Dialog med islamister

Dramatiker Erling Kittelsens stykke «På himmelen» (Aschehoug 2000) ble for en tid tilbake satt opp i Amman, Jordan.  Tittelen, og måten den ble presentert og tolket på, utsatte Kittelsen og regissøren Bani Hani for en fatwa.  Kittelsen valgte selv å skrive om saken i Jordan og gikk i en dialog med islamistene.  Han oppnådde etter hvert at fatwaen ble ugyldig.  I en samtale med islamekspert Kari Vogt, forteller han om bakgrunnen for fatwaen og om dialogen med to islamistiske ledere.
Litteraturhuset (Nedjma), Wergelandsveien 29, Oslo

Mandag 2. juni kl 19.00