Norske organisasjoner ber det russiske parlamentet granske drapet på Anna Politkovskaya

Norske menneskerettighets-, journalist- og ytringsfrihetsorganisasjoner reagerer med sjokk på nyheten om at den kjente russiske journalisten og forfatteren Anna Politkovskaja ble drept i Moskva på lørdag.  Drapet fordømmes på det sterkeste.

Drapet reflekterer den lovløsheten som truer russisk presse.  Russiske påtalemyndigheter må gjennomføre en etterforskning slik at vi får vite hvem som står bak dette drapet.  Norske organisasjoner henstiller dessuten til den russiske dumaen (parlamentet) å nedsette en granskningskommisjon, slik de blant annet gjorde etter Beslan-tragedien for to år siden, for å sette søkelys på forfølgelsen av menneskerettighets-forkjempere i Russland.

Organisasjonene bak denne uttalelsen regner med at norske myndigheter vil følge opp russiske myndigheters videre arbeid med denne saken, slik utenriksminister Støre har gitt klart uttrykk for.

Anna Politkovskaya arbeidet for avisen Novaya Gazeta og profilerte seg tidlig gjennom kontroversielle rapporter om menneskerettighetsbrudd utført av russiske tropper i Tsjetsjenia.  Hun demonstrerte et utrolig mot gjennom sin utfordrende journalistikk fra en lovløs region, der hun var truet av både tsjetsjenske kriminelle og dødsskvadroner fra russiske eller tsjetsjenske myndigheter. En rapport fra Helsingforskomitéen fra september 2004 kan dokumentere at lokale eller føderale myndigheter står bak hele 108 av 141 registrerte overgrep mot menneskerettighetsaktivister i Tsjetsjenia.

Gjennom sine artikler og bøker ga Anna Politkovskaja sine lesere innblikk og innsikt i en krig vi ellers ville hatt liten kunnskap om. Til tross for trusler og forfølgelse  fortsatte hun sin opplysningskamp.  For dette arbeidet mottok hun flere internasjonale priser, blant annet Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris (2003).  Flere av hennes bøker foreligger på norsk.

Organisasjonene nedenfor uttrykker med dette sin sorg og medfølelse med Politkovskajas barn, slekt, venner og kolleger.

Oslo, 9. oktober 2006

Den Norske Helsingforskomite
Norsk PEN
Norsk Journalistlag
Human Rights House Foundation
Den norske Forfatterforening
Den Norske Forleggerforening
Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening
International Press Institute, Norge
Norsk Redaktørforening
Amnesty International Norge