verbalt angrepet. Angriperne skal ha ropt: «Vi vil ikke tillate begravelse av terrorister her. Dette er ikke en armensk kirkegård «. Ağrıs medborgermester Sırrı Sakık, som tidligere er blitt avskjediget fra sin stilling av innenriksdepartementet, sier angriperne ropte “vi vil ikke tillate begravelser av kurdere, alevitter og armenere her! Hvis dere begraver dem, vil vi ta dem ut og rive dem fra hverandre! ‘»

I tillegg til HDP-medlemmene har akademikere, journalister, forfattere, CHP og AKP-medlemmer reagert mot det provoserende angrepet. Myndighetene i Ankara har beskrevet hendelsen som «et forsøk på å håne”, og kunngjort at rettslige og administrative prosedyrer blir igangsatt i forbindelse med hendelsen. Tre personer er nå arrestert.

 

Andre og tredje høring i Cumhuriyet-saken

Tre skribenter og administratorer av Cumhuriyet var i retten i forbindelse med den andre høringen av Cumhuriyet-saken der publikasjonspolitikken nå er bakgrunnen for anklagene. Høringen fant sted i en rettssal inne i Silivri-fengselet. Pressemeldingen fra nasjonale og internasjonale presseorganisasjoner som har overvåket saken, ble ikke tillatt offentliggjort av myndighetene. Teksten til pressemeldingen som ble stoppet, ble lest opp av HDPs Istanbul-representant til parlamentet, Filiz Kerestecioğlu, på vegne av journalistene.

Aktor krevde videreføring av fengslingen av de seks tiltalte, og sa at «en domstolskontroll ikke vil være tilstrekkelig fordi det er mistanke om at de tiltalte vil forlate landet, samt fare for obstruksjon av bevis». Retten besluttet derfor å forlenge fengslingen av de seks tiltalte; redaktør Murat Sabuncu, styreformann Akın Atalay, skribent Kadri Gürsel, reporter Ahmet Şık, regnskapsmedarbeider Emre İper og Ahmet Kemal Aydoğdu som er anklaget for sine tweets.

Dommen har forårsaket store protester, og førte også til en felles uttalelse som ble offentliggjort av OSSEs representant for mediefrihet, Harlem Desir, og FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, David Kaye, som blant annet sier: «Beslutningen om å holde dem [de saksøkte av Cumhuriyet-rettssaken] i fengsel er ikke bare i konflikt med demokratiet, men ignorerer også alle de internasjonale forpliktelsene landet har undertegnet «.

Den tredje høringen i denne rettssaken fant sted 25. september. Etter et langt rettsmøte der enkelte av aktors vitner fortalte at de var blitt tvunget til å gi vitneprov, besluttet dommerne at de fengslede skulle bli sittende inntil saken gjenopptas 31.10. Skribenten Kadri Gürsel ble imidlertid løslatt.

 

14 journalister ble arrestert i august

Free Journalists Initiative har offentliggjort sin månedlige rapport om rettighetsbrudd mot journalister. Ifølge rapporten ble 30 journalister tatt inn til avhør i forrige måned og 14 av dem ble arrestert. Antallet journalister i fengsel er nå 180. 4 nyhetsnettsteder ble stengt av myndighetene. Tre presseorganisasjoner ble stengt, og de 14 journalistene var alle i retten i august.

 

Rettssaker mot borgere som er anklaget for «organisasjonspropaganda» fortsetter

Den andre høringen i rettssaken vedrørende sivil ulydighet som gjelder Norsk PENs samarbeidspartner Şanar Yurdatapan, samt Doğan Özkan og Z. Serinkaya, som alle har tatt del i journalisten Erol Önderoğlus “kriminelle” aktiviteter, og ble arrestert for å være erstatningredaktører i avisen Özgür Gündem, fant sted tidligere i september. Retten vedtok da ytterligere utsettelse av høringen til 21. desember.

 

Arrestert ble undersøkt med håndjern etter mageblødning

En arrestert menneskerettighetsforsvarer, Nalan Erken, ble arrestert etter å ha blitt tatt i varetekt i Büyükada. Erkem pådro seg en mageblødning i Silivri-fengselet. Hennes advokat uttalte at Erkem ble bragt til fengselssykehuset med håndjern og håndjernene ble aldri fjernet under den medisinske undersøkelsen. “Å bruke håndjern på medisinsk syke fanger er et alvorlig menneskerettighetsbrudd,» uttalte advokaten.

