25. august: Justismordseminaret «… aldri mer slippes løs …»

Mandag 25. august inviterer Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN

«… aldri mer slippes løs …» – seminar om justismord

og til forestillingen

0+0=4 – en monolog av og med Thomas Bye

Seminaret er fra kl. 10.00 til 16.00.
Forestillingen starter kl. 19.00.

Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset i Oslo

Seminar og forestilling er gratis og åpent for alle.

Seminartittelen «… aldri mer slippes løs …» viser til statsadvokat Dorenfeldts uttalelse om Fredrik Fasting Torgersen under rettsaken mot ham i 1958.

Seminaret søker å gi en bred og dyptpløyende gjennomgang av justismordets anatomi innenfor et historisk og internasjonalt perspektiv med bakgrunn i saken mot Fredrik Fasting Torgersen. Vi ønsker å belyse de generelle mekanismene som forårsaker at uskyldige blir dømt, samt utfordringene en står overfor når en sak forsøkes gjenopptatt.

Program:

 

Kl. 10.00 – 10.05 Velkommen ved akademiets president, forfatter Knut Ødegård
Kl. 10.05 – 10.45 En alvorlig forbrytelse – en innføring i Torgersensaken ved professor Ståle Eskeland

Kl. 10.45 – 11.30 The Innocent Project ved professor Keith Findley, The Innocence Network, USA

Kl. 11.30 – 12.30 Pause

Kl. 12.30 – 13.05 Torgersensaken – argumenter for og imot gjenopptakelse ved professor Alf Petter Høgberg

Kl. 13.05 – 13.45 The Norwegian Criminal Cases Review Commission: In what sense is it independent and how does this impact on applicants who may be innocent? ved Dr. Michael Naughton, Reader in sociology and Law, University of Bristol Law School: 

Kl. 13.45 – 14.20 Torgersensaken – juks satt i system ved advokat (H) Jan Tennøe

Kl. 14.20 – 14.40 Pause

Kl. 14.40 – 15.15 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker ved professor Per Brandtzæg

Kl. 15.15 – 15.50 Rettssystemets iboende treghet – Torgersen og Dreyfus ved høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum

Seminaret er støttet av Fritt Ord og Norsk Journalistlag.

0+0=4
Monolog av og med Thomas Bye 

Tid: Mandag 25. august 2014, kl. 19.00-21.00
Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset Oslo.
Arrangører: Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN

Er det slik at vi alle kan bli dømt for mord i Norge, bare vi er på feil sted til feil tid? I denne monologen forteller Thomas Bye sin historie om hvordan han ble helt manisk opptatt av å finne ut alt om Torgersensaken. Hvordan kan en bli så oppslukt og engasjert i andres skjebne at alt annet blir uviktig?

Om deltakerne:

Keith Findley, professor ved University of Wisconsin Law School: medgrunnlegger og leder av The Wisconsin Innocent Project (WIP). Han er president i The Innocence Network som er en paraplyorganisasjon for mer enn 50 Innocence Projects i USA og andre land. Prosjektene arbeider for å få frikjent uskyldig dømte og reformere rettssystemet ved å identifisere og avhjelpe årsakene til feilaktige domfellelser. Hittil har mer enn 300 domfelte i USA blitt frikjent, de fleste på grunn av etterfølgende DNA-testing, inkludert 18 som satt på dødscelle. Disse menneskene har sonet et gjennomsnitt på 13 år i fengsel før de ble frifunnet. Keith Findley skal gi oss et internasjonalt perspektiv på justismord.

Michael Naughton, PhD University of Bristol Law School, grunnlegger og leder av The Innocent Network, UK og the University of Bristol Innocent Project. Han har forsket på feilaktige domfellelser og har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet og regnes for å være en av de fremste ekspertene på sitt område. Blant bøkene kan nevnes The Innocent and the Criminal Justice System: A Sociological Analysis of Miscarriages of Justice (2013) og The Criminal Cases Review Commission: Hope for the Innocent? (2009).

Ståle Eskeland, professor i strafferett ved UiO siden 1990. Han har arbeidet med Torgersen-saken siden 1997. Hans omfattende analyse av bevismaterialet i Torgersen-saken, konkluderte med at Torgersen er uskyldig (Bevisene i Torgersen-saken, 2005, 540 sider.   Han har ledet den uformelle Torgersen-gruppen som arbeider for gjenåpning av saken siden 2000.

Per Brandtzæg, professor ved Institutt for patologi, Universitetet i Oslo. Han er Norges mest siterte medisinske forsker internasjonalt. Brandtzæg har publisert i en rekke anerkjente tidsskrifter og blitt tildelt utallige utmerkelser for sitt virke. Brandtzæg kan ta for seg justismordets anatomi og rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker.

Alf Petter Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Høgberg har analysert argumenter for og imot at Torgersen er skyldig i boken I språkets bilde – Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Universitetsforlaget 2012.

Jan Tennøe, advokat (H) og Fredrik Fasting Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen. Utga i 2013 boken Torgersensaken – Juks satt i system.

Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat. Nerdrum er registrert som utenlandsk advokat i Moskva og var avocat à la Cour de Paris 1995–2008. Han har arbeidet som advokat i allsidig praksis i Arendal, Tromsø, Paris og Moskva.

Arrangør: Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og Norsk PEN.
Programkomité: Forfatter Thorvald Steen, jussprofessor Ståle Eskeland, student Magnus Newth og fribykoordinator Hege Newth Nouri.