Tale til Ossietzkyprisvinner Chungdak Koren

Til Chungdak Koren, mottaker av Norsk PENs Ossietzkypris 2008.
Av Øystein Alme, daglig leder for Stiftelsen Voice of Tibet

Ossietzkyprisen er en pris som henger høyt, spesielt for alle som er opptatt av a beskytte og benytte det frie ord. Chungdak Koren har gjort seg fortjent til denne prisen, gjennom å vie sitt liv og virke til kampen for tibetanernes rettigheter.

Chungdak er født i Tibet og flyktet til eksil i India ifm Kina’s okkupasjon i 1959.  Hun kom til Norge i ung alder og utdannet seg til sykepleier tidlig på 70-tallet.  Siden har hun kjempet for Tibet-saken. Hun var sentral i etableringen av den norske Tibet-komite i 1989, som hun har vært leder for i mange år. Tibet-komiteen har vært plattformen Chungdak har arbeidet fra her i Norge. Hun har også vært Dalai Lamas representant i Geneve fra 1995 – 2001, hvor hun arbeidet overfor FN og samtidig arbeidet med Tibet-saker i tilsammen ni europeiske land, fra Tyskland i nord til Hellas i sør. Chungdak var også sentral i etableringen av radiostasjonen Voice of Tibet, hvor hun nå sitter i styret. På grunn av sitt engasjement har Chungdak aldri fått besøke sitt hjemland Tibet.

Chungdak Koren er på mange måter Tibetanernes ambassadør i Norge. Gjennom et enormt engasjement har Chungdak gitt en stemme til de stemmeløse, talt de forsvarsløses sak, engasjert og informert nordmenn og utfordret politikere i kampen for Tibetanernes rettigheter.

Gjennom sitt engasjement har Chungdak sittet i talløse styrer og komiteer, arrangert besøk og utrettelig informert om situasjonen i Tibet. Samarbeid med andre institusjoner og NGOer har gitt Chungdak et stort nettverk både i Norge og internasjonalt, noe som har kommet også andre utsatte grupper til gode.

Chungdak sitt engasjementet er ikke blitt svekket. Tvert imot er det minst like sterkt som noen gang og dette engasjementet vil følge henne livet ut, til gode og nytte for mange, og særlig tibetanerne i Tibet.

Som person er Chungdak engasjert, ærlig, og ikke minst handlekraftig. Saken hun kjemper og brenner for er krevende. Tibetanernes lidelser har vært endeløse, og for det meste kommer nedslående nyheter ut av Tibet.  Kinesiske myndigheter respekterer ikke tibetanernes kultur, identitet eller menneskerettigheter.

Mot denne overmakten har Tibetanerne og Chungdak kjempet sin kamp med ytringsfrihet og ikkevold som sentrale prinsipper, og samtidig fremmet et budskap om dialog og respekt på tvers av skillelinjer, kulturer og religion. Dette står det respekt av – og er samtidig et viktig budskap til alle som er opptatt av andre menneskers rettigheter.

Jeg har samarbeidet og reist med Chungdak i mange sammenhenger, og selv opplevd den sterke posisjonen og respekten Chungdak nyter både hjemme og ute. For tibetanerne i Tibet har Norge og nordmenn en spesiell posisjon. Det har selvsagt med fredsprisen til Dalai Lama i 1989 å gjøre, men også norsk engasjement og bidrag til tibetanernes sak. Mye av dette engasjementet kan tilskrives Chungdak Dawa Koren sitt uredde og engasjerte arbeid og virke i Norge.

I en tid hvor situasjonen for tibetanerne i Tibet er vanskeligere enn noensinne, er mulighetene som ytringsfriheten gir det viktigste redskap i tibetanernes kamp for rettferdighet. Chungdak vil også i fremtiden fortsette å minne oss om dette på sin engasjerte og uredde måte.

Chungdak Koren har vært en forkjemper for ytringsfriheten hele sitt voksne liv, i sin kamp for TIBET, tibetanerne og deres rettigheter, og er det er med stor glede at Norsk PEN sin Ossietzky-pris for 2008 kan overrekkes den norske Tibetkomite på vegne av Chungdak Dawa Koren.

Chungdak selv kan dessverre ikke delta her idag fordi hun er i Washington på nye oppdrag for Tibet-saken, så varme gratulasjoner sendes til henne der.

Oslo, 13.11.2008

Chungdak Koren og Francis Sejersted

Ossietzky-prisen 2008 til Chungdak Koren og Francis Sejersted

Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten, Ossietzkyprisen, blir torsdag 13. november tildelt
leder for Den Norske Tibetkomitéen, Chungdak Koren og professor Francis Sejersted.

Norsk PEN deler i år ut to Ossietzkypriser. Den ene går til Chungdak Koren for hennes arbeid for tibetanerenes rettigheter i Norge. Den andre til Francis Seiersted for hans virke for yttringsfrihetens sak, både i Institusjonen Fritt Ord, Ytringsfrihetskommisjonen og Nobelkomitéen.

De to prismottakerene demonstrerer hver på sin måte betydningen av det frie ord, og viser gjennom mangeårig praksis hvordan ytringsfriheten er avhengig av at det finnes uredde og tålmodige enkeltindivider som tar den i bruk og forsvarer den.

Oslo, 11. november 2008

Prisutdelingen finner sted på Litteraturhuset (Nedjma), Wergelandsveien 29, Oslo, 13. november kl 12.00 presis.