 

Fengslingen av parlamentsmedlemmer fra HDP fortsetter

Et anklage er rettet mot HDPs Diyarbakır-representant i parlamentet, Çağlar Demirel, med påstanden om at hun har utført “en terroristorganisasjons propaganda». Demirel ble dømt til 7,5 års fengsel i juli på grunnlag av påstanden om «medlemskap i en væpnet terrororganisasjon». Hun anklages nå også for innholdet i en tale hun tidligere har holdt. Hun risikerer fengselsstraff i opptil 5 år dersom hun mister sin immunitet som parlamentsmedlem.

HDPs tidligere talsperson Ayhan Bilgen er blitt løslatt på prøve etter protester fra hans advokater, men risikerer en straff på opptil 25 år i fengsel på bakgrunn av anklager om «terroristorganisasjons-medlemskap», «oppfordring til å begå forbrytelser» og å «oppfordre publikum til å arrangere ulovlige forsamlinger og demonstrasjoner». Bilgen har vært inn og ut av fengsler og rettsaler siden januar, men skal nå være arrestert på nytt etter krav fra aktor.

Parlamentsmedlemmer fra Folkets demokratiske parti (HDP) har startet en såkalt ”Conscience and Justice Watch» foran rettsbygningen med krav om løslatelse av de arresterte parlamentsmedlemmene.

Talsmannen for HDP-partiet Osman Baydemir, ga følgende uttalelse: «Våre ledere og 10 parlamentsmedlemmer blir holdt i ulovlig fangenskap i 306 dager av den politiske makten…….”

 

IHOP lanserer oppdatert rapporteringsregler og forskrifter under unntakstilstanden

Organisasjonen Felles plattform for menneskerettigheter (IHOP) oppdaterte sin rapport om beredskapsregler og -forskrifter, som har vært i bruk i et år etter kuppforsøket sommeren 2016. I løpet av 14 måneder ble det utstedt 28 lovdekret. De lovbestemte dekretene har ført til permanente endringer i en rekke lover uten at dette har vært underlagt politisk kontroll.

Av disse dekretene ble bare 5 drøftet i GNAT General Assembly før de ble vedtatt. Minst 60.000 mennesker ble arrestert. Ifølge tallene som ble publisert av Innenriksdepartementet for perioden april til august 2017, ble 20.345 konti i sosiale medier etterforsket, og av de 8.789 brukerne som ble identifisert, ble 1.198 ble tatt inn til avhør.

Innen 31. august 2017 ble113.440 tjenestemenn, hvorav 4.240 er dommere og aktorer og 5.717 er akademikere, fratatt sine stillinger uten noen rettsavgjørelse. Blant disse ble 1.852 gjeninnsatt i sine stillinger.

 

Tyrkiske myndigheter: “Ingen journalister er fengslet i Tyrkia pga. hva de har skrevet?”

Visestatsministeren Bekir Bozdağ har holdt en tale på International Culture Tourism and Democracy Congress Media Workshop, der antydet at det er en feilaktig oppfatning av Tyrkia når det påstås at “journalister og utgivere er i fengsel». Bozdağ sa at “det er ikke en eneste person som er i fengsel eller etterforskes på grunnlag av noe de har skrevet”.

Ifølge den siste rapporten som ble publisert av Union of Journalists of Turkey er det for tiden 161 medlemmer av media og journalister i fengsel i Tyrkia. Regjeringens medlemmer og president Erdoğan hevder imidlertid at «ingen journalister i fengsel».

 

Dette er en redigert utgave på norsk av de siste nyhetene fra våre tyrkiske kontakter og samarbeidspartner, Initiative for Freedom of Expression, Bianet og dokuz8NEWS. Disse nyhetsbrevene vil fortsatt bli distribuert våre medlemmer, media, etc.
En oversikt over nyhetsbrevene fra Initiative for Freedom of Expression finnes her.
Nærmere informasjon om enkeltsaker: Freedom of Expression Weekly Bulletin/Düşünce Suçuna, epost: dusunthink@gmail.com