Hege Newth Nouri ny, nasjonal koordinator for fribyene

PRESSEMELDING

Hege Newth Nouri ansatt som ny koordinator for de norske fribyene

Styret i Norsk PEN har ansatt Hege Newth Nouri i stillingen som ny, nasjonal koordinator for de norske fribyene for forfulgte forfattere.  Newth Nouri har utdannelse innenfor litteratur og skrivekunst og har en variert og omfattende bakgrunn som skribent, redaktør og prosjektleder for diverse litterære- og ytringsfrihetsrelaterte prosjekter.  Hun har blant annet arbeidet for Norsk Forum for Ytringsfrihet med sensurdatabasen «Beacon for Free Expression» og vært festivalsjef for Bjørnsonfestivalen i Molde, der hun også fungerte som fribykoordinator.  Hun kommer nå fra stillingen som generalsekretær i Norsk Bibliotekforening.

For å styrke koordineringen av norske fribyer for forfulgte forfattere og for bedre å kunne gi råd og veiledning til de mange fribyforfatterne som etter hvert bor i Norge, har Norsk PEN etablert en egen koordinatorstilling for det norske nettverket.  Stillingen er ment som en service-stilling for byene og forfatterne, men vil også bidra til å gjøre ordningen med fribyer mer kjent i offentligheten, blant annet gjennom å følge opp prosjekter på initiativ fra forfattere og lokale koordinatorer.

Hege Newth Nouri vil tiltre i den nye stillingen i løpet av høsten.

Danmark etablerer tre fribyer og en fri-øy

FORFULGTE FORFATTERE FÅR ARBEJDSRO I EN FRIØ- OG TRE FRIBYKOMMUNER

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i dag besluttet at tildele Fanø, Frederiksberg, Odense og Århus kommuner støtte til etablering af en såkaldt Fribyordning i en toårig periode.

Under Fribyordningen kan de fire kommuner tilbyde en forfulgt udenlandsk forfatter et sted at opholde sig og udfolde sig kunstnerisk uden frygt for censur og de statslige overgreb, han eller hun ellers måtte være udsat for. Der er i dag 7-800 forfattere i verden, som er forfulgte eller fængslede på grund af deres forfattervirksomhed i lande, hvor borgernes ytringsfrihed ikke respekteres.

Værtskommunerne får som fribyer mulighed for at yde en vigtig indsats for at forsvare de demokratiske værdier og for at fremme den internationale solidaritet omkring disse.

Regeringen har banet vejen for etablering af ordningen i Danmark ved at gennemføre de nødvendige lovændringer, og Kulturministeriet har afsat de 2 mio. kr., som i dag er uddelt af Statens Kunstråd. De 1,2 mio. benyttes til at støtte kommunerne i etableringsfasen, og de resterende 0,8 mio. kroner går til en pulje til kulturelle aktiviteter i forbindelse med fribyforfatternes virke.

De fire danske fribykommuner indgår i det internationale ICORN-netværk (International Cities of Refuge Network), som i øjeblikket har op mod 30 medlemsbyer, der giver husly til forfulgte forfattere. På ICORNs ventelister står der nu omkring 40 forfattere, der venter på et sted, hvor de kan opholde og udfolde sig frit.

Kulturminister Per Stig Møller siger:
”Det er virkelig godt, at kommunerne nu stiller op og hjælper forfulgte forfattere til et liv frit for forfølgelse. Regeringen har taget initiativ til fribyordningen, der skal sikre tryghed og arbejdsro til forfattere og skribenter, hvis ytringsfrihed bliver krænket i deres hjemlande. Ved at give disse forfulgte husly og arbejdsro, giver de fire kommuner alle et uvurderligt bidrag til kampen for at sikre ytringsfriheden. De fortjener stor ros.”

Yderligere oplysninger:
Presse- og kommunikationsmedarbejder Dorthe Skaaning Mathiesen, Kulturministeriet tlf.: 33 92 90 55

Nytt nettverk for fribyer

Norske og internasjonale fribyer ønsker å etablere et nytt, internasjonalt nettverk

På et møte i Stavanger denne uken ble representanter for norske, europeiske og nordamerikanske fribyer og regionale nettverk enige om å forsøke å etablere et nytt, internasjonalt nettverk for fribyer.

21. og 22. februar 2005 var representanter for norske og internasjonale fribyer samlet i Stavanger for å drøfte etableringen av et nytt, internasjonalt nettverk for fribyer.  Initiativet til møtet ble tatt av Stavanger, Norges første friby for forfulgte forfattere, etter at det tidligere nettverket INCA – International Network for Cities of Asylum – gikk konkurs og nedla virksomheten i fjor høst.

På møtet var det bred enighet om betydningen av et slikt nettverk for lettere å kunne utveksle ideer og informasjon, samt høste erfaringer fra kolleger i andre fribyer.  Møtet har nå bedt representantene for Stavanger kommune om å undersøke muligheten for at nettverket kan ha base på kulturhuset Sølvberget i Stavanger.  Hvis tilbakemeldingene blir positive, har Norsk PEN sagt seg villig til å samarbeide med Sølvberget for å undersøke muligheten for finansiering av prosjektet.